Katrine Ganer Skaug

Nordisk Komponistråd: – Hva er nordisk musikk?

Årets versjon av MAGMA – den biannuale nordiske festivalen for samtidsmusikk – vil være en integrert del av den franske samtidsmusikkfestivalen Présences. Dette er blitt til på bakgrunn av et ekstensivt samarbeide mellom Nordisk Komponistråd og festivalens musikkansvarlige, René Bosc. MAGMA ble for første gang arrangert av Nordisk Komponistråd i 2002 i Berlin, som en internasjonal utgave av Nordiske Musikkdager, som også arrangeres annethvert år. Da den denne gang er en del av en større festival, er det nå større grad av samarbeid mellom Norden og utlandet. – Det er ikke kun opp til oss her i Norden å velge ut hva som skal vises frem i utlandet, sier generalsekretær Katrine Ganer Skaug i Nordisk Komponistråd til Ballade.

Kalender

Av Kyrre Tromm Lindvig

— Vi blir ofte for navlebeskuende her oppe i Norden, vi ser på hva vi synes er interessant og pusher ofte det rett ut til utlandet. Da er det bra å ha et samarbeid med en representant for selve festivalen, som René Bosc, som valgte ut ting som vi ikke ellers ville ha kommet på, forklarer Ganer Skaug.

MAGMA 2002 i Berlin var en selvstendig festival hvor programmet i stor grad ble styrt fra Norden. Når MAGMA 2004 er en del av en annen større festival, fungerer det hele litt annerledes. Utvelgelsesprosessen bestod i at man ble spurt om å komme med forslag som så ble valgt ut av Radio France – hvor nevnte René Bosc er musikksjef- som er arrangør av festivalen. Enkelte av verkene som ble presentert fra Komponistrådets side var ting som av plass- og finansieringshensyn ikke hadde kommet med på MAGMA 2002, noen var fra programmet til de kommende Nordiske Musikkdager i København i høst 2004 og enkelte andre plukket René Bosc ut på egenhånd.

— Det er lett å kun ta med de komponistene som er mest i vinden i Norge og Norden når man skal presentere seg for utlandet. Det er imidlertid viktig å ha med en viss bredde når man skal presentere samtidsmusikken i utlandet, og det er derfor viktig at det ikke blir bare de samme som blir sendt ut. Man må tenke litt på hva som kan fenge i utlandet og der kom samarbeidet med Présences inn meget hendig. Dette er en kjempesjanse for å få promotert ny norsk musikk. Men det skal ikke stoppe med denne festivalen i år. Blant annet kan det nevnes at Lasse Thoresen, som er representert i Paris med verket «Løp, Lokk og Linjar», skal fungere som huskomponist for Présences i 2005 og 2006. Det er også planlagt bestillingsverk av ham i denne perioden, sier Ganer Skaug.

Mens Nordiske Musikkdager, som er en festival som går på rundgang mellom de nordiske landene hvert andre år, i 2002 ble slått sammen med MAGMA 2002, er disse nå blitt to adskilte evenementer.

— Det er best å ha dem adskilt. Nordiske Musikkdager er viktig for å holde pulsen på det som skjer i Norden, her er det også jurybedømming, en tilbakemelding som er viktig for mange av komponistene. Planen er å forsøke å få MAGMA til å fungere som en satellitt for den nordiske musikken utenfor vår egen hjemstavn, vi tror en slik todeling vil være mest gunstig for alle. Og ikke minst kommer MAGMA nok til å fortsette å samarbeide med andre festivaler. Å arrangere hele opplegget selv, slik vi gjorde i Berlin, ble en dyr affære. Dyr, men lærerik, poengterer Ganer Skaug.

Du snakket om at René Bosc i Présences valgte ut andre ting enn det dere i utgangspunktet kom på. Hva betyr det for promoteringen av nordisk musikk under årets Présences?

— Han plukket som sagt ut en del ting vi antageligvis ikke ville kommet på selv, ting han synes gir et bra bilde av den musikken som rører seg i Norden nå. Det vil ikke si at han plukket ut verk vi ikke står for, Komponistrådet er ansvarlig for kvalitetssikringenen og fungerer som medarrangører fra komponistenes side. Når det er sagt, man vil merke at René Bosc har valgt ut endel som ikke tilhører den hotteste cliquen av musikere og komponister som vi er veldig stolte av i Norge, nemlig de som jobber genreovergripende. Det er meget interessant å se hva som anses som interessant i utlandet. Vi liker denne måten å jobbe på, dette gir et mye bedre bilde av hva som skjer her oppe enn hvis vi skulle ha promotert nordisk musikk i ti dager selv. For hva i helvete er egentlig nordisk musikk? Vi er i alle fall ikke de eneste som skal definere det, sier Ganer Skaug.

I tillegg til å være med på MAGMA/Présences og å arrangere Nordiske Musikkdager vil mye av arbeidet til Nordisk Komponistråd i fremtiden kommer til å være sentrert rundt å bedre det nordiske samarbeidet for å få promotert samtidsmusikk.

Ganer Skaug poengterer at hvert nordiske land har sitt å bidra med, særlig vektlegger hun den norske komponistforenings eget plateselskap, Aurora, som har en viktig rolle i det langsiktige holdingsskapende arbeidet med samtidsmusikken.

— Samtidsmusikk kan ikke promoteres som sjokolade. Samtidsmusikken er mer kompleks en det, den trenger ikke en million kampanjer, den trenger en annen type oppsøkende og langsiktig målsetting. Det faktum at det finnes et plateselskap som utgir ny samtidsmusikk er av avgjørende betydning for Norge og Norden, sier Skaug.

I tillegg fremhever hun komponistforenings samarbeid med operaen og diverse orkestre om reportoarvalg og bestillingsverk som en veldig egnet måte å få samtidsmusikken ut til flere publikummere på.

Ganer Skaug er opptatt av at samtidsmusikken skal kunne bli formidlet i mange kommunikative sammenhenger i samfunnet, ikke bare innenfor dets eget miljø.

— Det er for eksempel viktig å ikke ekskludere samtidsmusikken til kun én festival, vi vil gjerne delta i andre sammenhenger også! Vi blir fornærmet over å bli kalt ekskluderende, vi vil være i dialog med andre miljøer og musikkgenre. Vi er i denne sammenheng også positiv til at komponister har tillitsverv og innehar andre stillinger, slik som i undervisningen. I den grad de har tid og mulighet er dette en enestående anledning for å få komponistene ut til folket. Folk må få vite hva samtidsmusikk er og hva komponistene driver med. Men det er ikke gitt at alle vil like det vi driver med, det krever en viss innsikt og i alle fall interesse, avslutter hun.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Førsteamanuensis i klaver

Norges musikkhøgskole (NMH)

Innholdsprodusent digital formidling

Festspillene i Bergen

Daglig leder

Ung i Kor Nord

Kommunikasjonssjef

Stormen Konserthus KF

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev