Françoise Barrière (Foto: Amel Attmane)

Minneord: Françoise Barrière (1944 – 2019)

Les Jøran Rudi i Notams minnord over Françoise Barrière, en av den elektroakustiske musikkens viktige komponister og organisatorer, som nylig gikk bort.

Kalender

Françoise Barrière er død, nesten 75 år gammel. For de fleste i norsk musikkliv er hun et ukjent navn, men for dem som har fartstid i elektroakustisk musikk er dette en trist nyhet; Barrière representerer en viktig del av den teknologibaserte musikkens genealogi både gjennom sitt arbeid som komponist og som organisator. Den elektroakustiske musikken i Norge ville ikke vært på samme sted som den er i dag uten hennes innsats for feltet.

Barrière ble født i Paris, og utdannet seg ved konservatoriet i Versailles og ved Conservatoire National Supérieur de Musique in Paris. Etter en kort periode ved GRM (der den konkrete musikken ble oppfunnet) og videre studier i etnomusikkvitenskap flyttet hun i 1970 til Bourges et par timers togreise sør for Paris med sin mann Christian Clozier, og etablerte der Groupe de Musique Expérimentale de Bourges (GMEB, IMEB fra 1994), et institutt for elektroakustisk musikk.

Senteret ble bygget ut med studioer, og arrangerte hvert år frem til 2011 konkurransen og festivalen Synthése. Senteret ble nedlagt fordi driftsbevilgningen opphørte. Mer enn 2000 protestbrev fra verden rundt (!) ble sendt til det franske kulturdepartementet, men det hjalp ikke.

Hvorfor var GMEB så populær?
På mange måter spilte GMEB/IMEB den samme rollen for elektroakustikken som sommerkursene i Darmstadt spilte for samtidsmusikken. Det fantes ingen andre internasjonale festivaler og konkurranser å snakke om, og det var derfor i Bourges de fleste komponistene i dette feltet møttes.

Festivalens internasjonale profil trakk komponister fra hele verden, og før epost og web var også den formelle nettverkstanken viktig, med International Society for Electroacoustic Music (ICEM) som anker. Barrière var også en av ICEMs stiftere i 1981, og ICEM arbeidet systematisk for internasjonal utveksling og samarbeid. Det var også på ICEMs initiativ at den norske avdelingen NICEM ble etablert i 1986.

Bourges-festivalen var elektroakustikkens vannhull, og for norske komponister i feltet var fremføring her viktig. Det var også her at mesteparten av innholdet i NICEMs store konsertsatsing i 1990-1993 ble hentet. Vinnerverk fra konkurransene ble utgitt i kombinasjon med spesielt viktige verk fra elektroakustikkens historie, og CDene fra GMEBs plateselskaper Mnemosyne og Chrysopée spredte kunnskap om både historien og utviklingen av den elektroakustiske musikken, sammen med bestillingsverkene fra GMEB/IMEB.

GMEB hadde to store studioer, og det var mulig å arbeide med både analoge og (etter hvert) digitale teknikker. I tillegg bygget GMEB systematisk opp høyttalerorkestere (Gmebaphone, senere Cybernéphone) for diffusjon (avspilling av båndmusikk fra mange høyttalere) og pedagogiske verktøy (Gmebogosse, senere Cybersongosse) for bruk i skolen. Det ble også utviklet programvare for komposisjon hos instituttet. Historien ble ivaretatt gjennom etablering og drift av et omfattende bibliotek av innspilt musikk.

Selv om Françoise Barrière var en etterspurt komponist (senest spilt i Norge hos Ny musikk i fjor) handlet hennes arbeid først og fremst om utvikling og spredning av den elektroakustiske musikken på lokal og internasjonal arena. Festivalen Synthèse ble arrangert 39 ganger (!), og konkurransen nesten like mange. I tillegg til innsatsen i Bourges, sto IMEB ofte for fremføringer i andre land, som for eksempel da NICEM inviterte til Norge i 1993.

Noen tall fra fransk Wikipedia om IMEBs arbeid:
* Realisering i IMEBs studioer av 765 bestillingsverk av 274 komponister fra 43 land.
* 14 206 verker av 4 836 komponister fra 82 land er tilgjengelige i IMEBs arkiv. 6 975 av disse har blitt digitalisert fra analogbånd.
* 524 konserter i 32 land, inklusive 30 store forestillinger i Versailles, Venezia, Chambord, Noirlac, Buenos Aires, Rio de Janeiro, München m.fl.
* 39 Synthèse-festivaler i Bourges med til sammen 1185 konserter. Fremføringer av verk av 2 287 komponister fra 62 land, pluss utstillinger, installasjoner og konferanser.
* Premiering av 519 komponister fra 47 land i Synthèse-konkurransene.
* Utgivelse av 83 CDer på selskapene Electronic Chrysopée og Mnemosyne.
* Utgivelse av10 CD-ROMer og 5 CDer til undervisningsformål.
* Utgivelse av 12 artikkelsamlinger.

Viktige verk fra Françoise Barrières produksjon:
Ode à la Terre Marine (1970), Variations Hydrophilusiennes (1971), Aujourd’hui (1975), Chant à la Mémoire des Aurignaciens (1977), Musique pour le temps de Noël, pour petit ensemble et bande (1979), Chants de consonnes, l’Or (1987), Le tombeau de Robespierre (1989), Quand Philippe de Macédoine… (1994), Musiques Gelées (1995), Thinking of… pour le tombeau de Pierre Schaeffer (1996), Dessus la Mer (1997), Accélération (1999), S’y sont baignés (1999).

Mange av oss som kjente Françoise Barrière er takknemlige for det store arbeidet hun har gjort for vårt felt, og mange komponister har også hatt sine første internasjonale fremføringer i Bourges. Utviklingen av nye interaktive arbeidsmåter og estetikker i den teknologiavhengige musikken ble imidlertid aldri en del av Bourges-festivalen, og med Internett ble også formaliserte samarbeidsprosesser mindre viktige, og med det ICEM. Dermed kan Bourges-festivalen nå fremstå som noe av en dinosaur fra fortiden, men Barrières mer enn førti års arbeid for den elektroakustiske musikken har i stor grad beredt grunnen vi står på i dag.

Hun kunne også være riktig morsom, og for egen del vil jeg nok ikke glemme hvordan hun tok med seg en relativt uerfaren ung nordmann på kafé og med glatt ansikt bestilte kalveskalle i skarp eddiksaus som en introduksjon til de mer esoteriske sider ved fransk kultur.

Jøran Rudi

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.