Valgerd Svarstad Haugland 2004 (Foto: Berg, KKD)

Musikkrådet:- En stor dråpe i havet

Regjeringen fordelte fredag 14.mai 180 millioner kroner av overskuddet i Norsk Tipping til kulturformål, en fordobling av fjorårets beløp. Midlene skal deles likt mellom Frifond-ordningen og kulturbygg/kulturelle møteplasser. Konstituert generalsekretær i Norsk musikkråd – en av de tre organisasjonene som fordeler Frifond-midler – Morten Hagevik, poengterer at økningen kun skyldes stor overskudd i Norsk Tipping. – Kulturminister Haugland har kuttet det eksisterende tilskuddet via statsbudsjettet til Frifond for andre året på rad, noe som står i motsetning til det Stortingsflertallet bestemte da ordningen ble innført, sier han til Ballade.

Kalender

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

22/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Kyrre Tromm Lindvig

— Jeg er glad for at regjeringen nå kan støtte enda flere barn og unge som er engasjert i frivillig arbeid og lokale kulturaktiviteter, sier kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland.

I Norsk musikkråd smeller det noen champagnekorker, men Hagevik er allikevel lang i fra fornøyd.

– Totalbeløpet er betraktelig mindre enn det det skulle ha vært og vi kan kun takke Norsk Tippings overskudd for at økningen ble så stor. Både i 2002 og 2003 kuttet Haugland den ordinære støtten via statsbudsjettet til Frifond og hvis ikke Norsk Tipping hadde gått med overskudd hadde det vært en réel nedgang i støttebeløpet, sier Hagevik.

Han påpeker at Norsk musikkråd har over 4000 lokale lag som søker om midler hvert år, og at søkebeløpene overskrider de tilgjengelige beløpene mangfoldige ganger.

— Behovet er uendelig mye større og det er også verdt å merke seg at Hauglands kutt i de regulære bevilgningene ikke står i samsvar med det som Stortingsflertallet bestemte da Frifond ble opprettet, nemlig at det eksisterende tilskuddet skulle forbli, forteller han.

Hagevik sier at Norsk musikkråd vil følge Haugland med argusøyne til høsten og håper hun ikke vil kutte det ordinære tilskuddet for tredje året på rad.

– Hun argumenterer med at det ikke gjør noe så lenge overskuddet i Norsk Tipping er så stort, men vi kan ikke basere vårt arbeid på det usikre grunnlaget – særlig ikke når vi ikke er i nærheten av å dekke behovet, sier han.

Hagevik påpeker at dette er særlig betenkelig når man ser på den store suksess Frifond har vært.

— Det faktum at man har en slik ordning, som fordeles via fagorganisasjoner er meget gledelig og Frifond har vist seg å bidra betraktelig til kulturlivet i Norge. Men selv om det er en økning i år er det altså ikke mer enn en dråpe i havet. Riktignok en stor dråpe, men med tanke på at beløpet skulle vært høyere hopper vi ikke i taket her på Norsk musikkråd. Men vi vil følge med på Haugland foretar seg fremover og håper hun vil følge det pålegget Stortinget har gjort, avslutter han.

Frifond-ordningen er en tilskuddsordning til frivillig barne- og ungdomsarbeid lokalt, og er i 2004 tildelt 90 millioner kroner. 34, 2 millioner av disse vil Kultur- og kirkedepartementet tildele Norsk Musikkråd og Norsk Amatørteaterråd. Barne- og familiedepartementet fordeler 55, 8 millioner av midlene gjennom Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner. Ordningen er ment å være enkel, ubyråkratisk og tilpasset frivillig aktivitet.

For å få støtte fra Frifond må pengene brukes til å skape aktivitet og engasjement hos barn og unge under 26 år i lokalmiljøet. Støtten fra Frifond skal gå til lag, ikke til privatpersoner. Mer informasjon om Frifond finner du ved å følge lenken her.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev