Nasjonalbiblioteket, fasade (Foto: Lisbeth Risnes, MIC)

Mic.no og Ballade ønsker god jul – med meget gledelige lesertall

Ballade og Mics øvrige nettsider opplevde nok en gang en solid økning i 2005. Antallet unike brukere for Ballade og Mic.no er nå oppe i drøyt 300 000 i måneden. – Når ensrettingen og markedstankegangen senker seg over Media Thule, er det antagelig viktigere enn noen gang å ha en stor åpen råk, der også mindre og krevende aktører har sin selvsagte plass, skriver Ballade-redaktør Arvid Skancke-Knutsen i denne julehilsenen: – Da kan det fort vise seg at det ”vanskelige” ikke var så vanskelig likevel – unntatt i kulturredaktørenes og journalistenes egne hoder.

Kalender

Chansons Internationales

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Romantikk og Revolusjon

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Romantikk og Revolusjon

22/09/2020 Kl. 21:00

Oslo

Klassisk i Ballsalen

23/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Arvid Skancke-Knutsen, redaktør, Ballade.no

Så er et år nytt til ende her ved Musikkinformasjonssenteret. Forhåpentlig har vi også i år klart å informere og engasjere dere som lesere. Det begynner å bli alvorlig mange av dere: Statistikken for november 2005 viste at Ballade alene hadde mer enn 200 000 unike lesere, og nærmere fire millioner treff i måneden. Det gjør oss ganske sikkert til Nordens største ikke-kommersielle nettsted for kultur og musikk – og dermed også til kulturpolitisk aktør som til tider blir lagt merke til.

Det er naturligvis en stor glede – og et ansvar som forplikter. Vi har det siste halvåret forsøkt å legge opp en skribentkabal som skal sikre oss en bred dekning av hele det norske musikklivet – fra korlivet til jazzscenen, og fra hip hop til kunstmusikken.

Det vil naturligvis være noen som til en hver tid synes at det er for mye av det ene eller det andre, men i det store og det hele lykkes vi forhåpentlig i våre bestrebelser på å balansere stoffområdene opp mot hverandre. Vi har som mål å se forbi kunstige skiller mellom ”høykultur” og ”lavkultur”, men ikke ved å miste kvalitetsbegrepene av syne.

Komponist Rolf Wallin og Cikada-manager Thorbjørn Tønder Hansen trakk denne senhøsten opp en interessant problemstilling, der de på sikt fryktet at musikere og andre kunstnere som holder på med antatt ”smalere” prosjekter ikke lenger ville finne det bryet verdt å informere norske medier om hva de holder på med – det er jo uansett ikke noe som de større avisene og redaksjonene gidder å skrive så mye som en notis om.

I så fall vil det oppsto et farlig vakuum i den norske offentligheten, der genuint musikkinteresserte nok alltids vil finne frem til hva som rører seg, mens den allmenne avisleser, radiolytter og TV-seer vil sitte igjen med et inntrykk av at norsk samtidsmusikk eller folkemusikk må ha lite for seg: Det står jo ikke noe om det i Verdens-Aftenbladet.

Når ensrettingen og markedstankegangen senker seg over medialandet, er det antagelig viktigere enn noen gang å ha en stor åpen råk, der også mindre aktører har sin selvsagte plass. Da det kan det fort vise seg at det ”vanskelige” ikke var så vanskelig likevel – unntatt i kulturredaktørenes og journalistenes egne hoder. Ballade tar gjerne på seg å være en slik motvekt, der både korpsmusikere og støy-utøvere skal føle seg hjemme i våre spalter, men vi klarer det naturligvis ikke uten drahjelp.

Den viktigste drahjelpen får vi daglig fra våre lesere og brukere, som flittig tipser oss om saker vi bør skrive om – og ofte også griper til pennen selv.

Det koster selvsagt tid og krefter å stå bak en daglig oppdatert nettavis, som attpåtil har som mandat å dekke hele det norske musikklivet. Likevel vil vi også i 2006 forsøke å holde fast ved det som jeg tror har befestet seg som Ballades grunnidé: Overbevisningen at også norsk musikk har internasjonale kvaliteter, og troen på at det lokalt forankrede ofte kan være vel så verdifullt som det som multinasjonalt markedsførte.

Undertegnede vil takke Musikkinformasjonssenteret, og særlig MIC-direktør Svein Bjørkås, for at vi kan se tilbake på et nytt år i vekst – attpåtil i nye lokaler i Nasjonalbiblioteket, med gode naboer som Norsk Musikksamling, Norsk Visearkiv og Norsk Jazzarkiv. Nye, spennende tanker og prosjekter er for øvrig i ferd med å bli satt ut i livet av Musikkinformasjonssenteret, noe vi vil komme nærmere tilbake til utpå nyåret.

Jeg vil også takke alle våre faste samarbeidspartnere i musiklivet, og ikke minst de komponistene, konsertarrangørene og artistene som nesten daglig minner oss om hvor priviligerte vi er som får jobbe med norsk musikk av i dag.

Til dem – og til alle våre øvrige lesere: En god jul og et velsignet nyttår!

Stillinger

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Seksjonssjef Den kulturelle skolesekken

Innlandet fylkeskommune Kultur

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev