Norsk kulturråd (logo)

Musikkensemblene og kulturpolitikken

Norsk kulturråd inviterer til presseseminar om rapporten «Musikkliv og musikkpolitikk – En utredning om musikkensemblene i Norge», skrevet av forsker Jørgen Langdalen på oppdrag av Kulturrådet.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Utredningen vurderer den statlige politikken overfor de frie, profesjonelle musikkensemblene og presenterer forslag til den framtidige innrettingen av kulturpolitiske virkemidler.

Utredningen tar utgangspunkt i den sterke veksten av frie, profesjonelle musikkensembler i Norge de siste tiårene. Innenfor alle musikksjangere har det vokst fram nye ensembler, orkestre, kor, grupper, band osv. som formidler musikk på et høyt nivå i inn- og utland. Rapporten behandler ensemblenes plass i musikklivets produksjons- og formidlingskjeder og gir en analyse av de politiske målsettingene og de ulike tilskuddsordningene overfor ensemblene.

Utredningen gir en samlet kulturpolitisk vurdering av utfordringene for den statlige politikken på området. Det blir innledning ved Svein Bjørkås, som er forskningsleder i Norsk kulturråd. Etter Langdalens egen presentasjon av rapporten, vil det bli kommentarer fra Bendik Hofseth, styreleder NOPA, Jon Fylling, nestleder Foreningen norske kordirigenter, Torstein Granly, direktør i Stavanger symfoniorkester og dirigent Christian Eggen.

Seminaret er i første omgang rettet inn mot pressefolk, og andre interesserte parter. Utredning en finner sted i Kulturrådets Auditorium tirsdag 8. oktober kl 10.00.

Stillinger

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev