Morten Gjelten, direktør i Norsk teater- og orkesterforening (NTO) (Foto: Bjørn Moe/NTO)

NTO: Vil ikke ha politisk styring av repertoar

Men foreningen for teatre og orkestre hilser kjønnsdebatten om hva orkestrene spiller velkommen.

Kalender

Opera for barna: Mozart som barn

23/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

New York? New York?! Here we go again

25/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

25/05/2024 Kl. 19:00

Oslo

Få kvinner spilles: Komponistenes interesseorganiasasjon har foreslått målstyring knyttet til offentlig støtte, men orkestrenes talsperson vil ikke ha dette. Det sier Norsk teater- og orkesterforening til Ballade.no når vi følger opp forrige ukes saker om manglende kjønnsbalanse i orkestrenes repertoar.

Norsk Komponistforening (NKF) viste forrige uke fram at repertoarene blant norske orkestre er gjennomgående ganske gamle, og at kun tre prosent av det som er spilt over fire år er av kvinner. Ballade har i uken som har gått fulgt opp NKFs repertoarundersøkelse, og tre av de aktuelle orkestrene innrømmer at de kan bli bedre på å programmere musikk skrevet av kvinner.

LES OGSÅ Orkestrene spiller gammel musikk av menn

Norsk teater- og orkesterforening (NTO) er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for profesjonelle, offentlig støttede virksomheter innenfor musikk og scenekunst. Ballade spurte direktør i NTO, Morten Gjelten, om foreningen kan være bekjent av den store ubalansen:
– Først og fremst er det bra at Komponistforeningen bidrar til en informert samtale, sier Gjelten.

– Det bør jo være skjerpende. Dialog er alltid bra, og vi samarbeider gjerne med Komponistforeningen om hvordan dette kan bli bedre. De viktigste samtalepartnerne for Komponistforeningen vil nødvendigvis være den kunstneriske ledelsen – slik den på ulikt vis er organisert i orkestre, ensembler og festivaler.

LES OGSÅ Orkestrene: Vi er ikke gode nok på kjønn

Komponistforeningen har funnet at både om du teller det som prosentandel og antall minutter er andelen framført ny musikk hos de store, norske orkestrene lav. De frie ensemblene spiller gjennomsnittlig mye mer ny musikk. Komponistene mener dette svekker nødvendig tilvekst av både ny musikk, men også hele det norske musikkfeltet. Hva bør og kan NTO gjøre for å øke andelen ny musikk framført i Norge?

– NTO og organisasjonene blander seg ikke inn i repertoar-diskusjoner, men vi kan på ulike måter bidra til å sette dette på dagsorden der bransjen møtes – også i nordisk og europeisk sammenheng. Samarbeid om bestillingsverk er for eksempel noe som har blitt diskutert og som står på agendaen i både det norske og nordiske orkesternettverket. Vi registrerer for øvrig med interesse Karlstrøms syn på forlag og på hva som gikk tapt ved nedleggelsen av MIC (MIC Norsk musikkinformasjon, som i 2012 ble slått sammen med Music Export Norway til organisasjonen Music Norway, red. anm. Kilde: Wikipedia).

– Politiske føringer på repertoar, som Komponistforeningens forslag om sterkere og mer detaljert målstyring knyttet opp mot offentlig støtte, er vi av opplagte grunner motstandere av, fortsetter Gjelten.

– Det er interessant å registrere at den smule positive utviklingen undersøkelsen beskriver, har kommet i samme periode som den statlige detaljstyringen har vært forbilledlig lav. Fortsatt arbeid for økt bevissthet, i kombinasjon med gode og forutsigbare rammevilkår og velfungerende insentivordninger, er etter vårt syn veien å gå. Så er det jo også en publikumsdimensjon her, som handler om at når de store symfoniorkestrene spiller et samtidsverk, så når det gjerne et mange ganger så stort publikum som når en festival eller et mindre ensemble setter opp det samme verket på en av sine konserter, sier han.

Kjønnsbalansen er betydelig skjevere enn det antall utøvende kvinnelige komponister skulle tilsi. 19 prosent av utøvende komponister er kvinner i Norge i dag, men spilles bare mellom 3 og 5 prosent av det totale repertoaret i gjennomsnitt. Kvinner framført av orkestrene utgjør to prosent, mens de i repertoaret til frie ensembler i undersøkelsen utgjør åtte prosent.

Hør også Spillerom Søndag på NRK P2 med Komponistforeningen, blant annet med saker fra Ballade som utgangspunkt 3. november, der blant annet Ballades dekning av repertoarundersøkelsen var utgangspunkt.

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. NOPA, Norsk Komponistforening og Norsk musikkforleggerforening er medlemmer i Foreningen Ballade.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.