Trond Madsen, kunstnerisk leder i BIT20 Ensemble i Bergen. (Foto: Thor Brødreskift / BIT20Ensemble)

– Komponistene må bli sett og hørt

Musikkinstitusjonene med statsstøtte er forpliktet til å finne og bruke de skapende kunstnerne ute i landet, mener Trond Madsen i BIT20 Ensemble. Han satte i gang «Komponistsamtalene» for å gjøre seg kjent med hva og hvem som rører seg i norsk musikkliv, og er snart oppe i 100 samtaler. – Komponistene må bli sett og hørt og gitt en sjanse, og bli jobbet med, sier han til Ballade.

Kalender

Lørdagsopera

20/04/2024 Kl. 16:00

Oslo

OperaFest!

20/04/2024 Kl. 19:00

Viken

Operapub på Grønland Boulebar

20/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

Trond Madsen hadde tenkt på det i lang tid, det å nå ut til komponistene som finnes rundt i landet. Som kunstnerisk leder av BIT20 Ensemble i Bergen kjente han sterkere og sterkere på at institusjonen ikke klarte å sette seg inn i mange nok kunstnerskap, å nå nok folk som driver med komposisjon og som skaper musikk.

Så han brukte mye tid på å tenke på hvordan han og ensemblet skulle kunne klare å finne fram til de gode prosjektene. Det var da, en sen kveld, ideen kom: Å invitere til en-til-en-samtaler med landets komponister. På Facebook finnes det en gruppe for komponister i Norge, og det var her Trond Madsen la ut en åpen invitasjon.

– I dag er feltet så uendelig mye større enn for bare 20-25 år siden, da jeg selv studerte, forteller Trond Madsen til Ballade. – Og da BIT20 Ensemble startet opp for 30 år siden var jo den klassiske komponisten en som hadde gått på et konservatorium, en musikkhøgskole og liknende. Men i dag er det så mye større. Det tverrfaglige og det tverrkunstneriske er veldig mye tilstede, mer enn noensinne før. Det betyr også at det er veldig mange flere som driver med spennende prosjekter, sier han.

– Jeg har visst en god stund at det er mange som driver med mye spennende, og visst at jeg ikke har helt oversikt – selv om jeg gjerne har trodd at jeg hadde ganske god oversikt, både nasjonalt og internasjonalt. Men det er så mange som gjør så ufattelig mye spennende. Vi har et ønske om å være mye bredere, være mye mer tilstede i samtiden. Dette initiativet er i første omgang også en håndsutstrekning til komponister i Norge. Og folk har meldt seg på! Initiativet har blitt tatt veldig godt i mot.

Det å ønske å nå lengre og bredere ut er ikke bare noe et ensemble som BIT20 skal definere som et ønske eller behov for egen del, det er noe ensemblet som kunstnerisk institusjon er forpliktet til, mener Trond Madsen.
– Alle vi musikalske institusjoner i Norge med statsstøtte har et samfunnsansvar i nettopp det å finne fram til alt som rører seg der ute av skapende kunstnere. Tanken er å finne mange nye navn, og gamle navn, som vi sammen kan skape spennende prosjekter med. Vi vil nå ut til enda flere mennesker her i landet, gjerne utlandet også, men i første gang holder vi fokus på Norge, og på lokale og nasjonale prosjekt. Formålet med dette initiativet er å bidra til større verdiskapning på feltet, til større spredning og til et mye større mangfold i vår musikalske verden. Vi vil skape prosjekter som er spennende for oss, og som vi tror vil være spennende for mange publikummere ute i landet.

Vi kunne ha gjort prosjekter hver eneste uke med nye fantastisk flotte komponister og kunstnere som jeg tror mange, mange ville ha likt.

Trond Madsen har også tidligere gått i bresjen for kunstinstitusjonenes samfunnsansvar. I fjor oppfordret han og BIT20 Ensemble politikerne om å bruke harde virkemidler for å oppnå full likestilling i kulturlivet: – Jeg håper de tør å si: «Ingen penger uten god kjønnsbalanse». Jeg syns det kan stå svart på hvitt når vi søker støtte at vi skal kunne vise til resultater eller planer for kjønnsbalanse, sa Madsen i januar i fjor.

Når Ballade og Madsen snakker sammen om komponistsamtalene har han gjennomført 72 samtaler, og har et par håndfuller igjen på lista for mars. Han startet opp i begynnelsen av februar, og skal etter planen ha samtaler gjennom våren. Han har satt av to dager i uken, tirsdag og torsdag, og 20 minutter til hver samtale. Alle samtalene blir tatt opp på video, både slik at han kan gå tilbake til samtalene, men også la andre i ensemblet få se og høre dem.

– Det går unna, det er nesten som en slags speed-dating for komponister, dette her! Det er utrolig gøy og givende. Etter hver samtale har jeg en masse ideer og tanker. Nå som jeg sitter for det meste hjemme og jobber allikevel er det ganske lett å organisere dette, forteller han. – Jeg lærer enormt mye, og det er ekstremt inspirerende. Vi kunne ha gjort prosjekter hver eneste uke med nye fantastisk flotte komponister og kunstnere som jeg tror mange, mange ville ha likt. Dette er noe jeg er opptatt av. Hadde vi vært et fulltidsensemble med fast ansatte musikere hadde vi kunnet skape en fantastisk spennende kulturell hverdag for veldig mange mennesker – i Bergen, men også andre steder rundt om i landet vi kunne ha reist til (i en mer normal hverdag, vel å merke).

Pianist Ellen Ugelvik bygger opp en liten skog inne i flygelkassen i Kristine Tjøgersens verk «Piano Concerto». Bilde fra konsert under 30-årsjubileet til BIT20 Ensemble i november 2019. (Foto: Thor Brødreskift / BIT20Ensemble)

På spørsmål om hvem han snakker med, kommer svaret kontant:
– Det er veldig enkelt: Jeg har samtaler med alle som setter seg opp på lista! Det er ingen begrensninger på hvem jeg snakker med, om de er unge eller eldre, hva slags geografisk plassering, kjønn, bakgrunn, særskilt kunnskap eller noe annet. Det eneste er at man må være medlem av Facebook-gruppa der jeg har lagt ut skjemaet for påmelding. Noen er kjente navn, noen er folk jeg har jobbet med flere ganger tidligere, noen kjente jeg ikke til i det hele tatt fra før.

– Er det noen tendenser, fellestrekk, behov eller annet du har registrert gjennom samtalene, noe som kan gi oss et bilde av hvordan det er å være komponist i dag?
– Samtalene jeg har hatt har sprikt i ulike retninger: Noen av komponistene har kommet fra det mer tradisjonelle studiemiljøet mens noen er selvlært. Andre igjen kommer fra det utøvende feltet, med musikerperspektivet som har beveget seg mot komposisjon, gjerne gjennom improvisasjon. Jeg kan ikke peke på noen klare tendenser, men et fellestrekk hos alle er ønsket om å skape noe, og ønsket om å dele tanker om musikk. Men behovet som alle har er rett og slett å få en mulighet. Og det er det nesten ingen komponister i Norge i dag som får, sammenliknet med så mange komponister som faktisk finnes her i landet.
– Av alle jeg har snakket med, skal snakke med og som jeg har på listen, så er det sånn: De får ingen sjanse. Rett og slett. Det må vel sies å være det største behovet i dag, å få en sjanse. Og som komponist trenger du ikke bare én sjanse. Du trenger minst ti sjanser, og du trenger mange forskjellige typer sjanser og i forskjellige konstellasjoner. Du trenger ikke bare ti sjanser med BIT20 Ensemble, du trenger sjanser med et orkester, med en strykekvartett, med blåsere. Det er det så å si ingen som får i dag.

Vi må tørre å feile. Tørre å gi komponistene mange nok muligheter til å utvikle seg.

Trond Madsen er engasjert i komponistenes kår og muligheter, og i at de må få rom og bli tatt på alvor.
– Tenk om alle orkestre og ensembler hadde kunnet gi ti komponister en sjanse hvert år til å skape noe sammen med dem! Det hadde selvsagt krevd mye oppfølging, økonomi, tilskudd og så videre, men det er nok det aller, aller største behovet jeg vil påstå alle komponister har. For dirigenter er det litte grann enklere, der er det litt flere jobber hvis du tenker amatørkultur og hele det feltet i tillegg. For musikere er det kjempelett å få mange sjanser, der handler det om å lære seg et instrument, bli flink, dra på prøvespill og få vikaroppdrag. For komponister eksisterer det ingen ting. Komponistene må bli sett og hørt og gitt en sjanse, og bli jobbet med. De må bli skolert på så utrolig mye.

– Og vi som musikere må tørre å ta komponistene mye mer til oss, vi må dele mye mer, og ha en mye bedre dialog. Nå sitter vi jo bare og venter på at notene skal komme i posten eller som pdf på mail. Så skal vi øve på dem, og så skal det være fiks ferdig. Det er ikke en virkelighet som er bærekraftig, vil jeg påstå.

Det er nå det gjelder. Ikke om 50 eller 100 år.

– De fleste som lever av å være komponist, har jeg inntrykk av, gjør det fordi de må. Det er som et kall. Det er vel ingen som velger å bli komponist fordi de tenker at det vil lønne seg økonomisk, i alle fall. Men det er nok en drivkraft i det å skape, og å få til de opplevelsene man gjør når en hører noe man selv har skapt.

Det er mange gode tilbakemeldinger på Trond Madsens komponistsamtaler, blant annet på hans og BIT20 Ensemblets Facebook-profiler:
Tusen takk for initiativet, Trond! Det er med på å synliggjøre en skapende gren som har lett for å gjemme seg selv i inspirasjon. / Bra tiltak og effektiv jobbing! / Det er mye flinke komponister, låtskrivere og ensembler og musikere her til lands. Er det kanskje litt gullalder? Veldig stas om BIT20 Ensemble får mulighet til å bestille mange nye verk!

Madsen håper vi får mange flere og varierte musikalske opplevelser ut til publikum. At flere, eller aller helst absolutt alle, sier han, tør å ta mye større sjanser på det ukjente.
– Vi må tørre å feile. Tørre å gi komponistene mange nok muligheter til å utvikle seg. Jeg vil at det blir en selvfølge med nye musikalske uttrykk på alle institusjonenes konsertscener, mer som regelen enn unntaket. Vi må alle selv ta ansvar for tiden vi lever i, det er vi som skaper historien, her og nå. Det er i dag bruken av samtidens musikkskapere må gis størst plass. Det er nå det gjelder. Ikke om 50 eller 100 år.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.