Inger Anne Utvåg

Midlertidig festspill-direktør i Nord-Norge

Erik Bugge er ansatt som midlertidig direktør for Festspillene i Nord-Norge frem til sommeren 2003. Det skjer etter at direktør Inger Anne Utvåg ba om å bli løst fra sin stilling ved inngangen til november måned. Med Bugges inntreden bør planlegging og gjennomføring av festspillene i 2003 være sikret, etter en turbulent tid med kald krig mellom Utvåg og de ansatte ved FiNN-kontoret.

Kalender

Operagalla

09/08/2020 Kl. 19.00

Oslo

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Det var etter en konflikt med festspill-produsent Kjetil Jensberg at Utvåg valgte å tre tilbake, etter først å ha signalisert at hun følte at hun hadde styrets støtte. Utvåg var tidligere lektor ved Høgskolen i Oslo, og ble av styret i Festspillene omtatt som en person med «interessant og variert erfaringsbakgrunn både kunstnerisk, pedagogisk og administrativt».

— Jensberg vil ikke jobbe med meg. Ingen av oss kan ikke være på en arbeidsplass der ingen trives, uttalte Utvåg i begynnelsen av oktober til NRK Troms. – Festspill-produsenten har vært i mot meg fra dag en.

I følge samme kilde skal de ansatte ved Festspillene i Nord-Norge ha vært svært misfornøyde med Utvåg, som ble ansatt som Tove Karoline Knutsens etterfølger i fjor høst. I følge NRK Troms var alle de fem fast ansatte i mot avgjørelsen om å ansette som festspilldirektør etter Tove Karoline Knutsen for nøyaktig ett år siden, noe også Festpillenes kulturpolitiske råd skal ha vært. Både kontorleder Hilde Høyvåg og produsent Kjetil Jensberg har vært sykemeldt i lengre tid etter at arbeidsmiljøet ble dårligere.

Etter det Harstad Tidende erfarte oppsto det sterke reaksjoner innad i styret på manglende informasjon om den ettårige arbeidskonflikten, det enkelte styremedlemmer visstnok skal ha blitt orientert om detaljer gjennom media.Nå ser direktørspørsmålet ved Festspillene i Nord-Norge ut til å funnet en i hvert fall midlertidig løsning.

58 år gamle Erik Bugge er født i Oslo, men har de siste 30 årene arbeidet og bodd på Sortland. Han er daglig leder av Kultursamarbeidet i Vesterålen, men har for tiden permisjon fra stillingen. Han er nestleder i styret for Rikskonsertene, og har tidligere vært medlem av festspillenes programkomité.

Bugge har magistergrad i litteraturvitenskap, og har ti års erfaring fra videregående skole. Fra 1983 har han vært aktiv i oppbyggingen av kultursamarbeidet i Vesterålen – et foregangsarbeid som har vakt oppsikt også utover landsdelen.

Bugge har godt kjennskap til kulturlivet i landsdelen, og vil ha sitt første møte med festspillstaben i nærmeste framtid. Han regner med å jobbe deltid fram til nyttår, for så å være i Harstad på heltid fra 1. januar 2003. I fritiden spiller Bugge fiolin, og han har vært medlem av tidligere Nordnorsk Symfoniorkester. Han har også stått sentralt i oppbyggingen av Lofoten og Vesterålen Orkesterforening, forteller FiNN i en pressemelding.

Bugge sies å ha godt kjennskap til kulturlivet i landsdelen, og vil ha sitt første møte med festspillstaben i nærmeste framtid. Han regner med å jobbe deltid fram til nyttår, for så å være i Harstad på heltid fra 1. januar 2003.

Styret for Festspillene i Nord-Norge sier at de er meget fornøyd med at det har gått raskt å få en dyktig og kvalifisert person midlertidig på plass i direktørstolen. Samtidig pågår det en prosess med å utlyse åremålsstillingen som direktør. Styreleder Tove Veierød regner med å ha på plass den nye permanente direktøren i løpet av sommeren 2003.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev