Skjermbilde Kadetten.no

Kulturmidler til fri scenekunst

Norsk kulturråd har offentliggjort listen over tildelinger til såkalt fri scenekunst. Både Opera Vest og Oslo Operacompagnie er blant de som får nyte godt av bevilgningene, noe som begrunnes ut fra den stigende interessen for samtidsopera.

Kalender

Cikada RBK + EAU

23/10/2020 Kl. 18:30

Oslo

Ivan Mazuze Band

24/10/2020 Kl. 19:00

Viken

Kampenjazz: Skarbø Skulekorps

25/10/2020 Kl. 20:00

Viken

I pressemeldingen Norsk kulturråd sendte ut torsdag 2. november, heter det som følger:

«Interessen for samtidsopera er sterkt økende og de to større prosjektene Opera Vest og Oslo Operacompagnie får bevilgninger fra Norsk kulturråd. Innen teater får prosjektgruppene Verdensteatret, Hollow Creature og Oslo Moderne Teater mer enn en mill. kr til produksjon. Norsk samtidsdans fortsetter sin spennende utvikling – og bl.a. får den rennomerte koreografen Kjersti Alveberg støtte. Billedkunstner og moteskaper Pia Myrvold får støtte til visuell performance for barn.

Ved denne tildelingen er det bevilget kr 5 160 000 for 2000, og det er gitt tilsagn på tilsammen kr 9 395 000 for perioden 2001-03 (Se liste s. 2). Tilsammen 26 prosjekter deler summen – en gjennomsnittlig bevilgning på kr. 559 807. 133 søknader med en samlet søknadssum på rundt 72 mill. kr er vurdert. Avsetningen til fri scenekunst er for år 2000 på 28,2 mill kr.

Formålet med støtteordningen for fri scenekunst er å styrke nyskapende profesjonell scenekunst utenfor institusjonene. Kulturrådet arbeider kontinuerlig med å finne en balanse mellom større og langsiktige bidrag som går over flere år og sjangermessig og rekrutteringsmessig viktige prosjekter. Man ønsker å gi økonomisk støtte i en størrelsesorden som muliggjør kunstnerisk satsing med gjennomslagskraft.

Bevilgningene og tilsagnene kommer i tillegg til løpende flerårige prosjekter som allerede mottar midler. Størrelsen på totalavsetningen til fri scenekunst fører til at mange kvalitativt gode prosjekter ikke kan prioriteres.

Støtteordningen for fri scenekunst er del av en sammensatt aktivitet i Norsk kulturråd. En rekke prosjekter på scenekunstområdet er fra Kulturrådets side delfinansiert med ulike fondsavsetninger.»

Opera Vest har fått 150 000 kroner i 2001, samt tilsagn om i alt 3 400 000 kroner i perioden 2002 – 2003, fordelt på 1 700 000,- for hvert år. Oslo Operacompagnie har på sin sin side fått 650 000 kroner for 2001.

Stillinger

Førsteamanuensis i musikkvitenskap

NTNU – Institutt for musikk

Kulturhusleiar

Sogndal kulturhus

Salgs- og publikumsansvarlig

Arktisk Filharmoni

Fagansvarlig

Norsk jazzforum

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev