Arve Moen Bergseth

Lindemanprisen og De Unges Lindemanpris utdelt i går

I går mottok organist Kåre Nordstoga Lindemanprisen for 2006 under utdelinga på Norges musikkhøgskole. Prisen er den største av sitt slag i Noreg, og har dei siste åra vorte utvida med ein annan pris i tillegg: De Unges Lindemanpris. Mottakaren av Lindemanprisen avgjer kven som skal få De Unges Lindemanpris, og Nordstoga sitt val fall på folkemusikar, kvedar og fiolinist Arve Moen Bergset. Ballade viderebringer her Nordstoga sin grunngjevnad for valet.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Lindemanprisen delast ut kvart år til ein komponist, utøvar eller pedagog, som har gjort ein spesielt fortjenstfull og/eller betydningsfull innsats i norsk musikkliv. Prisen i 2006 er Norges største av sitt slag, pålydande kr 150.000 kroner, og den vert delt ut av styret for Lindemans Legat.

Lindemanprisen 2006 gjekk til organist Kåre Nordstoga. Nordstoga er fødd i 1954, og har sidan sin debutkonsert i 1978 virka som musikar og pedagog i østlandsområdet. I 1984 vart han tilsett som domorganist ved Oslo Domkirke, der han har gjeve utallige konsertar. Nordstoga har gjeve ut tilsaman 10 soloplater med orgelmusikk, og han har undervist ved Norges musikkhøgskole gjennom ei årrekkje.

Juryens grunngjevnad for utdelinga finn du [link id=62200 title=»her «]på Ballade, og eit intervju med organisten kan lesast på Lindemans legat sine nettsider.

De Unges Lindemanpris
Nordstoga hadde valt Arve Moen Bergset som mottakar av De Unges Lindemanpris. Nordstoga skriv følgjande om utøvaren:

”Arve Moen Bergset er en spesiell begavelse i norsk musikkliv. Som folkemusiker og kveder har han helt siden guttedagene vært en framstående utøver. Med sin stødige stilfølelse og tonalitet er han en stor formidler av vokal tradisjonsmusikk, alt fra religiøse folketoner til gamle stev og til viser i Talleiv Røyseland-tradisjon. Hans framføring av den gamle Ulsvik-salmen ”Store, store Gud, kven kan deg forstå” er alene verd en pris.

For det store publikum ble stemmen hans først kjent gjennom platen ”Arvesølv” fra 1987, og senere da han sammen med folkemusikkgruppa ”Bukkene Bruse” var OL-musiker rundt vinterlekene på Lillehammer.

Som klassisk utøver på fiolin er han også i fremste rekke – som aktiv kammermusiker, bl.a. ved de årlige Røros-festspillene – og som fiolinist i Oslo filharmoniske orkester.

Den spesielle innsikt i både den klassiske og den folkemusikalske tradisjon, kommer til uttrykk i CD-innspillinger av Geirr Tveitts hardingfelekonserter med Stavanger symfoniorkester og Johan Halvorsens ”Fossegrimen” med Latvias nasjonale symfoniorkester (begge 2002), hvor Arve er solist på hardingfele.

Både som instrumentalist og sanger formidler han en respekt for de tradisjonene han står i, og ikke sjelden er det de vare og lyttende nyansene som sterkest kommer til uttrykk.

Arve er en allsidig kunstner som musikklivet bør ta godt vare på, og jeg håper han fortsatt gis mange muligheter til å utnytte sitt talent”.

For meir informasjon, sjå elles www.lindemanslegat.no

Stillinger

Dirigent – hovedkorps

Hosle og Bekkestua skolekorps i Bærum

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev