Christain Eggen

Musikkutdanningen for lite samtidsorientert?

– Skal jeg trekke frem en trend som gjør seg gjeldende, er det at klassisk romantisk musikk settes i en ny kontekst fremførelsesmessig. Dette vitner om en løsrivelse fra konservativ tenkning, sier rektor ved Norges Musikkhøgskole Harald Jørgensen. I det siste har både Linn Andrea Fuglseth i vokalensemblet Trio Mediæval og samtidskomponist og musiker Christian Eggen kritisert den klassiske musikkutdanningen i Norge for å være for konservativ.

Kalender

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

22/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Tormod Halleraker

— Klassisk musikkutdanning i Norge handler for mye om den romantiske perioden. Det er på høy tid med en endring, for det finnes en verden også utenfor Mozart & Co, uttaler Linn Andrea Fuglseth i Trio Mediæval til NRK. Christian Eggen er enig:

— Den romantiske, klassiske perioden vektlegges altfor sterkt. Riktignok trenger vi historien for å vite hvem vi er, men utdanningen må vitaliseres for ikke å bli museal. Det naturlige ville vært å ha fokus på vår egen tid, og det er faktisk et nytt fenomen – sett i hundreårsperspektiv – at vi i dag er så opptatt av fortiden. Går man lenger tilbake i tid, vil man oppdage at fokus alltid var på sin egen samtid.

Eggen er blant Norges mest profilerte samtidsmusikere, med suksess både hjemme og internasjonalt som musiker, komponist og dirigent. I kveld er han aktuell som guide til samtidsmusikken i Megafon på NRK1.

— De som kommer med slike uttalelser kjenner ofte bare en liten sektor, det er farlig å generalisere ut fra et snevert standpunkt. Uansett hvem en spør så ønsker de mer av det de selv driver med, sier Jørgensen når Ballade konfronterer han med kritikken.

Norges Musikkhøgskole er landets største musikkutdanningsinstitusjon, som utdanner utøvende og skapende musikere, musikkpedagoger og musikkterapeuter. Samtidig skal Musikkhøgskolen være et kunstnerisk kraftsentrum og drive forskning og utviklingsarbeid innen musikkfag.

— Det spilles ganske mye samtidsmusikk her på huset, og vi har markante samtidskomponister som Lasse Thoresen, Ragnar Söderlind og Olav Anton Thommessen blant lærerkreftene, sier Jørgensen.

Han tror ikke samtidsmusikken har en mer framtredende posisjon utenlands, og mener at Norge er på linje med resten av Europa i forhold til innfallsvinkler på klassiske tradisjoner.

— Det hadde vært interessant å sammenligne antallet konserter fordelt på de forskjellige epokene ved ulike utdanningsinstitusjoner. Skal jeg trekke frem en trend som gjør seg gjeldende både ute og her hjemme, er det at klassisk romantisk musikk settes i en ny kontekst fremførelsesmessig. Dette vitner om en løsrivelse fra konservativ tenkning. Når det gjelder samtidsmusikken så har den lenge stått sterkt blant både lærere og elever, hevder Jørgensen.

— Det har skjedd en bedring siden jeg gikk ut fra Norges Musikkhøgskole i 1997. Den gangen veide den romantiske profilen tungt og ny musikk ble ikke sett på med velvilje. Men på tross av en gledelig utvikling ligger utlandet fortsatt foran på flere områder. Jeg mener blant annet at tiden er moden for ensemblesang som et eget fag, sier Linn Andrea Fuglseth.

— Mitt hovedpoeng er at kunsten for å kunne reflektere tiden vi lever i og være en reell innflytelseskraft i samfunnet må ta utgangspunkt i samtiden. Dette har like mye med perspektiv å gjøre som hva man lærer. Man utdanner ikke folk bare for at de skal bli flinke, men også for å kunne uttrykke seg på en aktualisert måte, utdyper Christian Eggen.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev