La voix-ensemblet under arena:klassik i 2017 Foto: Anderz Døving

Nå kan klassiske musikere søke om spillejobb på arena:klassisk

30 utvalgte får spille på festivalen som vil gå av stabelen i mai 2019.

Kalender

Opera for barna: Mozart som barn

23/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

New York? New York?! Here we go again

25/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

25/05/2024 Kl. 19:00

Oslo

arena:klassisk er den klassiske musikkens bransjetreff og faglige festival – et slags«by:larm» for klassisk musikk.

Festivalen ble for første gang arrangert av foreningen Klassisk i Oslo høsten 2017. Når den nå er tilbake 9.-12. mai 2019 er det i samarbeid med MFO/Creo, NTO og Norsk Komponistforening.

Mandag denne uken ble søknadsportalen for klassiske musikere som ønsker å spille under festivalen åpnet. Det vil være plass til 30 musikere eller ensembler. Alle som sender inn en søknad vil bli vurdert av en jury som består av Tone Kummervold, Cathrine Nyheim, Arvid Engegård og Knut Kirkesæther.

Anderz Døving Foto: Anderz Døving (Foto: )

Mer enn musikken
Ballade spurte daglig leder Anderz Døving i Klassisk om hvorfor musikere bør søke, og hva som skal til for at de får spillejobb?

– Juryen ser etter kunstnerisk nivå kombinert med programinnhold og formidling. Musikere som har et repertoar eller er i ferd med å øve inn et repertoar – og som har lyst på oppdrag rundt om i landet, bør gripe den sjansen arena:klassisk gir med sine showcase-konserter.

– Erfaringen fra i fjor viser at de musikere som har et «program» fikk flest oppdrag i etterkant av spillejobben. Altså de som hadde noe mer enn bare musikken å presentere. Det kunne være sammensetningen av sitt program, bakgrunn, eller evnen til å formidle det de spilte utover det rent kunstneriske uttrykket.

Han mener at 30 plasser er det ideelle antall å vurdere for delegatene fra festivaler og konsertarrangører som vil være tilstede under festivalen.

– I forkant av festivalen i 2017 sa du at dere ville være klassisk musikks by:Larm, ble det slik?

– Ja. Jeg føler arena:klassisk langt på vei ble nettopp et «by:larm» for den klassiske musikken. Det ble langt større respons enn det vi torde håpe på. 160 musikere meldte seg på showcase-konsertene, det ble fremført 102 verk, eller utdrag av verk, inkludert to urfremføringer.

– Totalt deltok 489 musikere. Av disse var omtrent 100 i Oslo-Filharmonien, 100 i Norges Ungdomskor og 100 i Norges Ungdomssymfoniorkester. Det kom også 49 delegater, og etter det vi kjenner til fikk 13 ensembler tilbud om oppdrag etter showcase-konsertene.

Trangt budsjett
Døving trekker også frem konferansedelen av festivalen. Og nevner særlig Jennifer Dautermann fra Classical: Next, samt flere kurs som ble godt mottatt.

– Vi klarte å få til arena:klassisk på et meget trangt budsjett. Det ble et lite underskudd, som Klassisk dekket. Vi var fornøyd med responsen som viste behovet for arena:klassisk, og det kunstneriske nivået var særdeles høyt.

Det han egentlig er misfornøyd med i etterkant er en manglende respons fra media. Men han vedgår at de heller ikke hadde ressurser nok til å gjøre så mye promotering mot mediene.

– Hva er årsaken til at den andre utgaven av festivalen først kommer til våren?

– Vi flytter arena:klassisk til vårparten siden vi Klassisk har landsmøte da. Dermed vil få flere delegater til begge deler. Dessuten ønsket både NTO og Norsk Komponistforening også heller at festivalen skulle være lagt til våren.

– Det ble for kort tid å arrangere nye festival fra oktober 2017 til våren 2018. Vi satser på å få det til arena:klassisk årlig fra 2019.

– Der har også fått med flere samarbeidspartnere. Hvorfor det?

– Det er viktig for oss at hele det klassiske miljøet står samlet bak arena:klassisk. Derfor er det viktig at Creo (musikerne), NTO (institusjonene/orkestrene) og Komponistene -via Norsk Komponistforening, er med.

– Klassisk har ingen overordnet mål for arena:klassisk annet enn å fremme musikken, gi flere oppdrag til musikere og få frem flere levende klassiske konserter. Problemstillinger må diskuteres og belyses og alle må bli hørt. Den klassiske musikken er all komponert musikk fra middelalderen frem til i går, og det finnes ikke noe skille mellom samtidsmusikk og klassisk musikk.

I tillegg til å åpne for søkere fra musikere, er Døving også åpen for kontakt fra andre som vil bidra på innholdssiden i konferanseprogrammet. Målet er å ha det meste av programmet klart innen utgangen av februar. Da blir det også åpent for delagater å søke plass.

Mer om søkndadsprossessen og påmelding kan du lese her.

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige Ballade.no. Pr i dag er NOPA, NKF, Creo/MFO og NMFF medlemmer i Foreningen Ballade.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.