Lars Petter Hagen, 2003

Ny Musikk om mafia-beskyldningene: – Vigulf farer med usannheter

Klarinettist Roger Arve Vigulf kritiserte fredag Ultimafestivalen og Ny Musikk for «mafiatendenser» og «kameraderi». – Det er vanskelig å forholde seg til Vigulfs innlegg på en konstruktiv måte, ettersom han selv ikke underbygger sine alvorlige påstander med andre eksempler enn personlige avslag på programforslag, skriver Lars Petter Hagen i Ny Musikk. – Alle som følger med på hva som skjer på samtidsmusikkfronten i Norge vet at Ny Musikk representerer stor bredde blant både musikere og komponister, såvel som i musikalske uttrykk og ikke minst geografisk plassering – noe annet er løgn.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Av Lars Petter Hagen, Kunstnerisk leder, Ny Musikk

Roger Arve Vigulf retter i sitt innlegg på Ballade.no den 1. oktober et par alvorlige anklager mot Ny Musikk som ikke kan få stå uimotsagt.

Vigulf kritiserer Ultimafestivalen og Ny Musikk for «mafiatendenser» og for å gi enkeltmusikere «klippekort» på sine arrangementer. I tillegg fantaserer han(!) om at «hersketeknikker som «kameraderi», devaluering og jantelov benyttes som prinsipp ved utvelgelsen av musikere og komponister, der en liten klikk har tilranet seg all makt.» Den direkte foranledningen for dette utspillet er et avslag han har fått fra Ny Musikk på en søknad om økonomisk støtte til en av sine egne konserter.

Ny Musikk er en medlemsorganisasjon med lokalavdelinger over hele landet, hvor medlemmene velger sine tillitsvalgte på lokalavdelingenes respektive generalforsamlinger og i landstyret. Alle kunstneriske beslutninger i Ny Musikk tas med andre ord av demokratisk valgte personer. Dersom Vigulf mener disse «gikk ut på dato i forrige århundre» har han som medlem i Ny Muskk full anledning til å fremme forslag om andre kandidater.

Det er vanskelig å forholde seg til Vigulfs innlegg på en konstruktiv måte, ettersom han selv ikke underbygger sine alvorlige påstander med andre eksempler enn personlige avslag på programforslag. Vigulf skriver at han siden 1995 har sendt flere programforslag i året til Ny Musikk. I min tid som leder i Ny Musikk har vi mottatt to forslag fra Vigulf. Begge har vært vurdert av Ny Musikks kunstneriske råd og avslått med høflige svar. Ny Musikks styresammensetninger endres hvert eneste år, og hvis Vigulf har fått avslag siden 1995 er det altså 9 forskjellige styrer som har vurdert og avslått søknadene hans.

Ny Musikk mottar mange slike henvendelser i løpet av et år. De aller fleste må vi si nei til. Dette trenger ikke alltid ha noen sammenheng med det kunstneriske nivået, men kan ha med andre faktorer å gjøre. Det kan ofte være prosaiske hensyn som økonomiske ressurser, administrativ kapasitet, eller misforhold mellom vedtatte kunstneriske satsningsområder og foreslått programforslag som blir avgjørende for om vi går inn for et prosjekt eller ikke. Innkomne forslag til Ny Musikk sentralt sendes også normalt videre til lokalavdelingene som er kunstnerisk selvstendige. Dette ble også gjort i Vigulfs tilfelle, men kun til Oslo-avdelingen, ettersom det var et spesifikt Oslo-prosjekt.

De nærmeste tre årene har Ny Musikk vedtatt å satse på tverrkunstneriske uttrykk, noe som har ledet til konkrete samarbeid med institusjoner som UKS, Black Box og Atelier Nord. Dette i tillegg til våre vanlige arrangementer som like gjerne finner sted på Blå som i Den Gamle Logen. Sannsynligvis er dette brede nedslagsfeltet og inkluderende holdningen grunnen til vi hadde en økning i medlemsmassen på 31% ifjor, og for at over 80 høyt kvalifiserte kunstnere med bakgrunn fra film, teater, musikk, billedkunst, tekst og dans fant det interessant å søke om en plass på vår workshop LydPluss. Ifjor haddde vi 132 arrangementer over hele Norge, hvor 413 verk ble fremført. Alle som følger med på hva som skjer på samtidsmusikkfronten i Norge vet at Ny Musikk representerer stor bredde blant både musikere og komponister, såvel som i musikalske uttrykk og ikke minst geografisk plassering – noe annet er løgn.

Vigulf er åpenbart sår for at hans programforslag ikke har vært tatt til følge, men hvis dette skal være grunnlaget for en offentlig debatt, må vi forvente et minimum av argumentasjon for påstandene om «mafiatendenser og klippekort». Så får han heller fortsette å brevveksle med Valgerd Svarstad Haugland om sine «fantasier om kameraderi, devaluering og jantelov», ettersom ubegrunnede meninger hører hjemme i privatsfæren – ikke i offentligheten.

Lars Petter Hagen
Kunstnerisk leder, Ny Musikk

Stillinger

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev