Musikkvitenskap uten noter?

INNLEGG: Trenger man å kunne noter når man studerer musikk? Universitetet i Oslo tenker nytt rundt musikkvitenskapelig utdanning, skriver Alexander R Jensenius.

Kalender

Glogerfestspillene: Klassisk fra dA til nÅ

28/01/2022 Kl. 18:00

Viken

Glogerfestspillene: Festkonsert

28/01/2022 Kl. 20:00

Viken

Glogerfestspillene: Med egne ord

28/01/2022 Kl. 09:30

Viken

Glogerfestspillene: Vox Humana

29/01/2022 Kl. 17:00

Viken

Etter oppslaget i Forskning.no tidligere denne uken har jeg fått mange spørsmål om det nå er slutt på noter ved Institutt for musikkvitenskap. Svaret er både ja og nei, og jeg skal her utdype dette standpunktet.

Les også: Er vi i ferd med å glemme hva det vil si å lytte for alvor?

Gjennom alle år har partiturlesning og notebasert analyse vært inngangsporten til en musikk(vitenskapelig) utdannelse. Musikkforskningen har derimot i stor grad beveget seg vekk fra å studere musikk som noter, til å studere musikk som lyd, som bevegelse, som estetisk objekt, eller som psykologiske eller kulturelle fenomener. Eller en kombinasjon av alle disse.

Nå lar vi undervisningen følge etter, ved å fjerne kravet om notekunnskap på noen av grunnemnene. Fra høsten 2014 blir introduksjonsemnet i klassisk musikkhistorie «notefritt». Her vil boken Listening av Kerman og Tomlinson stå på pensumlisten, og hovedfokuset vil være å lytte seg gjennom musikkhistorien.

Styrker også notebasert musikkteori
Vi introduserer også det engelskspråklige emnet «Listening to the Twentieth Century«, som virkelig vil sette fokus på musikklytting som fenomen. Eller som min kollega, førsteamanuensisvikar Tanja Orning, uttaler i intervjuet til Forskning.no: «Å lytte til musikk, det er å arbeide. Det er dødelig alvorlig, i hvert fall for noen.» Det er altså snakk om å ta lyttingen tilbake, og å utfordre musikkstudenter til å virkelig lytte til klingende musikk istedenfor å lese partiturer.

Undervisningen følger etter musikkforskningen, forteller Alexander Refsem Jensenius

Undervisningen følger etter musikkforskningen, forteller Alexander Refsem Jensenius (Foto: UiO)

Ved å fjerne kravet om notekunnskap fra flere av emnene ved IMV, åpner vi også for at flere ikke-programstudenter kan melde seg opp. Min erfaring er at studenter fra andre fagområder kan komme med mange spennende innfallsvinkler til temaene som diskuteres, og bidra med sin spesialkompetanse, fra medievitenskap, kulturstudier og psykologi, for å nevne noen. Dette er også i tråd med hvordan vi ser at musikkvitenskapelig forskning i dag favner bredt, både i teori og metode.

Men betyr dette at noter forsvinner fra IMV? Nei, på ingen måte. Parallelt med at vi fjerner notekrav fra noen emner, styrker vi også notebasert musikkteori og edisjonsfaglig kompetanse i andre. Det siste er særlig viktig for vårt arbeid innen Norsk musikkarv, hvor nettopp høy notefaglig kompetanse står sentralt. Så notene vil være med oss, om enn på en annen måte enn før.

Alexander Refsum Jensenius er Instituttleder ved Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo

 

Stillinger

Produsent

Foreningen Oslo Sinfonietta og Cikada

Produsent / Arrangementssjef

Grieg in Bergen Int Festival

Musikkfaglig medarbeider

Musikk I Skolen

Festivalsjef/ kunstnerisk leder

Riddu Riddu Festivála

Universitetslektor i gehørtrening

Norges musikkhøgskole (NMH)

Country Manager

Musikkundervisning Norge AS

PR & Markedsansvarlig

Rockefeller, John Dee og Sentrum Scene

Solo OBO Bodø

Arktisk Filharmoni

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this