Norsk kulturråd (logo)

Kuratorprosjekt innen kunst og ny teknologi

Norsk kulturråd ønsker å styrke den uavhengige kurator- og produsentrollen innenfor kunst og ny teknologi, og vier nå 700 000 kroner til dette formålet.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Det er i dag relativt få kuratorer som har erfaring med utstillinger og andre begivenheter på dette kunstområdet, sier Norsk kulturråd i en pressemelding. Det har også vist seg vanskelig å realisere større prosjekter utenfor de etablerte institusjonene. Kulturrådet setter nå av kr 700 000 til en forsøksordning, som gir rom for inntil tre prosjekter.

I kuratorprosjektet er det et mål å utvikle nye tverrfaglige utstillingskonsepter innenfor kunst og ny teknologi. Forsøksordningen skal også belyse kuratorens rolle i utviklingen av kunstprosjekter. Gjennom ordningen ønsker Kulturrådet å bidra til at kostnadskrevende prosjekter kan realiseres utenfor de etablerte institusjonene.

Norsk kulturråd har gjennom flere år hatt en særskilt satsing på området kunst og ny teknologi. En støtteordning rettet mot kunstprosjekter basert på utnytting av ny teknologi er etablert, og et større forsøksprosjekt med oppbygging av PNEK, et produksjonsnettverk for elektronisk basert kunst, er i gang.

Kontaktperson i Norsk kulturråd for dette prosjektet er Ragnfrid Stokke.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.