Limpe Fuchs og Kristin Norderval framfører «AnimareAnimate!». (Foto: Claudia Lucacel)

Inventing noe anna – stemmer i eksperiment

På eksperimenteringstreff med VoxLab hører jeg nye verk, ser Norges plass i den internasjonale scenen, og tenker på framtida for ny vokalmusikk, skriver Karoline Ruderaas Jerve.

Kalender

Opera for barna – I gudenes rike

01/12/2022 Kl. 11:30

Oslo

Roligt att höra – Kenneth Karlsson 70

02/12/2022 Kl. 20.00

Oslo

Hvordan jobbes det for å styrke ny eksperimentell vokalmusikk? Ballades skribent er selv vokalist i improviasjonsmusikk og musikkviter og har vært på festival, tatt tempen der det norske feltet møter det internasjonale, og samtidig snakket med VoxLABs Kristin Norderval og Agnes Hvizdalek fra Music Norway:

Miljøet for eksperimentell stemmemusikk i Norge er lite, men dem som jobber med det er del av et stort internasjonalt nettverk. Avantgarden innen vokalmusikk har mange ledende norske navn.

VoxLAB VårFest er en tredagers feiring og undersøkelse av stemmens mange fasetter. Den samlet store internasjonale kunstnere, som kraut-legenden og musikkteknolog Limpe Fuchs (kjent fra duoen Anima) og den virtuose sopranen Sophia Körber, begge fra Tyskland. I tillegg opptrådte mange av VoxLABs huskunstere – utenlandske musikere og komponister bosatt i Oslo – som Mariam Gviniashvili, Natasha Barrett, Martyna Kosecka, Visobel Black og Mirsaeed Panah, blant flere.

Skuespiller/utøver Georgia May Anta i «AnimareAnimate!» Forestillingen ble utviklet i samarbeid mellom Kristin Norderval, Limpe Fuchs og deltakere på sommerkurset Occupy Opera, samt musikere Viktor Bomstad og Mirsaeed Hosseiny Panah. (Foto: Karoline Ruderaas Jerve)

I fare når regjeringen varsler kutt?
Ikke før støvet hadde lagt seg etter VårFEST 2022, fikk vi varsel fra kulturminister Anette Trettebergstuen om at «I 2023 blir det en seier å ikke bli kuttet». Samtidig pågår det kartlegging og evalueringsprosesser hos aktører som Music Norway, som under Arendalsuka spurte om regjeringen vil satse på kultureksport.

Forutsetningene for å drive med eksperimentell stemmekunst er veldig gode i Norge, tatt i betraktning de verdier og forestillinger som lever i samfunnet om hvem man kan være og tilgjengeligheten man har til mennesker, midler og rom. Med (gratis!) utdanning i toppklasse, et mylder av progressive undermiljøer, et finansielt støtteapparat pluss en dæsj internett, er veien ut til resten av verden sjokkerende kort.

Fra NOTAM til sosietetsgloss og New York
Nylig blei jeg gjort oppmerksom på nettopp hvor kort. Kanskje er det litt på siden, men allikevel fascinerende.

En tidligere kollega fra vokalensemblet jeg synger i, Oslo 14, fortalte meg at protagonisten i serien «Inventing Anna» – den russiske jenta Anna Delvey (Sorokin) som svindla seg til topps i New Yorks sosietets- og kunstelite – hadde vært tilstede under Veneziabiennalen i 2015. Der deltok Oslo 14 på multikunstneren Camille Norments installasjon Rapture, og ifølge Anna Delveys instagram var hun «Obsessed with the Nordic Pavillion». Fra å synge lange toner på C og H i et lite studio på NOTAM, og hele veien til Netflix og New York der, altså.
(Red. mrk.: Notam = Norsk senter for teknologi i musikk og kunst.)

I New York er forholdene noe helt annet for kunst. Konkurransen er hardere og støttekronene færre – til gjengjeld er publikum større. Derfra flytta den norsk-amerikanske komponisten Kristin Norderval for rundt 20 år siden, som i en årrekke nettopp livnærte seg ved å synge opera og nymusikk. Siden har hun gått i skyttel mellom Norge og junaiten, og for tiden arbeider hun med en PhD i kunsterisk utviklingsarbeid ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Å se seg som del av en tradisjon
I 2014 starta Norderval VoxLAB, i utgangspunktet som en ideell organisasjon. Siden har den vokst til å bli drevet på prosjektbasis – og med ganske mye godvilje – og har mottatt noe driftsstøtte. Under årets VårFEST har det også vært holdt workshops og foredrag, i tillegg til aktiv integrering av den yngre garde i hovedprogrammet.

– Det var et problem med avstanden mellom det som sangere og komponister er utdannet for. I Oslo fantes en del komponister som også var sangere, men de trengte støtte til å våge å gå inn og bruke stemme, og så fantes det sangere som improviserte, eller prøvde seg litt på improvisasjon. De trengte støtte til å gå videre og se på improvisasjonene sine som komposisjon.

Norderval forteller om en av VoxLABs komponister. Komponisten betrodde til Norderval at hun følte seg veldig alene da hun startet sitt arbeid med stemmekomposisjon, men at hun på grunn av VoxLAB nå ser seg selv i en større sammenheng – en del av en tradisjon og et miljø.

Et problem, mener Norderval, er at utdanningsinstitusjonene ikke er på banen, hverken i hvordan de utdanner sangere eller hvordan de tilrettelegger for nye måter å jobbe med stemme. Norderval understreker at det her er stor forskjell på hvordan jazzvokalister og operasangere blir eksponert for stemmearbeid – kanskje særlig med vekt på improvisasjon.

– Årets festival har vært preget av mange internasjonale prosjekt. Kan du si litt om betydningen den type samarbeid har for stemmemusikk?

– Det er viktig å ha fokus på hva som skjer på forskjellige steder, fordi tradisjonene er ulike, for eksempel i New York og amerikansk [samtidsmusikalsk journ. anm.] tradisjon, og hva som skjer i Nederland og Tyskland. Når du jobber med stemme, som komponist, er det ofte et nært samarbeid med bestemte utøvere. Tradisjon, utdanning og miljøet som utøveren kommer fra, påvirker veldig.

Norderval bedyrer viktigheten av å ta vare på gamle sanger-tradisjoner med skjønnsang, melodisk og rytmisk musikk, samtidig som man utvikler mindre konforme stemmeuttrykk.

– I Norge er det veldig mye spennende som kommer ut av kombinasjonen folkemusikk og jazz, og det som klassiske sangere blir utdannet i er mer tradisjonell, gammel opera og lieder. Det er ikke like mye fokus på nye verk for stemme.
– Blir man begrensa allerede derfra til hva man velger å forfølge videre, som utøver?
– Jeg tror det er en begrensning, ja. At utdanning av klassiske sangere i Norge ikke fokuserer så mye på ny musikk, og utdanning av jazzsangere derimot fokuserer veldig mye på ny musikk, ofte på improviserte og nye ting. Også når det gjelder vokalteknikker. Men ser man på sangere i Nederland, Belgia, Tyskland og USA – jeg kjenner ikke så godt til miljøene i Frankrike eller Storbritannia – er det mange som har fokusert på ny musikk, selv med klassisk utdanning.
– Så det å hente inn forbilder og impulser på hvordan man kan løse sitt musikalske virke blir viktig?
– Ja, og hva folk er gira på. Hvis utøverne er gira på ny musikk, får komponistene mer lyst til å komponere for dem. Det er et samarbeid på tvers av fag.

Et politisk problem?
VoxLAB går i bresjen for kompetanseheving og driver opplysningsarbeid, så vel som å øke andelen kvinnelige komponister. Norderval sier hun noen ganger blir pinlig berørt når de henter høyt respekterte internasjonale kunstnere til Norge, og få mennesker har hørt vedkommende, hvis de i det hele tatt møter opp. Hun savner å se folk fra musikkinstitusjonene på VoxLABs konserter, og mer støtte til formidling av musikken.
– Er det et politisk problem?
– Jeg vet ikke om det er sant for alle, men jeg tror det er et problem hvordan man tenker om sangere og komponister.

Et annet problem, fremhever Norderval, er mangelen på stabil finansiell støtte. Per nå kommer støtten mest i kraft av utøvere som tar sine kreative impulser på alvor, og noe fra Komponistenes Vederlagsfond. Norderval kan tenke seg at kulturinstitusjonene, og særlig utdanningsinstitusjonene, deltar mer i formidlingen av ny stemmemusikk slik at de kommer mer ut i folks bevissthet.

Publikum la seg ned på gulvet, noen satt i en meditativ lotus mens de tok inn «Lotsva», som er georgisk for «bønn». Teppet fungerte således både som bønneteppe og rastematte. (Foto: Karoline Ruderaas Jerve)

– Formidling er den vanskeligste jobben vi har. Music Norway har tidligere vært flinke til å få norske komponister ut, men jeg skulle gjerne sett at vi fikk flere internasjonale kunstere inn, i tillegg til mer driftsstøtte for VoxLAB så vi for eksempel kan styrke formidlingsarbeidet.

Skal lede strategiutviklingsprosess for kunstmusikken
Stemmekunstner Agnes Hvizdalek vikarierte som fagkonsulent for kunstmusikk i Music Norway fra januar til juni i år, og har nå fått i oppgave å lede en strategiutviklingsprosess for kunstmusikkfeltet. Hun mener også at Norge er et godt sted å drive med eksperimentell vokalmusikk, uavhengig hvilken bakgrunn man har. Hvizdalek, som er født og oppvokst i Wien. flyttet selv til Norge i 2008, og har blitt et velkjent fjes i miljøet for avantgardemusikk.

– Music Norway har i sitt mandat å dekke hele musikkfeltet, og det inkluderer jo eksperimentell vokalmusikk.
Innen jul skal hun være i kontakt med alle i kunstmusikkfeltet i Norge – et arbeid som ser på hvordan ting blir gjort – men også aktører i utlandet. Foreløpig har hun snakket med Music Norways søsterorganisasjon i Sveits, Pro Helvetia, for idéutveksling og nettverksbygging.

– I tillegg blir det veldig spennende å få inn Tone Østerdal, som er påtroppende direktør. Hun har bred kompetanse og god helhetsforståelse for musikkfeltet. Østerdal trer inn i stillingen rundt nyttår, med overlapp fra 1. oktober i år.

Norderval sier også at hun vil ta kontakt med Hvizdalek for å snakke om konkrete tiltak og innspill.

Jeg følger med på fortsettelsen og er spent på hvordan de sammen kan løfte den eksperimentelle vokalmusikken.

 

VoxLAB VårFEST 2022 blei arrangert den 23.–25. august i Oslo. De første VårFEST’ene blei arrangert på våren, men har flytta til høsten på grunn av pandemi – og valgte å fortsette slik med årets festival.

Les også: VoxLab demokratiserer stemmen – rapport fra VårFest 2021.

Red. anm.: Hvizdalek og skribenten kjenner hverandre personlig.

 

 

 

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Stillinger

Daglig leder

Sørnorsk jazzsenter

Programplanlegger

Stavanger Symfoniorkester

Administrerende direktør

Stavanger Symfoniorkester

Rådgiver kommunikasjon og marked

Norske Kulturarrangører

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev