Gustav Djupsjöbacka

NOMUS: – En total neglisjering av pluralismens grunnidé

– NOMUS-komitéen bidrar selv til å svekke Nordisk musikkpris ved å ta feil grep, mente Midt I Musikken-kommentator Bodil Johanne Jensen i en kommentar, som du nå også kan lese her i Ballade. Dette har fått kunstnerisk leder i Den nordiske musikkommitéen, finske Gustav Djupsjöbacka, til å reagere, og skrive et større innlegg til oss. – NOMUS har slett ikke brutt sine egne regler, slår han fast, og legger til at Jensens meningsytringer må bunne i kverulanse og manglende kunnskap om NOMUS’ retningslinjer.

Kalender

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Opera og Gourmet på Ekebergrestauranten

28/02/2024 Kl. 18:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Av Gustav Djupsjöbacka, Ordförande Nordiska Musikkommittén, Nomus

Eftersom Bodil Johanne Jensen den 29.10. i sin kommentar i Midt i Musikken till Nordiska Rådets musikpris anklagar NOMUS för regelbrott kräver detta några kommentarer.

NOMUS har ingenstans brutit emot reglerna för musikpriset. §1 i instruktionerna säger att bedömningskommittén tillsätts av NOMUS och det är NOMUS som från år till år fastställer eventuell begränsning av genre som nomineringar och bedömning gäller. Under de senaste åren har exempelvis fokuserats på kammarmusikverk eller på utövare med inslag av improvisation. Bedömningskommittén har sedan utsetts med beaktande av denna fokusering. I år hade NOMUS valt att icke begränsa nomineringarna till någon speciell sektor. Det finns inget regelvidrigt i ett sådant förfarande. Inte heller att NOMUS beslutar att utse en bedömningskommitté som är identisk med NOMUS, där facklig kompetens från både big band och från symfonisk musik ingår. Ett annat år kan ge andra lösningar.

Något sådant som nominationskommitté känner instruktionstexten inte överhuvudtaget till. §3 i instruktionerna säger att förslagen till nomineringar kommer från medlemmarna i bedömningskommittén. Det är den enskilda medlemmens ensak hur detta urval sker. I Finland är det praxis att den nationella referensgruppen som förbereder varje möte också väljer nomineringarna i intimt samarbete med MIC, informationscentralen för musik. I Danmark har Statens Musikråd en liknande funktion.

Hur beslutet i praktiken fattas kan Bodil Johanne Jensen inte ha någon kunskap om. Hennes antydning om att ett beslut borde varit enhälligt i en första omgång blottar en totalitär inställning och visar på en total negligering av pluralismens grundidé. Endast i en enmanskommitté kan man segla lika nonchalant över all problematisering av kvalitetsbegreppet.

Avsnittet om marknadsföring bottnar i kverulans och okunskap. Marknadsvärde och kvalitet är inte identiska begrepp. Esa-Pekka Salonens marknadsvärde har knappast rubbats av hans nominering. Däremot har Sunleif Rasmussens tonsättarbana fått ett ordentligt lyft, både i form av nya beställningar och omfattande förhandlingar om nya uppföranden av prisverket. Likaså har beslut fattats om tryckning av partituret och CD-inspelning av verket i samarbete mellan NOMUS, Rasmussens förläggare och skivbolag.

Gustav Djupsjöbacka
Ordförande Nordiska Musikkommittén, Nomus

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.