Bjerkestrand (Foto: privat)

Kor da?

Arnfinn Bjerkestrand gjør kordebatten til ekstremsport og spør: Hvor?

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

I sitt tildelingsbrev fikk Norsk kulturråd i år i oppgave å komme med et forslag til videre satsning på profesjonalisering av kor/vokalensembler med innspill til statsbudsjettet for 2011. Forslaget er gjort kjent for musikkfeltet og oversendt departementet til videre politisk behandling der. Svaret vil komme i forslag til statsbudsjett 2011.
Jeg har lest kommentarene fra musikkfeltet og registrerer, med forbehold om at det er litt dårlig leselys her jeg sitter, at forslaget mangler støtte på noen vesentlige punkter.
Disse er (slik jeg ser det, leselyset til tross):
* Å utvikle en nasjonal plan (strategi) som ivaretar de ulike regionenes og hele feltets behov for profesjonalisering av kor,
* Å legge profesjonelle premisser til grunn for etablering, kunstnerisk utvikling og drift.
* En bred og internasjonal utlysning av korstillinger som rekrutteres i åpen konkurranse etter rene faglige kriterier og prøvesang
Ekstremsport nummer én
Siden jeg nå er uten interessepolitiske bindinger kan jeg, på egen regning men ikke uten en viss risiko, forsøke å beskrive hvordan et fremtidig nasjonalt kor kart kunne ha sett ut og bidra til norsk ekstremsport nummer en; lokalisering!
La oss begynne i nord.
Tromsø: et vokalensemble knyttet til Nordnorsk Opera og Symfoniorkester med oppgaver særlig også innen den samiske vokalkunsten, nordnorsk visetradisjon og den rike kortradisjonen i Russland. Må sees i sammenheng med satsingen på kultur i nordområdene
Bodø: her ligger en hel korsskole tilknyttet Bodø domkirke samt Bodø Sinfonietta.
Trondheim: et vokalensemble innen jazz knyttet til jazzutdanningen ved NTNU og Trondheim Jazzorkester samt det rike kormiljøet knyttet til Nidaros Domkirke
Bergen: her kan et operakor etableres som kan ha til oppgave også å delta ved andre produksjoner, så som i Kristiansund og Sandnes.
Stavanger: et kor basert på de erfaringene man har med prosjektet Kyrkjelyd og Stavanger symfoniorkester.
Kristiansand: samhandlingen som er planlagt i kulturhuset Kilden bør kunne være en arena også for et profesjonelt kor .
Oslo: her er selvfølgelig mulighetene mange og grunnlaget både i publikum og antall profesjonelle sangere størst. En målsetting bør være at koret skal bidra i produksjoner med de ulike profesjonelle aktørene i regionen. Et kor kan legges administrativt til Det Norske kammerorkester. NRK kan også spille en vesentlig rolle både regionalt, i Oslo og hele landet.
Det mørkner
Siden det nå mørkner rundt meg, vil jeg skynde meg å si at listen på ingen måte er uttømmende, men at jeg utfordrer feltet selv til å leke med kor. At Kulturrådets forslag er ambisiøst tar nok rådet med seg som en blomst. De kulturpolitiske målene må være slik de er nedfelt i regjeringens kulturpolitikk også for dette feltet: å legge til rette for at alle kan få tilgang til et bredt spekter av ulike kunst- og kulturtilbud av høy kunstnerisk og faglig kvalitet.
Nå blei det helt mørkt gitt!

Stillinger

Festivaldirektør

Nordland Musikkfestuke

Dirigent – hovedkorps

Hosle og Bekkestua skolekorps i Bærum

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev