Musikkorps

Ny musikk for barn og unge

Nye komposisjoner for korpsbesetning, barneorkestre og ungdoms- og amatørstorband er prosjekter som nå får støtte fra Norsk kulturråd. De tre prosjektene er større satsinger på nyskrevet musikk for barne- og ungdomsorkestre, der bl.a. Norges Musikkkorps Forbund, Norsk Skoleorkesterforbund, Norsk Jazzforum og Musikkverkstedordningen vil stå bak gjennomføringene.

Kalender

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

22/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Kulturrådet melder at de gir 119 000 kroner til en treårig satsing på ny musikk for korps. Norges Musikkorps Forbund engasjerer syv norske komponister til å komponere nye verk for korpsbesetning. Dette skal bidra til å øke produksjonen og kvaliteten på originalskrevet musikk for skolekorps, brassband og janitsjar. Samtidig skal korpsene tilbys møte med komponistene i workshops. Repertoaret skal gjøres tilgjengelig gjennom samarbeid med forlag. Norges Musikkorps Forbund ønsker at norske komponister i større grad skal gjøres fortrolige med korps, og vil gjøre det attraktivt å skrive for korpsbesetning.

Norsk skoleorkesterforbund får 87 700 kroner til et innspillingsprosjekt for barn og unge med musikk av Bertil Palmar Johansen. Orkesteret skal settes sammen av unge utøvere fra strykemiljøet i Trondheim og solister fra Trondheimsolistene. Målet er at unge musikere skal få større tilgang til musikk av relativt høy vanskelighetsgrad.

I tillegg gir Kulturrådet 100 000 kroner til utvikling av nye komposisjoner for ungdoms- og amatørstorband. Prosjektet viderefører et samarbeid mellom Musikkverkstedordningen, Norsk musikkråd og Norsk jazzforum. 20 norske komponister blir invitert til å skrive arrangementer til urframføring under Storbandfestivalen i Sandvika i august/september 2003.

For oversikt over øvrige tilskudd til bestillingsverk, se www.kulturrad.no.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev