Lars Petter Hagen, 2003

Lykkelige dager med tverrkunst: På og over kanten

Som tidligere omtalt her i Ballade, trommer Ny Musikk denne høsten i gang LYD PLUSS, en tverrkunstnerisk workshop med fokus på lyd. Tretten kunstnere er blitt valgt til å delta blant over 80 søkere. Workshopen er en del av et større prosjekt, kalt Tverrkunst, som skal gå over tre år. Lars Petter Hagen fra Ny Musikk forklarer her nærmere om begrepet Tverrkunst – og om de tre prosjektene som skal fylle begrepet med innhold. Et av dem er en samtidsmusikk-festival i miniatyr, kalt Happy Days.

Kalender

Lørdagsopera: Jussi i våre hjerter

02/03/2024 Kl. 18:00

Oslo

KvarTettPå 2024 – Ravelorama 

02/03/2024 Kl. 14:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

02/03/2024 Kl. 19:00

Oslo

Av Arvid Skancke-Knutsen

— Ny musikk har lenge hatt fokus på musikkteater, som i musikklivet ofte har blitt brukt som en fellesbetegnelse på tverrkunstneriske samarbeid, forteller Lars Peter Hagen. – Vi syntes ordet hadde litt for mye assosiasjoner til kammeroperaer og lignende, og endte opp med ordet «tverrkunst» isteden. I Ny Musikk har vi lenge registrert at det er flere og flere kunstnere som jobber på tvers av tradisjonelle skiller.

Lars Petter Hagen er til daglig komponist og kunstnerisk leder av Ny Musikk. Han er også en av initiativtagerne til rposjektet Tverrkunst med sine tre deler. Workshopen LYD PLUSS skal gå over tre perioder, fra september i år til februar 2005. Hver workshop ledes av en internasjonalt anerkjent kunstner, som arbeider tverrkunstnerisk med komposisjon, scenekunst og billedkunst.

— Vi føler at dette absolutt ligger i tiden. En av grunnene til at tverrkunsten har hatt så stor fremvekst, er nok at det digitale har befestet seg som en felles plattform, der det er blitt kortere vei mellom de forskjellige mediene enn før. Samtidig er informasjon tilgjengelig på en helt annen måte, enten man vil eller ikke. Kommunikasjonsvirkeligheten har endret seg radikalt, med en uendelighet av inntrykk og uttrykk. Det er noe av det vi ønsker å speile og kommentere gjennom Tverrkunst-prosjektet.

Lars Petter Hagen mener at denne utviklingen har vært på gang en god stund, og ikke minst har blitt fanget opp av impro- og samtidsmusikk-miljøene.

— Det er spennende å se hvordan grensene utviskes – ikke bare mellom kunstformene, men også hos publikum, som har et langt bredere interessefelt enn før. Vi som jobber med samtidsmusikk, har jo ofte tenkt at vi burde være interessante for folk som er opptatt av moderne poesi og litteratur. I virkeligheten har ikke en slik overgang vist seg så enkelt. Jeg tror tverrkunsten vil kunne gjøre mye for å bryte opp dette området, og vise frem forbindelseslinjer mellom forskjellige kunstformer. Tverrkunsten har dessuten potensial til å utfordre de etablerte sannhetene – inkludert kunstnerens egne sannheter. Når det kommer folk inn utenfra og sier «Hvorfor det?», er man pent nødt til å gå litt i seg selv. Som kunstner må man selvfølgelig prøve å beholde integriteten og det genuine i uttrykket, men alt i alt er nok dette sunne impulser.

I april 2005 følger Ny Musikk opp med det de selv kaller «Norges minste samtidsmusikkfestival»: Happy Days. Frem mot 2007 er det deretter meningen at tverrkunstneriske prosjekter skal oppstå i Ny Musikks lokalavdelinger landet rundt, under navnet Natur/Kultur. Hele veien har Ny Musikk alliert seg med aktører som Black Box, Unge Kunstneres Samfund, PNEK, Atelier Nord og medialaben på Deichmanske.

— Happy Days er en festival som ikke skal interessere seg nevneverdig for håndverksmessig flinkhet, forteller Hagen. – Vi skal være en svært liten festival, og betrakter nettopp det som en styrke – og et premiss for kunstnerisk frihet. Det skal legges stor vekt på teori og diskusjoner som også skal referere utover musikklivet – til samfunnsvitenskapelige, politiske, estetiske og kunsthistoriske emner. Happy Days skal presentere verk som er på og over kanten.

Lars Petter Hagen mener ellers at tverrkunsten også kan være med på å bryte ned den mest standhaftige av alle konvensjoner: idéen om «bra» og «dårlig».

— Det er ingen tvil om at tverrkunst-feltet vil kunne være et eldorado for dillettanter. Og det kommer sikkert også til å komme fantastisk mye dårlig kunst gjennom disse crosssover-prosjektene. Men nettopp derfor vil denne utviklingen også kunne utfordre tilvante forestillinger. Av og til kan det rett og slett være sunt å legge listen litt lavere.

Denne artikkelen står – i en noe annen form – også å lese i september/oktober-utgaven av Blåmagasinet, som Ballade nå har innledet et samarbeid med. Interesserte kan finne ut mer ved å gå til Blås nyoppussede nettider på blx.no.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.