Norsk kulturråd (logo)

Musikkensemblene og kulturpolitikken

Norsk kulturråd inviterer til presseseminar om rapporten «Musikkliv og musikkpolitikk – En utredning om musikkensemblene i Norge», skrevet av forsker Jørgen Langdalen på oppdrag av Kulturrådet.

Kalender

Kim, alle klokker

06/12/2020 Kl. 18.00

Oslo

Kreativt Mandagsmøte

07/12/2020 Kl. 14.00

Vestland

Cikada – Ultima 2020

19/09/2929 Kl. 16.00

Oslo

Utredningen vurderer den statlige politikken overfor de frie, profesjonelle musikkensemblene og presenterer forslag til den framtidige innrettingen av kulturpolitiske virkemidler.

Utredningen tar utgangspunkt i den sterke veksten av frie, profesjonelle musikkensembler i Norge de siste tiårene. Innenfor alle musikksjangere har det vokst fram nye ensembler, orkestre, kor, grupper, band osv. som formidler musikk på et høyt nivå i inn- og utland. Rapporten behandler ensemblenes plass i musikklivets produksjons- og formidlingskjeder og gir en analyse av de politiske målsettingene og de ulike tilskuddsordningene overfor ensemblene.

Utredningen gir en samlet kulturpolitisk vurdering av utfordringene for den statlige politikken på området. Det blir innledning ved Svein Bjørkås, som er forskningsleder i Norsk kulturråd. Etter Langdalens egen presentasjon av rapporten, vil det bli kommentarer fra Bendik Hofseth, styreleder NOPA, Jon Fylling, nestleder Foreningen norske kordirigenter, Torstein Granly, direktør i Stavanger symfoniorkester og dirigent Christian Eggen.

Seminaret er i første omgang rettet inn mot pressefolk, og andre interesserte parter. Utredning en finner sted i Kulturrådets Auditorium tirsdag 8. oktober kl 10.00.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Teknisk koordinator

Carte Blanche

Prosjekt-/ medlemsansvarlig

Musikkforleggerne

Førsteamanuensis i musikkteori

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i obo og engelsk horn

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i eufonium

Norges musikkhøgskole (NMH)

Festivalprodusent

Oslo Jazzfestival

Produsent

Midtnorsk jazzsenter, Trondheim

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev