Sara Övinge og Catharina Chen (Foto: Lars Opstad/Rikskonsertene)

Internasjonal i alle sjangrar?

Medan Jazzintro og Intro-folk har levd vidare har ingen institusjon teke over Intro-klassisk. Då blir det heller ingen internasjonal Intro-klassisk.

Kalender

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

05/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

08/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Regimentets Datter av Gaetano Donizetti

11/08/2021 Kl. 19.30

Viken

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

19/08/2021 Kl. 18.00

Oslo

Rikskonsertane si offentlege konsertverksemd vart nedlagt i 2012. I 2013 vart det endeleg bestemt at dei ikkje lenger skal arbeida med Intro-programma, som var lanseringssatsingar for unge utøvarar.

Beslutninga har hatt ulike utslag.

— Det at Rikskonsertane trekte seg ut av Intro-programma resulterte i nokre praktiske endringar for oss, men ingen stor dramatikk, seier Camilla Slaattun Brauer i Norsk jazzforum.

Forumet og dei fem store jazzfestivalane var frå starten tett involvert i Jazzintro, og har halde fram med å leggja til rette for rekrutteringa av unge. Jazzintro 2014 vart lyst ut i førre veke.


Mopti var Jazzintro-utøvarane i 2012. Foto: Lars Opstad

FolkOrg vidareførte Intro-folk i 2012 (FolkOrg har førebels ikkje informert oss om vidare planer for ordninga red. anm.), medan Intro-klassisk har stått på vent i fleire år.

Les også: [link id=67999 title=»Intro-klassisk fortsatt på vent«]

Årsaka er at ingen organisasjon har teke ansvaret for Intro-klassisk. I fjor signaliserte Arnfinn Refsdal i Rikskonsertene von om å finna ein ny «eigar». Men no fortel han til Ballade at Rikskonsertene ikkje lenger har i oppgåve å sikra denne ordninga.

— Me ynskjer framleis å gjera ein jobb for unge musikarar i dag, men finn det hensiktsmessig å legga dette tettare opp til det som er vår dominerande konsertverksemd, konsertar for barn og unge, og den formidlingskompetansen som er utvikla i den samanhengen, seier han til Ballade.

Krev samarbeid
Rikskonsertane sine offentlege konsertmidlar vart overført til musikarordninga i Kulturrådet. I tillegg kom midlar frå Utanriksdepartementet. Desse skal Music Norway no forvalta.

— Intro-komponist er utlyst for som første internasjonale satsing. Kva er planane for dei andre Intro-ordningane?

— Intro komponist var reindyrka i MIC (som er slått saman med MEN til Music Norway, red anm). Den var godt forankra og definert i MIC, og hadde ein modell for internasjonalisering. Derfor har det gått raskt å komma i gang, seier direktør i Music Norway, Kathrine Synnes Finnskog.

Les også: [link id=68479 title=»Intro komponist er tilbake«]

— Parallelt har me dialog med organisasjonane innan jazz og folkemusikk som driv intro-programma vidare nasjonalt. Det er stor interesse for å laga ein internasjonal versjon av programmet, men det er viktig at me brukar tid til å sjå på kva behov som finst i den enkelte sjangeren, seier ho.

— Er det nokon plan for Intro-klassisk?

— Den internasjonale ordninga må vera basert på samarbeid med organisasjonar som tek seg av den nasjonale delen av lanseringa. Det er ikkje snakk om mykje midlar, så me vil sikra at dei blir brukt på ein god måte. Me ser etter samarbeid der fleire går inn med sine nettverk og sin kompetanse.

— For oss er det også viktig å finna løysingar som kan svare på eit behov i marknaden, og som går i møte det som musikklivet sjølve ser på som utfordringar. Me ynskjer å sjå på det heilskaplege biletet, til dømes kva som finst av løysingar frå før av. Derfor tek dette noko lenger tid, seier Finnskog.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Kulturskolelærer – breddeprogram musikk

Fredrikstad kommune – Kulturskolen

Kulturskolelærer – Dans/Jazzdans

Fredrikstad kommune – kulturskolen

Produsenter

Bodø2024 IKS

Kantor / Organist

Folldal Kirkelige Fellesråd

Basstrombone

Den Norske Opera & Ballett

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev