Rune Lem med Kongens Fortjenstmedalje

Ny kammermusikkleder

Jens Vagn Thordal (48), tidligere teatersjef for Haugesund teater, er tilsatt som ny daglig leder for Kammermusikkfestivalen i Stavanger.

Kalender

Engegård, Svendsrud og Haugen trio i Trysil

13/04/2024 Kl. 15.00

Innlandet

Operapub på Grønland Boulebar

13/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

Lørdagsopera

13/04/2024 Kl. 16:00

Oslo

Stillingen er en åremålsstilling, og Thordal tiltrer 15. mai.

Thordal er født i København, gift med en norsk scenograf og har to barn. Han har allsidig utdanning både av musikkfaglig, teatervitenskaplig og økonomisk art. Det meste av sitt yrkesaktive liv har han vært virksom som regissør og teaterinstruktør, men han har også ledererfaring og erfaring både fra økonomiadministrasjon, informasjon og markedsføring. Han har omfattende språkkunnskaper etter å ha bodd og arbeidet i flere land i Europa, men har fra januar 1996 gjort nordmann av seg og vært bosatt i Haugesund.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.