Lasse Marhaug

NoTAM mener seg misforstått

Støymusikeren Lasse Marhaug ble i slutten av september opptatt som medlem av Norsk Komponistforening. I den forbindelse hevdet Midt I Musikken at det skulle ha vært reist «store motforestilinger» i miljøet rundt NoTAM omkring medlemsskapet til Marhaug. Dette benektes nå på det sterkeste av Jøran Rudi i NoTAM.

Kalender

Operagalla

09/08/2020 Kl. 19.00

Oslo

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Lasse Marhaug er i følge Nrk.no ”den første eksperimentelle støymusikeren uten partiturkomponert musikk i den ærverdige forsamlingen”, noe som i følge samme kilde skal ha skapt store kontroverser blant deler av NoTAM-miljøet. I den korte nettreportasjen, som baserer seg på et innslag fra Midt I Musikken 27. september, heter det videre: ”Etter deres (altså NoTAMs) mening kan ikke Marhaugs musikk kalles komposisjon i vanlig forstand.”

— Denne fremstillingen av NoTAM er positivt feil, sier daglig leder i NoTAM, Jøran Rudi. – Vi ville aldri operert som dørvoktere i en slik sammenheng. Tvert imot har jo vår funksjon helt siden etableringen i 1993 vært å fungere som døråpnere i norsk musikkliv. Da jeg selv søkte om medlemsskap i Norsk Komponistforening, inneholdt søknaden utelukkende innspilt materiale, og ikke en note – nettopp fordi jeg ønsket å delta i en debatt rundt skillene mellom innspilt og tradisjonelt nedtegnet musikk. Jeg har prøvd å henvende meg til NRK for å få et dementi på disse mildt sagt løse ryktene som er satt ut om NoTAM-miljøet, men dessverre har de så langt ikke funnet det interessant å bringe våre synspunkter videre, noe som for så vidt er oppsiktsvekkende nok.

I dagens utgave av Ballade har Rudi skrevet et stort essay om nettopp disse skillelinjene, der han nettopp berømmer Komponistforeningen for å ha tatt det skritt å innlemme en komponist som har basert sin søknad på kun innspilt materiale – og med en støymusikk-estetikk.

Heller ikke NoTAM-medlem Natasha Barrett kan forstå hvorfor Midt I Musikken valgte å fremstille NoTAM som museumsvoktere i denne sammenheng.

— Man kan selvsagt diskutere hvor grensene mellom ”støy” og ”musikk” går, men etter mitt syn er ikke forskjellene særlig distinkte. En komponist bør kunne oppvise en klar integritet, en musikalsk struktur og en viss originalitet i sitt arbeid – men ingenting av dette har med slike konstruerte skillelinjer å gjøre. Det er mye bruk av støy og lånte lydkilder i dagens samtidsmusikk, så dette er etter min mening en nokså utspilt debatt, særlig internasjonalt, der det føles spesielt underlig at NoTAM blir tatt til inntekt for et så konservativt syn.

Ballade har også snakket med formannen i Norsk Komponistforening, Glenn Erik Haugland, som er svært glad over vedtaket om å innlemme Lasse Marhaug som medlem.

— Jeg er forferdelig glad for at dette har skjedd, og håper inderlig det representerer et veiskille i Komponistforeningens historie. Personlig ønsker jeg mer enn gjerne velkommen flere medlemmer fra det miljøet som Marhaug representerer. Marhaug jobber kanskje mer med rendyrkede ferdige elementer enn mange samtidskomponister, som gjerne i større grad bygger opp lydforløp fra bunnen av.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev