Rune Lem med Kongens Fortjenstmedalje

Ny Musikk: om bakgrunn og visjoner

Ny Musikk er en landsomfattende organisasjon med sentraladministrasjon i Oslo. Ny Musikk formidler samtidens kunstmusikk via konserter, CD-produksjon, verkstedsarbeid, Komponistgruppen og ensemblet Cikada.

Kalender

Ensemble KammerKlang med Elin Gripstrand i Nøtterøy kirke

14/04/2024 Kl. 18

Vestfold og Telemark

Ragatid: Shantala Subramanyam Trio

14/04/2024 Kl. 16:30

Oslo

La Bohème

17/04/2024 Kl. 19:00

Viken

Den 27. september 1961 skjedde skandalen. I fri utfoldelse på Kunst- og Håndverksskolen kunne man oppleve den koreanske pianisten Nam June Paik som først obduserte et gammelt piano, bombarderte publikum med erter, innsåpet og klippet opp diverse tilskuere, og til slutt etter endt dåd (innbefattet klaverspill) druknet Paik sine sorger i et velfylt badekar. Slik introduserte Paik begrepet performance for et norsk publikum. Arrangør var foreningen Ny Musikk som i dagene etterpå måtte imøtekomme de rasende kritikkene som preget avisene. Det lå allikevel et alvor bak Paiks opptreden som kom i skyggen. Rådvillheten, usikkerheten, den brennende lengsel etter å finne fotfeste og en fortvilet trang til å utfordre kunsten og publikum. Denne seansen kom til å prege store deler av Ny Musikks virksomhet på begynnelsen av 60-tallet. Så sent som i 1963 måtte tidligere formann Pauline Hall selv stille opp i fjernsynsintervjuer for å forsvare hendelsen.

Ny Musikk stiftes
En markant skikkelse i Ny Musikk på den tiden var altså musikkritiker og komponist Pauline Hall som tok initiativet til å starte foreningen. Den 17. september 1938 på Hotel Continental ble det bestemt å opprette en norsk seksjon av under «Det internasjonale Selskap for samtidig musikk». Seksjonens formål var musikkutveksling med andre land, gjennom konserter, kringkasting, foredrag, møter ol.. Til da fantes det ikke et slikt nettverk på musikkområdet i Norge. Da Ny Musikk endelig kom i gang, førte det til at publikum kunne stifte bekjentskap med en rekk nye verker fra den internasjonale musikkarenaen. På mange måter er de første årene representative for hva Ny Musikk står for: Å vise nyskapende uttrykk som rører seg på den internasjonale musikkarenaen.

Komponisten som kulturpolitisk talerør
Finn Mortensen etterfulgte Hall i presidentstolen, et skifte som kom til å prege foreningens arbeid videre. Mortensen var Halls rake motsetning: Diplomatisk, pedagogisk og strategisk. For første gang kom foreningen inn på statsbudsjettet. Ny Musikk fikk også avtaler med NRK og Filharmonisk selskap hvilket brakte også et internasjonalt konsertprogam inn i de store orkestrene og i radioen. Mortensens rolle har vært banebrytende for foreningen Ny Musikk.

Arne Nordheim, som allerede da hadde rukket å bli utskjelt, tok over ledervervet. Han fikk i tillegg også den vanskelige oppgaven med å forsvare også den nye elektroniske musikken. 70-årene i Ny Musikk var ellers preget av kunstnerpolitikken som etter hvert kom på dagsorden. Foreningens to presidenter på denne tiden var Kåre Kolberg og John Persen, to sentrale aktører involvert i både Kunstneraksjonen -74 og som viktige kulturpolitiske talsmenn for den nye musikken. Dessuten endret Ny Musikk karakter og ble en landsforening med avdelinger også utenfor Oslo.

Forøvrig var også Ultimasjef Åse Hedstrøm ansvarlig for etableringen av Ny Musikks Komponistgruppe (NMK).

Ny Musikk og markedskreftene
I begynnelsen av 80-årene begynte det å skje store forandringer som fikk betydning for musikklivet. Store omveltninger og økt press fra den kommersielle musikkindustrien var en uheldig blanding. Vi fikk en ny formidlingssituasjon for samtidsmusikk. Det ble mer og mer tydeliggjort at musikkindustrien var overhodet ikke interessert i å selge samtidsmusikk fordi potensialet ikke var stort nok. Derfor begynte Ny Musikk og Norsk Komponistforening med en stadig større utadrettet virksomhet som bl.a. innbefattet konserter og plateutgivelser.

Ny Musikk var i denne perioden stadig mer preget av den nye elektroniske musikken. NICEM, organisasjonen for elektroakustisk musikk, ble etablert.

Norske komponister kastet seg for alvor over de mulighetene computeren kunne gi.

Ny Musikk i dag
Ny Musikk er fortsatt en aktiv konsertarrangør og årlig gjennomføres en rekke festivaler i lokalavdelingene over hele landet. Ny Musikk organiserer komponister i etableringsfasen i Ny Musikks Komponistgruppe (NMK), samarbeider med tidsskriftet Parergon, har platemerket Albedo, og har vært med å drive frem kanskje Norges fremste samtidsmusikkensemble, nemlig Cikada. President for Ny Musikk har siden 1995 vært komponist Peter Tornquist, kjent som en av Pling-Plong-generasjonens markante skikkelser. Ny Musikk har under hans styre vært med på å utvikle en nært samarbeide med Drivhuset – Stiftelsen for musikalsk verkstedsarbeid. Dessuten er Ny Musikk bl.a. engasjert i samarbeid med Norges Korforbund hvor norske komponister nå skriver verker for amatørkor. Skal man summere opp Ny Musikks virksomhet gjennom 90-årene er det kanskje ikke ord som spektakulært, rabulistisk og utilgjengelig som brukes. Like fullt representerer Ny Musikk det samme: vi roper fortsatt etter fornyelsen!

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.