Else Olsen S, 2004

John Cage tilbake på Henie Onstad i helgen

Henie Onstad Kunstsenter var vert da John Cage besøkte Norge i 1983, og flere nye verker av ham ble urfremført
der den uken han var her. Søndag skal den unge norske pianisten Else Olsen S. fremføre verket «Sonatas and Interludes» for preparert piano av Cage samme sted. Museet har også laget en miniutstilling i konsertlokalet med verk av en av Cages samtidige, kunstneren Hans Hartung.

Kalender

Lørdagsopera: Jussi i våre hjerter

02/03/2024 Kl. 18:00

Oslo

KvarTettPå 2024 – Ravelorama 

02/03/2024 Kl. 14:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

02/03/2024 Kl. 19:00

Oslo

John Cage skrev ”Sonatas and Interludes” i perioden 1946-1948. Verket består av seksten små sonater og fire interludier som til sammen varer i ca en time. Det er hans største verk for preparert piano. På denne tiden hadde Cage begynt å interessere seg for Østens filosofi. I dette verket ønsket han å fremstille de åtte såkalte permanente følelser i indisk estetisk teori: det erotiske, det heroiske, det motbydelige, sinne, det lystige, redsel, sorg, og det underlige. Alle disse følelsene skal angivelig ha noe til felles som gjør at de sammen strekker seg mot en niende følelse – det fredfylte.

Preparering av et piano går ut på at man plasserer dempere av forskjellige materialer – for eksempel skruer, bolter eller viskelær – mellom strengene til de ulike tonene som skal brukes, på en slik måte at klavertonenes karakteristika forandres. Alle faktorer som angår prepareringen av et piano, så vel de anvendte objekter som deres plassering, er eksperimentelt utarbeidet. Valget av objekter og plasseringen av dem er mer betinget av personlig smak enn av kalkulasjoner. Resultatet er en skala av lyder, fra de dype til de lyse oktaver, som mangler de tonehøydeproporsjoner som er typiske for skalaer og tonearter. Disse preparerte tonene har en spesiell timbre, men med en lydmessig intensitet som kan sammenlignes med cembaloens. Faktisk er det preparerte klaver som et helt slagverkinstrument i hendene på én utøver.

Valget av konsertsted er ikke tilfeldig. Henie Onstad Kunstsenter var vert da John Cage besøkte Norge i 1983, og flere nye verker av ham ble urfremført der den uken han var her.

Kurator Benedicte Sunde ved Henie Onstad har laget en miniutstilling i konsertlokalet med kunstneren Hans Hartung (1904-1989).

Allerede i 20-årene utviklet Hartung sitt eget og meget personlige abstrakte formspråk som han arbeidet videre på til sin død. Hans produksjon er meget omfattende med malerier, tegninger og grafikk. Hans bilder er uten referanser til en ytre virkelighet, men skiller seg fra etterkrigstidens «konkrete» maleri ved at de ikke bygger på geometri eller persepsjonspsykologiske prinsipper, men mer spontant og direkte poetiske formuleringer. Hartung la vesentlig vekt på gesten som en egen uttrykksform, med dette mener han den tilfeldige føringen av penselen over lerretets
overflate, herav det spontane uttrykket.

Else Olsen S. er utdannet ved Høgskolen i Stavanger og har senere tatt utøvende hovedfag ved Norges musikkhøgskole. Hun jobber for tiden med musikk fra New York-skolen; Cage, Brown, Feldman og Wolff, og interesserer seg spesielt for verker med såkalt åpen form. De siste årene har Else Olsen S. spesialisert seg på det preparerte pianoet, og har blant annet jobbet sammen med Christian Wolff, som den eneste gjenlevende av New York-skolens komponister. For tiden arbeider hun også med bestillingsverker for preparert piano av norske komponister.

Konserten finner sted søndag 12. september kl. 15.00 på Henie Onstad Kunstsenter, i regi av Ny Musikk Oslo.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.