Arne Nordheim i 2006

Lite harmoni hos Oslo-Filharmonien?

Uro og turbulens har preget Oslo Filharmoniske Orkester den siste tiden. Det har vært stridigheter om musikernes lønninger og samarbeidsproblemer mellom orkester og ledelse. I går kom også nyheten om at styreleder Arve Johnsen trekker seg fra sitt verv.

Kalender

Sommerkonsert

25/06/2021 Kl. 18.30

Viken

Den offisielle grunnen er økt arbeidspress i organisasjonen, men noen spekulerer i en sammenheng med nedsettelsen av en granskningskomite for OFOs organisasjon og ledelse og striden i orkesteret kan ha vært en medvirkende eller direkte årsak til hans avgang.

Et utvalg er uansett satt ned for å se på hvordan ledelsen av Oslo Filharmoniske Orkester bør skjøtes, og har vært styrt til nå. Nedsettelsen av dette utvalget er et resultat av materiale som musikerne i orkesteret la frem for styret på et styremøte 18. desember. Ballade har ikke lyktes med å få klarhet i hva alle disse elementene består i. Vi er imidlertid på det rene med at det bl.a. skal dreie seg om administrasjonens forhold til den kunstneriske ledelse, samt styrets forvaltning av lønnsspørsmål. Utvalget ble satt i arbeid umiddelbart med målsetning om et snarlig resultat.

— Resultatet av prosessene ventes om et par måneder. Utvalget står fritt til å velge hvordan de vil utrede disse forholdene, men har et mandat om hvilke problemstillinger som skal utredes, forteller musikernes hovedtillitsvalgte Håvard Norang til Ballade.

Han vil ikke gå i detaljer omkring sakene utvalget har blitt forelagt, men sier at musikernes lønnsforhold vil være en del av dette.

— Vi frykter at det kunstneriske nivået står i fare for å forringes som følge av det at musikeryrket i dag må anses som et lavtlønnsyrke. Vi har hatt svakere lønnsutvikling enn samfunnet forøvrig. Det er viktig at musikerne har vilkår som gjør det interessant å søke jobb i Filharmonien, slik at vi får god rekruttering. Vi har konstant lagt frem krav om lønnsøkninger siden tidlig 1990-tall, men har merket at vedtak i styret ikke har blitt fulgt opp, tross at det foreligger en utredning gjort av et departmentoppnevnt utvalg om at orkestermusikerlønninger skal heves til lektornivå, påpeker Norang.

Dette er et ønske og et krav som dirigent Mariss Jansson har stått i spissen for hele den tiden han har jobbet med OFO, forteller oboisten.

— Stridigheter om de statsansatte musikernes lønninger førte musikerne ut i streik tidlig 90-tall. Konflikten endte opp med at lønn skulle være en hovedprioritet for styret. I etterkant har lønnsøkningen ikke holdt tritt med utviklingen ellers i samfunnet.

Komponisten Rolf Wallin foreslo for få dager siden at Oslo Filharmoniske orkester ansetter en kunstnerisk leder. Dette ønsket ble fremsatt utifra et påstått behov for å styrke den musikalske profilen. Utgangspunktet for forslaget var at orkesterets hoveddirigent kun er tilstede åtte til ti uker i året.

— Dette innspillet er en komponistavsporing. Det kunstneriske resultat har aldri værtmangelvare. Det er ikke det kunstneriske det skorter på, mener Norang og viser til orkesterets resultater de senere årene.

Når vi prater med den tillitsvalgte, gir han detaljerte opplysninger om Oslo Filharmoniens styreform og representasjon. Vi merker misnøye med at musikernes representasjon er synkende.

— Styresammensetningen var litt annerledes bare for få år siden. Det nye med dagens situasjon er bl.a. at staten oppnevner styreformann.

Norang er nokså forbeholden i sine uttalelser om styreleders avgang:

— Det er direkte overraskende at han trekker seg nå. Jeg forstår selvfølgelig at han har stor arbeidsmengde, men for så sent som et år siden fornyet han vervet for fire år, konstaterer Norang.

Norang er avslutningsvis nøye med å presisere at lønnen ikke alene er hovedsaken, men at en rekke områder ifølge musikerne ikke har vært tilfredstillende håndtert.

— Vi ønsker oss i helhet en bedre daglig ledelse, poengterer han.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Kirkemusiker

Aurskog-Høland kirkelige fellesråd

Salgs- og markedsansvarlig

Festspillene i Bergen

Daglig leder

Balansekunst

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev