EU-flagget

Internetteksponering av den europeiske musikkarven

Seniorkonsulent og nasjonalt kontaktpunkt for EUs innholdsprogram eContentplus, Gjermund Lanestedt, redegjør for et nytt EU-prosjekt som skal gjøre den europeiske musikkarven mer tilgjengelig. EU-prosjektet Dismarc tar nemlig mål på seg å etablere et felles søke- og gjenfinnings¬system for europeisk musikk fra tidlig 1900-tall og fram til i dag.

Kalender

Stabat Mater av Antonín Dvořák

28/03/2020 Kl. 19:00

Oslo

Fatoumata Diawara

28/03/2020 Kl. 20:00

Oslo

Stabat Mater av Antonín Dvořák

29/03/2020 Kl. 16:00

Oslo

Kampenjazz: Skarbø Skulekorps

29/03/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Gjermund Lanestedt, seniorkonsulent

Tenk deg at du vil ha tak i et musikkstykke fra tidlig nittenhundretall, la oss si en tidlig innspilling av Fartein Valens Salme 121 – eller at du er på jakt etter spesielle flamenco-opptak fra 1950-tallet. Du vet at innspillingene finnes digitalt, men vet ikke hvor og hvordan du kan få tak i dem.

Er du heldig finner du de lett, digitalisert i arkivene til et av de store europeiske kringkastingsselskapene – er du mindre heldig ligger de i private samlinger. Uansett – dersom du finner dem, er det helt sikkert i kataloger som er både teknisk og språklig vanskelig å håndtere.

Hvordan en generelt skal finne det man leter etter, og ikke minst hvordan en skal kunne hente det fram, er problemstillinger profesjonelle musikkbrukere, forskere, studenter og alle musikkelskere snart vil kunne få enklere svar på. EU-prosjektet Dismarc tar nemlig mål på seg å etablere et felles søke- og gjenfinnings¬system for europeisk musikk fra tidlig 1900-tall og fram til i dag. Dette skal man få til ved å knytte sammen en lang rekke kringkastingsarkiver, andre offentlige arkiver og private samlinger, i et felles tilgangspunkt – hvor emneord og søkebegreper samordnes og standardiseres.

Og det beste av alt – en skal kunne søke på ulike nasjonalspråk, og få resultatene av søket på sitt eget språk. For materiale som er frigjort av eierne, skal du ikke bare finne musikkstykket, men også kunne hente det opp til din PC.

I Dismarc-prosjektet deltar to kringkastingsselskaper, Rundfunk Berlin Brandenburg (som også koordinerer prosjektet) og finske Yleisradio Oy. Videre deltar to samlinger med sine lydarkiver: Svenskt Visarkiv og Berlin Phonogramm-Archiv. Tre forsknings- og utdanningsinstitusjoner deltar med sin kunnskap på området: det polske Institute of Art of Polish Academy of Sciences, det tyske Hochschule für Music und Theater Hannover og det engelske School of Oriental and African Studies. Til slutt deltar den østerrikske teknologiaktøren Angewandte Informationstechnik Forschungsgesellschaft mbH og den tyskbaserte messe- og nettverksaktøren WOMEX AG.

Norge deltar også i prosjektet, gjennom selskapet Grieg Music Education AS (GME). De utvikler og distribuerer internettbaserte undervisningssystemer og læringsinnhold på musikkfeltet. Hoved¬produktet er www.musicdelta.com – et internettbasert læringsmiljø for musikk- og kulturfagene.

Deres kunder er først og fremst skoler og utdanningsinstitusjoner, både i Norge og utlandet. Sammen med Høgskolen i Stord/Haugesund tilbyr GME nettbaserte studieløsninger på universitets¬nivå. Gjennom et samarbeid med det tyske Fraunhofer Institute – som bl.a. er kjent for å ha utviklet MP3-formatet – utvikler GME spesialiserte applikasjoner for interaktiv, nettbasert musikk¬undervisning.

Utgangspunktet for Dismarc-prosjektet er at store musikkskatter i Europa helt opplagt er ”under¬eksponert” i lys av mulighetene Internett tilbyr. Særlig gjelder dette eldre og mer ”odde” musikk som er aktuelt å bruke i undervisnings- og forskningsøyemed. Men også for den vanlige lytter, plate¬selskaper, artister og kommersielle aktører som ønsker å videreforedle denne type digitalt innhold i nye, verdiøkte tjenester.

Prosjektet vil i tråd med EUs politiske ønsker åpne de digitale arkivene og samlingene og gjøre dem synlige for flere brukere gjennom et ”one-stop” internett-sted. Det er gjerne etablert kataloger og brukt beskrivelsesinformasjon som innbyrdes ikke er interoperable mellom samlingene – og hvor den som leter etter noe til nå har måttet gå gjennom hvert eneste arkiv for seg.

Kringkastingsselskaper, musikkarkiver, museer, universiteter, forskningsinstitusjoner og private samlere, skal med Dismarcs løsninger kunne vise sitt innhold for verden – ved hjelp av at deres samlinger knyttes opp i et felles system som muliggjør standardiserte, tematiske søk på ulike nasjonalspråk. Rent teknisk vil Dismarc-systemet ikke gjøre endringer på underliggende arkiver, men automatisk samle opp metadata (beskrivelser/søkebegreper) fra dem, mellomlagre disse og ”mappe” dem opp i forhold til et harmonisert, flerspråklig begrepsapparat.

Resultatet vil være en klar styrking av den europeiske arkivinfrastrukturen, godt i samsvar med til¬svarende pågående europeiske satsinger på andre kulturområder – gjennom EU-initiativer som f.eks European Digital Library. Initiativtakerne bak Dismarc er selvsagt klar over at ikke all musikk vil være mulig å hente opp for avlytting, men håper at prosjektet i seg skal stimulere til at flere arkiver og samlinger nå gjør sitt innhold tilgjengelig og direkte anvendelig.

EUs innholdsprogram eContentplus støtter samarbeidsprosjekter som bidrar til mer tilgjengelig europeisk innhold på Internett. Ved hjelp av state-of-the-art teknologi skal digitalt innhold kunne gjenbrukes over lande- og språkgrenser.

Satsingsområdene er kulturelt innhold, digitale lærings¬ressurser, vitenskapelige artikler og geografisk informasjon. Programmet går over 4 år (2005-2008) og skal dele ut 1,1 milliarder kroner. Norge deltar i programmet, på linje med alle EU-landene. Neste utlysning er i juni, med frist i september/oktober.

Du kan lese mer om Dismarc-prosjektet på hjemmesidene deres: www.dismarc.org. Du kan også lese mer om EUs program for tilgjengeliggjøring av digitalt innhold, på www.econtentplus.no.

Gjermund Lanestedt er seniorkonsulent i konsulentselskapet Teleplan AS, og er på vegne av Nærings- og handelsdepartementet det norske nasjonale kontaktpunkt for EU-programmet eContentplus. Nasjonalt kontaktpunkt informerer om programmets muligheter og bistår søkere i søknadsprosessen.

Stillinger

Stipendiat i musikk

Universitetet i Stavanger

Kantor/organist – 100%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor – 50%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor/ organist

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Forskningsbibliotekar

Nasjonalbiblioteket

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev