Mariss Jansons

Mariss Jansons forlater Oslo Filharmoniske Orkester

Mariss Jansons sa i februar 2000 fra seg tittelen som kunstnerisk leder av Oslo Filharmoniske Orkester, og begrunnet dette med den manglende løsning av akustikken i Oslo Konserthus og andre sider ved orkestrets arbeidsvilkår i Konserthuset.
Han har nå også gjort det klart at han under ingen omstendighet vil være fast tilknyttet Oslo Filharmoniske Orkester etter sesongen 2003-04. Jansons står nå på ønskelisten til både Bayerische Rundfunkorchester i München og New York Philharmonic Orchestra.

Kalender

Operagalla

09/08/2020 Kl. 19.00

Oslo

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Sesongen 2003-04 vil i så fall bli Jansons 25. sesong i Oslo. Han anser selv et kvart århundre som optimal varighet for et fast forhold dirigent – orkester, heter det i en pressemelding fra Oslo Filharmoniske Orkester.

Jansons ber om at det understrekes også for orkestrets omverden at han nærer den samme kjærlighet og hengivenhet overfor orkestret som tidligere, men at han etter 25 år anser slitasjerisikoen for forholdet som for høy.

Han sier seg ellers tilfreds med den utviklingen som akustikksaken har hatt gjenom det siste halve året. Dersom en snarlig gjennomføring skulle vise seg mulig, kan han vurdere å påta seg rollen som kunstnerisk leder medio 2002.

Den videre relasjonen til orkestret er avhengig av om Jansons takker ja til å bli kunstnerisk leder for orkestre som i dag ønsker seg ham. Han har mottatt tilbud om fast lederstilling både fra Bayerische Rundfunkorchester i München og New York Philharmonic Orchestra. Han har ennå ikke gått inn i forhandlinger med noen av disse, og først til våren vil det være klart om han inngår avtale med ett av disse orkestrene. Denne avgjørelsen vil påvirke tidsrammene for hans virksomhet i Oslo fra høsten 2002. Han har også uttrykt at han vil være fleksibel m.h.t. sin endelig sluttdato i Oslo, dersom Oslo-Filharmoniens valg av ny kunstnerisk leder skulle gjøre det ønskelig og passende med en tiltredelse før 2004.

Oslo-Filharmonien er nå i gang med å finne orkestrets nye kunstneriske leder fra tidligst sesongen 2002-03, senest sesongen 2004-05.

Mariss Jansons og Oslo Filharmoniske Orkester uttaler i pressemeldingen at de har et gjensidig ønske om å samarbeide på regulær basis også i fremtiden. Innenfor hvilke tidsrammer dette vil bli, hvilken tittel Jansons vil ha o.a. kan først diskuteres når han har tatt stilling til eventuelle engasjementer som kunstnerisk leder av andre orkestre.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev