NRK P2-logo

Lytterforeningen svarer: Langt igjen før NRK oppfyller sine forpliktelser

– Lytterforeningen konsentrerer seg om den klassiske musikken og for at den skal få mest og best mulig plass. Det vi derimot alltid har ment om Wasabi er at vi ikke synes det hører hjemme i P2, skriver Svein Bue (styremedlem i Lytterforeningen) i dette innlegget. Bue tar særlig for seg Ballades intervju med LKM’s styreleder Tore Brantenberg og Erling Sandmos påfølgende respons: – Vi er ikke opptatt av å «være forurettet» som Sandmo hevder; vi er opptatt av klassisk musikk og at NRK oppfyller sine klare konsesjonsforpliktelser, mener Bue.

Kalender

Av Svein Bue, Styremedlem LKM

Wasabi og Lytterforeningen for klassisk musikk (LKM)

Vi viser til Knut Steens gjengivelse i Ballade av et intervju med LKM’s styreleder Tore Brantenberg 20. juni og videre spesielt til Erling Sandmos innlegg to dager senere rundt nedleggelsen av Wasabi.

At vi er ”glad for” at Wasabi fjernes, må være en feilsitering av styreleder Tore Brantenbergs uttalelse. Et mobilintervju fra Italia er kanskje ikke en helt god plattform for en artikkel som Steens?

Lytterforeningen konsentrerer seg om den klassiske musikken og for at den skal få mest og best mulig plass. Det vi derimot alltid har ment om Wasabi er at vi ikke synes det hører hjemme i P2.

Erling Sandmos meningsytring, der han ikke skjønner hva Lytterforeningen er for, får han stå for selv, men det hadde muligens vært en god ide å lese Lytterforeningens statutter? De kan (lett) finnes på lytterforeningen.org under Vedtekter. Les spesielt § 2:

Foreningens formål er å arbeide for en størst mulig andel av klassisk musikk i NRK og andre kringkastingsstasjoner, samt våre norske TV-stasjoner.

Klare mål

I tillegg har foreningen fem klare, og i noen grad oppfylte mål, som med letthet kan finnes fra hovedsiden.

Vårt formål tilsier følgelig at vi arbeider for at NRK legger mest mulig klassisk musikk til kanaler som er tilgjengelig for ”folk flest” og lett å finne fram i – dvs. P1, P2, NRK1 og NRK2 – og til sendetider som gjør at også ungdom kan fange opp andre kulturmusikalske signaler enn ”Nusrat Ali Khan, Dolly Parton, Rammstein, Lee Scratch Perry og Kraftwerk” som av en innsender til Ballade midt i oppstyret ble fremhevet som god musikk presentert av Wasabi. Ja vel?

Sandmos hentydning til LKM som en interesseorganisasjon for pensjonister og FrP-medlemmer blir polemisk tøv. Av våre drøyt 1500 medlemmer er noe over 600 pensjonister (svært oppegående sådanne) og de resterende 900 + er ”vanlige mennesker” – enkeltmedlemmer, par og familier. At det foreløpig er for få ungdommer blant disse kan skyldes nettopp at den såkalte ”kunstmusikken” er lagt til kanaler og tider da ungdommen er opptatt med helt andre ting – for eksempel utdannelse.

Tilsig av yngre medlemmer

For øvrig har vi i den senere tid merket et jevnt tilsig av yngre medlemmer, bl.a fra flere MDD (Musikk, Dans og Drama) -elever i videregående skole. Vårt styremedlem Tine Thing Helseth er også leder for vår Ungdomsavdeling, som er i god vekst.

Vi er ikke opptatt av å ”være forurettet” som Sandmo hevder; vi er opptatt av klassisk musikk og at NRK oppfyller sine klare konsesjonsforpliktelser i vekting av hva som skal legges ut på ”sendeflaten”. Dit er det fremdeles langt igjen.

Med vennlig hilsen

Svein Bue
Styremedlem LKM

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev