_MG_9810.CR2

Musikk, marked, politikk og industri

Musikkinformasjonssenteret markerer sitt 25 års jubileum med en internasjonal konferanse i Bergen 27-28 mai. Blant innlederne finner vi nasjonale og internasjonale størrelser som The Wires redaktør Rob Young, BBC-produsent Edward Blakeman, mediaforsker Jostein Gripsrud og kulturminister Valgerd Svarstad Haugland. Det vil bli lagt spesielt vekt på rammevilkårene for musikk og musikkformidling i spenningsfeltet mellom media, politikk og musikkindustri, noe som også vil bli diskutert i den avsluttende paneldebatten. – Ved å ha en slik høyst aktuell konferanse i anledning av vårt 25 årsjubileum viser vi også at Musikkinformasjonssenteret er en høyst relevant aktør, forteller senterets direktør Morten Walderhaug til Ballade.

Kalender

Av Kyrre Tromm Lindvig

— Musikkinformasjonsfeltet er i forandring, og hele musikklivet står overfor store utfordringer, ikke minst på grunn av den sammensmelting vi ser mellom informasjon, marked, politikk og kunst. Med denne konferansen vil vi øke bevisstheten om de spørsmål og utfordringer dette reiser. Vi syntes dette var en konstruktiv måte å feire vår 25-årige historie, forklarer Walderhaug.

Han forteller at konferansen, som finner sted 27-28 mai, i høyeste grad er en internasjonal konferanse.

— Vi har samlet toppfolk innen mediaforskning, musikkformidling, kringkasting og fra det politiske liv i inn – og utland. Den internasjonale dimensjonen er viktig for å vise hva Musikkinformasjonssenteret faktisk driver med, nemlig synliggjøring og profilering av norsk musikk i både inn – og utland, forteller Walderhaug.

Walderhaug poengterer videre at selve programmet for konferansen er meget sterkt:

— Konferansen vil bli delt opp i tre deler: Musikk og politikk, Musikk i media og marked og en del omhandlende ny teknologi og nye utfordringer innen musikkinformasjonsarbeidet. Hver del vil ha innledere som enten er fagspesialister og/eller viktige aktører innen hvert sitt felt og det har vært lagt særlig vekt på å ivareta den internasjonale dimensjonen.

— Mange av foredragsholderne er såpass profilerte på sine respektive felt at de også ville vært verdt å få med seg hver for seg. Her er det vanskelig å fremheve noen fremfor andre, men det er klart at Rob Young, redaktør for «The Wire», Damien M. Pwono, som leder av International Music Council og Edward Blakeman, ansvarlig for live musikk i BBC 3, er tungvektere på de områdene som fokuseres under konferansen. Vi er dermed meget fornøyde med å kunne presentere dem og mange andre, på en konferanse som er åpen for alle interesserte, sier han.

Men hvem er det som vil ha interesse av å delta på en slik konferanse?

— Enhver som er opptatt av overordnede perspektiver i kulturlivet og rammebetingelsene som man jobber innen for i det tiltagende teknologi – og mediasamfunnet vil ha noe å hente her. Det vil inkludere politikere, presse og mediafolk, musikere, musikkforlag, informasjonsmedarbeidere innen kultursektoren, reklamefolk og kringkastingsmedarbeidere. I tillegg vil konferansen være interessant som møteplass, det er allerede påmeldt en mengde deltagere fra inn – og utland, røper Walderhaug.

Han legger til at musikkinformasjonsarbeidet har forandret seg sterkt de siste årene, nettopp fordi selve musikkfeltet er i forandring.

— Det nye er sammensmeltingen mellom kunst og marked, mellom informasjon og media, kunst og media o.s.v. Hvor starter kunst og kulturansvaret, hvor begynner markedet? Før var grensene klarere, men med ny teknologi flyter dette mer sammen. Det vil kreve av musikklivet, kunstnere, informasjonsfolk og kulturpolitikere at man redefinerer oppgaver, utfordringer og mål. Det vi skal forsøke på denne konferansen: ta pulsen på dagens kompliserte bilde, slik at de som er tilstede får innspill fra fremstående personer innen feltet, sier Walderhaug.

Avslutningsvis røper han at det på konferansen vil bli presentert at IAMIC (den internasjonale sammenslutningen av 43 musikkinformasjonssentre verden rundt) vil jobbe med å koble sine databaser sammen, noe som vil medføre at verdens mest omfattende musikkdatabase opprettes . – Vi vil da kunne tilby musikklivets svar på Google, sier Walderhaug begeistret.

For påmelding og nærmere informasjon om MICs konferanse 27.-28. mai, klikk her.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev