Gunnar Grimstad, fra agderteater.no

Kristiansand et forbilde for regionopera

– Kristiansand er i dag med sin operasatsning et unikt forbilledlig eksempel for andre storbyer. De har kommet lengst i landet når det gjelder å fylle forutsetningene om samarbeid mellom orkesteret og regionteatret, sier operasjef ved Den Norske Opera, Bjørn Simensen. Simensen vil anbefale Kulturdepartementet om å utløse midler til Kristiansand slik at det raskt kan etableres regionopera i byen. Gunnar Grimstad, teatersjef ved Agder Teater, er glad for anerkjennelsen fra Simensen. – Om ikke dette utløser midler, så vet ikke jeg, sier Grimstad til nettstedet Stimuli.nu.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Av Hege Baugstø, Stimuli.nu

Forutsetningen for å bygge ny opera i Oslo var at det skulle etableres regionoperaer i fem av de største byene i landet, også Kristiansand. Men for at Kulturdepartementet skal yte statsstøtte på fast basis til storbyene, er forutsetningen også at de allerede statsstøttede, profesjonelle symfoniorkestrene og teatrene samarbeider og samordnes om denne satsningen. Staten skal ikke fullfinansiere regionoperaene, men støtten skal likevel sikre en minimumsproduksjon.

— Kristiansand er i dag lengst fremme innen nytenkning og kommet lengst når det gjelder organisering og fysisk samordning, da mellom Kristiansand Symfoniorkester og Agder Teater. Disse enhetene er delt ellers i landet, og det er en meget uheldig infrastruktur. Det må være en viss størrelse for å få et operamiljø til å fungere, fortsetter Simensen, og mener at Kristiansand og Agder Teater tidligere har vært noe forfordelt når det gjelder statlig støtte siden det er et relativt nytt teater.

— Dette tror jeg vil opphøre når man ser de initiativene som gjøres med uroppsetningen av Den Grøne Riddaren, men også talentfestivalen Opera Island, fastslår operasjef Bjørn Simensen.

Fortsatt lite statlig støtte

— Ja, om dette ikke utløser midler, så vet ikke jeg hva! Teatersjef ved Agder Teater, Gunnar Grimstad, banker hardt i kafébordet med knyttet neve. Sammen med Kristiansand Symfoniorkesters direktør, Øystein Eidsaa, er han i disse dager pådriver bak etableringen av et operamiljø i landsdelen. Han satt selv i departementets referansegruppe og utarbeidet de retningslinjene og statlige forutsetningene som i dag kreves for å kunne etablere regionopera i storbyene.

— Kristiansand har hatt et operamiljø siden mellomkrigstiden med oppsetninger hvert år frem til 2. verdenskrig. Miljøet ble liggende mer eller mindre dødt frem til begynnelsen av 80-tallet da Operaens Venner ble etablert og litt senere Opera Sør, forteller Grimstad. Vi fikk statstilskudd i 2001 der vi produserte «Amahl og de nattlige gjester», men ingenting i 2002 da «Hans og Grete» ble satt opp på Agder Teater i samarbeid med Den Norske Opera. Nå har vi snart urpremiere på Den Grøne Riddaren skrevet av Paal-Helge Haugen og komponert av Bjørn Kruse. Det kommer til å bli en gigantisk produksjon på nesten tre millioner kroner som finansieres gjennom midler fra Cultiva, Norsk Kulturråd, Opera Sør og Agder Teater. For ikke å glemme Operaens Venner som har bidratt med 50.000, da! Vi har egentlig ikke råd til dette, men føler det er viktig å satse nå – vise at vi klarer å løfte i fellesskap.

Taktisk teatersjef med vyer

Grimstad forteller videre hvor viktig det er å ha vyer mot det nye konsert- og teaterhuset i 2009. Det vil neppe bli etablert en egen operabesetning, men prosjektorienterte oppsetninger i fellesskap med hele musikk- og sangmiljøet i landsdelen.

— Byen vil vokse og det vil oppstå en grunnstamme av faste sangere om noen år. Tenk deg å kunne sette opp for eksempel West Side Story med en fast besetning? Hvilke byer, bortsett fra Oslo, er det som har anledning til det i dag? Teatersjefen hiver ivrig etter pusten og fortsetter: – På sikt vil dette gi en spinoff-effekt som igjen vil gi arbeidsplasser innen kultursektoren. Kunstnerne vil kunne leve av sin kunst og kompetansebygging vil oppstå innen den tekniske delen av produksjonene.

— Hva med Opera Island- denne operafestivalen som har tenkt å etablere seg i byen?

— Ja, vi, altså Agder Teater, samarbeider med dem nå. Jeg har nettopp vært i møte med direktøren i Nordisk Film, Stein Roger Bull, som også er Opera Islands festivalsjef. Det er en slags talentfestival som tidligere ble avviklet i Bornholm i Danmark. En rekke sangtalenter fra Europa samles for senere å produsere frem en forestilling. Tanken er å videreutvikle konseptet til en festival med større lokal forankring. Tenk om Opera Island kunne bli operaens Quart-festival med en blanding av egenproduksjoner og innleide produksjoner?

Grimstad puster ut, men lener seg raskt over bordet igjen og sier lavt, men litt innbitt:

— I flere år har Agder Teater fått minst statlig støtte av alle regionteatre i landet. Alt dette skal virke som et pressmiddel mot staten for å få dem til å øke støtten!

Statssekretær Yngve Slettholm i Kultur- og kirkedepertementet sier til Stimuli at det er mye spennende som skjer ved Agder Teater i dag og at departementet vil følge nøye med i utviklingen av regionoperaene i landet. – Dersom teatrene og regionoperaene viser til gode resultater vil selvsagt dette gi et større utbytte av den statlige støtten. Men Agder Teater er fortsatt et ungt teater, og derfor må man vente på en mer langsiktig vekst i fordelingen av midler, sier Slettholm. – Vi kan ikke begynne å ta for eksempel av Rogaland Teater for å gi til Agder Teater. Men i mars vil vi legge et langsiktig budsjett på regional satsning innen opera. Dette budsjettet skal behandles i 2005, og da betyr det selvsagt mye at teatrene og regionoperaene viser til resultater og vilje til å satse i samarbeid med de regionale orkestrene.ater)

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert 6.2.04 i Stimuli nr 1, 2004. Artikkelserien er et ledd i et større samarbeid mellom Ballade.no og Stimuli.nu, som er den ledende kulturnettavisen på Sørlandet. Du finner nettstedet på denne adressen, eller ved å bruke lenkene nedenfor.

Stillinger

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev