Svein Bjørkås, foto: MIC

MIC kan åpne ny avdeling i Bergen

Mye ligger til rette for at Bergen fra årsskiftet vil huse to nye avdelinger av det nasjonale Musikkinformasjonssenteret (MIC). Bergen kommune har gitt signaler om at de vil bidra med 1,5 millioner kroner i driftsmidler årlig over en treårsperiode. – Vi skal nå få resten av basisfinansieringen på plass, og må også få prosjektet formelt vedtatt i MICs styre, sier Svein Bjørkås, som ellers ser store muligheter i samarbeidet med en av landets ledende musikkbyer.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Arvid Skancke-Knutsen

Musikkinformasjonssenteret, som også er ansvarlig utgiver av Ballade, flyttet nylig inn i nye lokaler på Solli plass i Oslo. Nå ser det ut til at det meste ligger til rette for at MIC også kan opprette en ny filial med base i Bergen: MIC Media og MIC Innovasjon.

I følge Bergens Tidende har finans- og kulturbyråd Henning Warloe «store forventninger» til den planlagte utvidelsen, som skal ivareta alle markedsrettede oppgaver i musikkinformasjonsarbeidet.

Direktør Svein Bjørkås i MIC sier til samme avis at dette vil bli et viktig redskap i arbeidet med å utbre interessen for norsk musikk i inn- og utland.

MIC i Bergen: En motor for musikkbransjen

Musikkinformasjonssenteret – MIC – ble opprettet under navnet Norsk Musikkinformasjon i 1979, på initiativ av Norsk komponistforening og Norsk kulturråd.

MIC er en organisasjon med 15 ansatte, og ble omdannet til stiftelse i 01.01.2003. Stifterne er Norsk Komponistforening (NKF), Foreningen for norske komponister og tekstforfattere (NOPA), Musikernes fellesorganisasjon (MFO), Rikskonsertene (RK) og Foreningen norske plateselskaper (FONO). MIC utgjør også den norske avdelingen av International Association of Music Information Centres – IAMIC, som organiserer tilsvarende sentre i 38 land.

MIC i Bergen er i følge opslaget i Bergens Tidende tenkt etablert som en avdeling av hovedselskapet. Viktige oppgaver vil være å eie og drive aksjeselskapene MIC Media og MIC Innovasjon, som skal:

* Stimulere utviklingen, omsetningen og inntjeningspotensialet blant kunstnere og aktører i norsk musikkbransje.
* Øke informasjonen om og bruken av noter, fonogrammer og annet som formidler verk av norske komponister, utøvere og andre bransjeaktører.
* Stimulere konkurranseevnen for norsk musikk nasjonalt og internasjonalt.

MIC Media og MIC Innovasjon skal i følge disse planene ledes av en markedsdirektør, som ansettes snarest mulig. Bjørkås oppgir at han ser for seg at bemanningen i løpet av 2006 økes til 4-5 personer, og at selskapene i 2010 vil ha 6-7 medarbeidere.

MIC ekspanderer: Media og innovasjon

Ballade.no og mic.no hadde i 2004 over 1.2 millioner unike lesere, og mer enn 16 millioner sidevisninger. Produksjon og salg av festivalaviser, programskrift og andre bransjepublikasjoner på nett og papir, representerer i følge Bjørkås ytterligere markedsmuligheter.

MIC Medias forretningsområde vil bestå av forlagsvirksomhet, produksjon og salg av bransjepublikasjoner på papir og nett, samt produksjon og salg av musikkstoff til dagspressen. Selskapet skal utvikle nyhetstjenester og andre medierelaterte tjenester, med utgangspunkt i Ballade.no og i MICs engelske nyhetstjenester, bransjeregister med mer.

— MIC Media skal drive noteforlag på kommersielt grunnlag. Ved å promotere musikkverk tyngre enn ressursene i dag tillater, kan en skape økt bruk av norske verk og dermed økte inntekter både til opphavsmenn og til MIC Media, mener Bjørkås.

MIC Innovasjon skal bl.a. tilrettelegge, utvikle og finansiere satsinger i fonogrammarkedet – og innenfor nettbasert distribusjon og salg av musikk.

I tillegg til den bevilgede summen fra Bergen kommune, er MIC for tiden også i forhandlinger med andre bidragsytere til prosjektet.

— Skal ivareta interessene til hele den norske musikkbransjen

Svein Bjørkås understreker overfor Bergens Tidende at markedsavdelingen og MIC-selskapene i Bergen skal ivareta interessene til hele den norske musikkbransjen. Dette betyr at virksomheten har et nasjonalt sikte og et internasjonalt arbeidsfelt og dekker alle sjangrer og musikkstiler.

Valget av Bergen begrunner Svein Bjørkås med at byen har «et veldig komplett, fullskala musikkliv». Han forteller også at samtaler med folk i byens musikkmiljø tyder på at denne satsingen blir vel mottatt.

Bergen kommune er som nevnt innstilt på å bidra med 1,5 millioner kroner i driftsmidler årlig over en treårsperiode. Henning Warloe fra Høyre forsikrer BTs Jan H. Landro om at det er «nye, friske penger som her satses, ikke midler som tas fra andre formål.»

— Vi må nå få resten av basisfinansieringen på plass, og må også få prosjektet formelt vedtatt i MICs styre, sier Svein Bjørkås, som tror at den nye satsningen vil kunne bringe med seg ikke bare positive ringvirkninger for Musikkinformasjonssenteret – men hele det norske musikklivet.

Stillinger

Dirigent – hovedkorps

Hosle og Bekkestua skolekorps i Bærum

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev