Vinterjazz-Some-18

Kulturrådet støtter elektronisk billedkunst

Atelier Nord i Oslo, Bergen Senter for Elektronisk Kunst og Top Floor Lademoen, Trondheim går nå sammen om å opprette et produksjonsnettverk for elektronisk basert billedkunst. Norsk kulturråd har bevilget én million kroner til etableringen. Som medspiller i nettverket skal også Norsk nettverk for Teknikk, Akustikk og Musikk (NoTAM) inngå.

Kalender

Toner og Tanker på Malerhjemmet

03/12/2023 Kl. 16.00

Viken

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 17:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 19:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 21:00

Oslo

Kulturrådet ser et felles produksjonsnettverk som noe som vil kunne bedre situasjonen for produksjon av elektronisk basert billedkunst på landsbasis gjennom deling av ressurser, samordning av arrangementer og andre felles tiltak. Utviklingen i produksjonsmiljøene tilsier samarbeid ut over tradisjonelle kunstfaglige grenser, og derfor er det naturlig at NoTAM deltar i produksjonsnettverket.

Den sentrale oppgaven for produksjonsnettverket vil være å drive virksomhet innen produksjon og formidling av kunst, både sjangeroverskridende og innenfor det enkelte kunstfelt. For å lette kunstnernes arbeidssituasjon vil utvikling av kunstneres kompetanse gjennom kurs og annen utdanning, bl.a. veiledning og kurs på nettet stå sentralt i nettverkets arbeid. Å sørge for informasjon om ressurser og utvikling på området i Norge og internasjonalt i form av begivenhetskalender, dokumentarkiv og kontaktfora som postlister og chat-rooms skal også være en del av tilbudet.

Forut for etableringen av nettverket ligger et fleråring arbeid drevet av Norsk kulturråd i samarbeid med miljøene for elektronisk kunst, som resulterte i rapporten Skjønnheten og utstyret – Produksjonsnettverk for elektronisk basert billedkunst. (Nr. 31 i Kulturrådets notatserie,1999)

Kontaktperson i Norsk kulturråd er Ragnfrid Stokke.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.