IMG_0463

Luther øre

John-Olav Aasen er første eksamenskandidat til hovedfagseksamen i musikkvitenskap ved Griegakademiet – et studium som ble opprettet i januar 1989. Eksaminanten har til prøveforelseningen fått oppgitt temaet «Kirkekantatens fremvekst sett i lys av Luthers musikkforståelse».

Kalender

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Lørdagsopera i Posthallen

24/02/2024 Kl. 16:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Første eksamenskandidat i allmenn musikkvitenskap hovedfag ved Griegakademiet

Fredag 12. jan avlegger John-Olav Aasen, som første kandidat, hovedfagseksamen i musikkvitenskap ved Griegakademiet – institutt for musikk ved Universitetet i Bergen. I hovedoppgaven drøftes bruken av parodiprinsippet i Bachs musikk, og til prøveforelesningen kl. 14.00 i Gunnar Sævigs sal har kandidaten fått oppgitt temaet: «Kirkekantatens fremvekst sett i lys av Luthers musikkforståelse» . Det er fri adgang for alle interesserte.

Hovedfagsstudiet i allmenn musikkvitenskap ble opprettet i januar 1999, som en komplettering av de samlede hovedfagstilbudene innen musikk i Bergen. Disse omfatter fra før utøverstudier og etnomusikologi ved Universitetet i Bergen, samt musikkpedagogikk ved Høgskolen i Bergen.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.