Blå3 (Foto: www.blx.no)

Mic.no og Ballade ønsker god jul – med beste årsresultat noensinne

Ballade og Mics øvrige nettsider opplevde en eksplosjonsartet økning i 2004. Antallet unike brukere har doblet seg på ett år. Nærmere 140 000 unike brukere besøker nå Ballade og Mic.no hver måned. – Vi er glade for at så mange benytter seg av våre tilbud, sier Ballade-redaktør Arvid Skancke-Knutsen i denne julehilsenen til alle trofaste lesere og samarbeidspartnere. Samtidig mener han det bør være et nyttårsforsett å ta vare på den daglige kulturformidlingen som klubber, utesteder og det frivillige musikklivet utgjør, og dessuten klare å gi den hjemlige musikkbransjen levevilkår som det kommersielle markedet ikke kan tilby alene.

Kalender

BACH – HAYDN – BACH

03/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Arvid Skancke-Knutsen

November måned ble Ballades beste måned på nettet siden oppstarten i sepetember 2000. Ballade kunne her notere seg for nærmere 2,2 millioner treff på en måned, mens MIC.no og Ballade til sammen hadde drøyt 136 000 unike brukere i samme periode. Dette gjør Ballade til Norges største, uavhengige nettsted for kultur og musikk – og Musikkinformasjonssenteret til en sentral aktør også på nettet.

Det ligger naturligvis en betydelig tilfredsstillelse i at en så liten redaksjon og organisasjon kan oppnå såpass gode resultater. Når MICs styre samtidig har lagt opp til en mer stabil, forutsigbar og varig ressursramme for det redaksjonelle arbeidet i Ballade fremover, forutsatt at det statlige driftstilskuddet til MIC ikke dramatisk reduseres, velger vi å se på 2005 med stor optimisme. Et av de mest spennende trekkene i den forbindelse er at Musikkinformasjonssenteret og Ballade fra neste sommer vil være lokalisert i det nyoppussede nasjonalbiblioteket i Drammensveien, sammen med en rekke ledende organisajoner innen arkiv- og bibliotekmiljøene her hjemme.

2004 har ellers vært året da Musikkinformasjonssenteret fikk ny direktør i Svein Bjørkås, og samtidig markerte 25 år i det norske musikklivets tjeneste. I mai avholdt MIC en større internasjonal konferanse i Bergen, samtidig som man innledet feiringen av hundre år med norske orkesterverk – med den store konsertserien ”Et eget århundre”, der landets ledende orkestre innen kunstmusikken for første gang samarbeidet om et felles program.

Om undertegnede skal forsøke å oppsummere 2004 på et mer personlig plan, er det i grunnen med litt blandede følelser. Det har vært mye å glede seg over innen det norske musikklivet, men samtidig synes det også som om kommersialiseringsskruen har strammet seg til enda et hakk – ikke minst innenfor ledende medier innen trykk og radio. I tillegg synes et økende sensurklima å være på vei, der tankevekkende og opplysende innhold erstattes med kjendis-oppslag, SMS-hilsener og musikktilbud som er formatert for å støte færrest mulig lyttere fra seg. Dagens mediatilbud skal åpenbart helst ikke være noe noe man lytter våkent, kritisk og engasjert til, eller – Gud forby! – lærer noe nytt av.

Allmennkringkastingsrådet la torsdag fram sin åttende og siste rapport om tilbudet i NRK, TV 2 og P4. I følge BA har rådet merket seg at kanalene fortsatt satser sterkt på brede målgrupper, ofte med lett underholdning og økning i andelen av musikk.

Om Petre heter det spesielt: ”Musikk utgjør 64 prosent av sendetiden. I tillegg er ni prosent av programvirksomheten viet til programkategorien Om musikk. Når musikken står så sentralt i programtilbudet stilles det i et allmennkringkastingsperspektiv krav til et mangfoldig musikktilbud. Statistikken viser imidlertid at hele 45 av de 64 prosentene er konsentrert om Pop/rock. Rådet mener Petre bør reflektere at det finnes ungdom som er utøvere av og interessert i musikktyper som eksempelvis klassisk musikk og jazz.»

En slik ensretting rammer naturligvis også musikk- og medialivet utenfor de reklamefinansierte kanalene og NRKs lisens-polstrede vegger. Ungdomsbladet Spirit ble nylig kjøpt opp av nettopp NRK Aktivum – for øvrig første gang den lisensfinansierte statskanalen aktivt har kjøpt opp en konkurrent på mediesiden. Stein Østbø i VG påpekte nylig at oppkjøpet har gitt seg utslag i at Håkon Moslet igjen svinger pennen som plateanmelder – og at Petres Are & Odin får anmelde sitt eget album i Spirits spalter. Spirit-redaktør Thomas Talseth fikk til gjengjeld nylig gjøre en gjesteoptreden i Petre, der han i følge Aftenposten hevdet at ”klubber og utesteder som ikke klarer seg selv, kan ha det så godt og bare legge ned. Det finnes da andre steder å gå.”

Den veien fører nok fort bort fra steder som Tapperiet, Cafe Ska og Kraftwerk – for nå å nevne tre utesteder som den siste måneden er presset av banen i klemma mellom kommunalt byråkrati, den nye røykeloven og mangelen på stabilt driftsgrunnlag. Når et sted som Blå, selve flaggskipet for den uavhengige og nyskapende musikken her hjemme,nylig signaliserte at de må kaste inn håndkleet fra neste år, ble det selvsagt på tide å ringe med alarm-klokkene – og samtidig erkjenne at dette handler om Et Norge I Krig.

For øvrig er bildet naturligvis ikke uten sine lyspunkter. Blå er foreløpig reddet av fornuftige kommunepolitikere, mens Innkjøpsordningen fikk et hardt tiltrengt løft tidligere i år. Kulturrådets ensemble-støtte er et annet prisverdig tiltak, som er med på å gi seriøse, norske musikere et grunnlag for å drive videre. På samme måte er det også gledelig å registrere at mange nye norske festivaler fikk en fin tillitserklæring gjennom Kulturrådets tilskuddsstøtte tidligere denne uken, men det er også noe av et tankekors at selve spydspiss-festivalene innen pop- og rock-feltet samtidig fjernes eller halveres. Jazzfestivalen i Molde, som er en viktig spydspissfestival innen sitt felt, mottar nå til sammenligning totalt 4,1 millioner kroner over statsbudsjettet. Det er omtrent like mye som de nitten festivalene innen populærmusikk-feltet til sammen.

Om Ballade skal foreslå noe nyttårsforsett for musikklivet for neste år, villle det kanskje være dette: Vi må klare å ta vare på den daglige kulturformidlingen som klubber, utesteder og grupper utgjør, og samtidig klare å gi den hjemlige musikkbransjen levevilkår som det kommersielle markedet ikke kan tilby alene. Vi må fortsette å bygge ned kunstige skiller mellom såkalt høykultur og lavkultur, men samtidig sørge for at ikke alle kvalitetsbegreper kastes ut med det samme badevannet. Vi må støtte viktige regionale og nasjonale festivaler, men samtidig kjempe for at også at den daglige, ofte tilnærmet idealistisk drevne kulturlivet får levelige vilkår. Og vi må sørge for at ikke fordummende, tabloidiserte media-løsninger får dominere alle sendeflater og spalter. Om vi først er dømt til å more oss til døde, er det ikke nødvendig at vi selv heier frem utviklingen.

Og for vår egen del: Vi kommer tilbake rett etter nyttår – og håper å kunne tilby våre lesere en fri og pluralistisk utveksling av informasjon, kunnskap, perspektiver og kritikk i musikkfeltet også i det kommende året.

I mellomtiden vil vi gjerne få ønske hver og en av dere en riktig god juletid og et godt, nytt år.

En spesiell hilsen går ut til våre samarbeidspartnere i musikklivet, som bidrar mye til avisen vi lager fra dag til dag.

Stillinger

Stipendiat i musikk

Universitetet i Stavanger

Kantor/organist – 100%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor – 50%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor/ organist

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Forskningsbibliotekar

Nasjonalbiblioteket

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev