Ingrid Bjørnov

Kringkastingsorkesteret er foreløpig fredet

NRK sliter som kjent i økonomisk motbakke om dagen. Det ser likevel ut til at Kringkastingsorkesteret er reddet – i hvert fall i første omgang.

Kalender

Under massiv mediadekning ble det i går gjort kjent at styret i NRK har forkastet den såkalte spareplanen til ledelsen. Dette oppfattes som en kritikk av ledelsen, og kommer på toppen av en allmenn misnøye blant NRKs ansatte, der bl.a. Kringkastingens Landsforening (KL) har uttalt at de ikke lenger har tillit til sin egen ledelse, og at flere i ledelsen bør gå av som følge av dårlig økonomisk styring.

— Det er stor frustrasjon blant medlemmene, og nå må de store overskridelsene få konsekvenser for flere i ledelsen, uttaler lederen for Kringkastingens Landsforening, Normann Westvik, til Aftenposten.

Westvik påpeker videre for Aftenposten at de ansatte ikke har blitt trukket med i prosessen, og etterlyser videre en grundig diskusjon om hva NRKs prioriteringer skal være fremover.

Også Hilde Larsen i KL formulerer en skarp kritikk i dagens utgave av Dagsavisen, der hun uttaler: – I flere år har NRK overlevd på tomtesalg og andre ekstrainntekter. I enhver annen bedrift hadde ledelsen blitt stilt til ansvar. Her har de fått holde på, helt til vanlige ansatte må ta støyten.

Overskridelsene hittil i år har vært på 159 millioner. Av disse utgjør ekstrautgifter i forbindelse med sport, nyheter og NRK Aktivum alene rundt hundre millioner. Styret har altså avvist NRK-ledelsens forslag til innsparinger, der en mulig nedleggelse av både Kringkastingsorkesteret og Lisenskontoret i Mo i Rana skal ha vært blant forslagene.

— Vi fastslo at Kringkastingsorkestret burde vurderes i en større kulturpolitisk sammenheng, sier styreformann Torger Reve til Dagsavisen i dag. Han legger for øvrig likevel til at ”ingen enhet innen Allmennkringkasteren er beskyttet”, når NRK nå ser ut til å måtte kutte utgiftssiden med minimum 300 årsverk.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.