Plaketten til æresprisen fra Nordisk Komponistråd til Ung Nordisk Musikk (UNM) (Foto: Beate Styri/Norsk Komponistforening)

Nordisk komponistråds ærespris 2019 til Ung Nordisk Musikk

Organisasjonen som presenterer unge nordiske komponister får prisen for ekstraordinær innsats for nordisk komponistliv.

Kalender

LYTTELUNSJ med Kenneth Karlsson

03/02/2023 Kl. 11.30

Viken

Hanne Tveter & Jorge Vera

03/02/2023 Kl. 21

Oslo

Ary Morais & Band @ Drammens Teater 4. feb

04/02/2023 Kl. 15:00

Viken

Lørdagsopera 4. februar

04/02/2023 Kl. 15:30

Oslo

Prisen ble delt ut under avslutningskonserten til Nordic Music Days, som ble arrangert i Bodø fra 13. til 16. november.

Ung Nordisk Musikk (UNM) er en nordisk organisasjon som jobber for å fremme samarbeidet mellom unge nordiske komponister og musikere. Helt siden 1946 har UNM arrangert UNM-festivalen årlig, med fremføring av verker av nordiske komponister, lydkunstnere og andre kunstnere som jobber med lyd — samtlige under 30 år.

Komponistenes unge alder er et viktig prinsipp i festivalen, skriver Norsk Komponistforening i en pressemelding. UNM har for mange vært en sentral milepæl i de unge komponistenes overgang fra å være student til å bli profesjonell komponist. Gjennom UNM får unge komponister i Norden en seriøs framføringsarena, de møter dedikerte utøvere, bygger erfaringer og nyttige nettverk, og får variert og relevant faglig påfyll.

Både Nordisk Komponistråd og organisasjonens nordiske medlemmer har nylig gjort repertoarundersøkelser som forteller at utvekslingen av nordisk musikk de nordiske landene imellom er marginal. Med denne prisen ønsker rådet å hedre det konsistente arbeidet UNM gjør for unge komponister og for kontakten mellom dem. Men prisen er også for innsatsen UNM gjør gjennom sine åpne konserter, som gir et bredere publikum muligheten til å høre nordisk musikk som de ellers ville fått tilgang til, melder Komponistforeningen.

Bakgrunn for æresprisen
Nordisk Komponistråd ble grunnlagt i 1946, og arbeider for interessene til mer enn 1500 komponister innen kunstmusikk, elektroakustisk musikk, lydkunst og andre som jobber med lyd som kunstform i de nordiske landene. Medlemmene er komponistforeningene i Island, Norge, Sverige, Finland, Danmark og Færøyene, og de er representert i rådet gjennom de respektive foreningenes styreledere.

Rådet har i år gjenopptatt tradisjonen med å dele ut ærespriser til kandidater som har gjort en ekstraordinær innsats for nordiske komponister og nordisk komponistliv.

Prisen består av 50 000 NOK og en plakett.

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. NOPA, Norsk komponistforening og Musikkforleggerne er medlemmer i Foreningen Ballade.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev