Eirik Birkeland 07/ Foto: Marius E. Hauge

Musikkhøgskolen med høye søkertall og pris for utdanningskvalitet

NMH melder om en økning i søkertallene på 16,7 % fra i fjor – og siden 2001 har tallene økt med 43%. Nå får institusjonen 2. plass i Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris for prosjektet ”Kammermusikk – et tverrfaglig samarbeidsprosjekt”.

Kalender

Opera for barna: Mozart som barn

23/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

New York? New York?! Here we go again

25/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

25/05/2024 Kl. 19:00

Oslo

”Kammermusikk – et tverrfaglig samarbeidsprosjekt” er et resultat av Norges musikkhøgskoles ønske om å bygge et mer tverrfaglig studietilbud, meddeler NMH i en pressemelding. Valgemnet ”Kammermusikk – et tverrfaglig samarbeidsprosjekt” startet opp i 2004. Hensikten er å vise studentene hvordan teori og praksis i musikk er en helhet, legge til rette for at studentene opparbeider seg en grunnleggende forståelse og trening i å bruke fag som musikkhistorie, verkanalyse og gehørtrening i innstuderingsarbeidet og å få studentene til å ta et større ansvar for egen læring.

Nytenkning

”Kammermusikk – et tverrfaglig samarbeidsprosjekt” drives av et lærerteam på fire lærere som deler det faglige ansvaret. Lærerne har ulik fagbakgrunn, de har tett kontakt underveis og bygger videre på hverandres undervisning. Ved at lærerne jobber i team og beveger seg over i de andres hovedområder synliggjøres det overfor studentene hvordan de ulike fagområdene smelter sammen og påvirker hverandre. Dette er radikalt nytt innenfor den undervisningstradisjon institusjonalisert musikkutdanning står i.

— Vi er svært glade for denne prisen. Undervisningen på Norges musikkhøgskole er under konstant utvikling, og slike påskjønnelser som utdanningskvalitetsprisen er en bekreftelse på at vi er på rett vei, sier rektor på Norges musikkhøgskole Eirik Birkeland.

Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris deles ut av NOKUT (nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Formålet med prisen er å stimulere institusjoner innenfor høyere utdanning til å arbeide systematisk med å videreutvikle kvaliteten på sine utdanninger og motivere fagmiljøene ved universiteter og høgskoler til å bli mer opptatt av arbeid med utdanningskvaliteten.

De høyeste søkertallene noensinne

Musikkhøgskolen kan og rapportere om en stadig økning i søkertallene. Siden i fjor er økningen på 16,7 %, og siden 2001 har antall søkere til Musikkhøgskolen økt med 43 %.

Til kandidatstudiet i jazz-utøving, var det i år 233 søkere til 6 studieplasser.

– Så vidt jeg vet er dette noe av det høyeste som finnes, sier studiesjef på Norges musikkhøgskole Kjetil Solvik.

— At så mange søker seg til Norges musikkhøgskole viser at utdanningstilbudene vi gir er ettertraktede og viktige for dagens unge musikktalenter. Vi ser at det er veldig mange kvalifiserte søkere og det er synd at vi kun kan gi en brøkdel av disse muligheter med de totalt 475 studieplassene vi er tildelt. Samfunnet har et økende behov for kompetente musikere, og med flere studieplasser ville vi kunne gi flere muligheten, sier rektor Eirik Birkeland.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.