Stavanger Symfoniorkester

Nordisk komponistverksted

Stavanger Symfoniorkester inviterer i disse dager nordiske komponister født etter 1.januar 1966 til et samarbeid for å skape nye orkesterverk. Siktemålet er å fremme ny orkestermusikk av høy kvalitet, samt å skape en konstruktiv dialog mellom komponist og utøver. Årets komponistverksted er det fjerde i rekken – og vil følges tett av NRKs klassiske musikkredaksjon.

Kalender

Ensemble KammerKlang med Elin Gripstrand i Nøtterøy kirke

14/04/2024 Kl. 18

Vestfold og Telemark

Ragatid: Shantala Subramanyam Trio

14/04/2024 Kl. 16:30

Oslo

La Bohème

17/04/2024 Kl. 19:00

Viken

Stavanger Symfoniorkester inviterer herved nordiske komponister under 35 år til et samarbeid om å skape nye orkesterverk. Med dette ønsker man å gi unge nordiske komponister anledning til å samarbeide tett med et symfoniorkester over en periode på ett til halvannet år. Prosjektet foregår over tre faser: Utprøving av uferdige partiturer, gjennomspilling av ferdige orkesterverker og konsertfremførelse/radioproduksjon.

Det er i år fjerde gang Stavanger Symfoniorkester arrangerer komponistverksted, og orkesteret har høstet stor anerkjennelse for denneunike komponistverksted-modellen. Til nyskaping behøves tid, dialog ogfordypning. Derfor lar man komponister, utøvere og dirigent møtes til nært samarbeid innenfor romslige tidsrammer. De tre tidligere verkstedene har gitt flere verk av betydning.

Dirigent, faglig veileder og jury

Dirigent er denne gang Zsolt Nagy, internasjonalt kjent spesielt for sin tolkning av samtidsmusikk, og faglig veileder er Ole Lützow-Holm. Lützow-Holm er professor ved Musikhøgskolan i Göteborg.

Juryen består av disse to, samt komponist og prosjektleder Nils Henrik Asheim, og en musikerfra Stavanger Symfoniorkester. Asheim var for øvrig også prosjektleder for de tre første komponistverkstedene.

Partiturer sendes inn i 3 eksemplarer i renskrevet form og ledsages av en kort CV. Bidrag skal være poststemplet senest 1. mai 2001, hvorpå juryen vil velge ut innntil åtte av de innsendte bidragene.

Det skal sendes inn påbegynte, ikke fullførte orkesterverk. Til verkstedet første fase kan deltagerne som plukkes ut, regne med å få gjennomspilt maksimum tre minutter musikk. Av hensyn til kostnadene er det nødvendig å begrense verkene til den besetning som Stavanger Symfoniorkester for tiden disponerer. Det er ikke aktuelt å bruke kor og/eller solist.

Samarbeid med NRK

Nytt i år er at NRKs klassiske musikkredaksjon planlegger å følge verkstedet og gjøre opptak av alle tre fasene. Ved Fase 2 vil de fire verkene presenteres for P2s radiolyttere i et program hvor man bl.a. vil belyse verkenes utvikling gjennom lydeksempler.

Fremdrift for Komponistverkstedet
Første fase: 23. – 24. august 2001. Første gjennomspilling av åtte påbegynte verk. Etter dette velger juryen ut inntil fire av de innsendte bidragene, der komponistene får anledning til å fullføre sine verk.

Andre fase: 21., 22. og 23.januar 2002. Gjennomspiling og radioopptak av de ferdige verkene, med maksimum femten minutter spilletid.

Tredje fase: 17. oktober 2002. Konsertfremførelse. To av verkene blir fremført på konsert i Stavanger Symfonioreksters konsertserie. De to øvrige blir produsert for radio av NRK.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til prosjektleder/komponist Nils Henrik Asheim, eller til markeds- og informasjonssjef Randi Øglænd på tlf. 51508829/30.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.