Hedda Mae - pressebilde 2

Installasjoner under Ultima

Ultima har også i år hatt en rekke spennende installasjoner. Denne helgen åpner Henie Onstad Kunstsenter sin utstillingsdel av Ultima-festivalen med den britiske cyber-kunstneren Keith Piper, samtidig som det er siste sjanse for å få med seg en del av de andre installasjonene som har satt sitt preg på Oslo den siste uken.

Kalender

Følgende steder kan du nå oppleve Ultima-installasjonene denne avslutningshelgen:

Oslo Konserthus
I foajéen på Oslo Konsensus finner du ”con-sen’sus”, som omtales som både en sonisk, ”site specific” installasjon, et instrument og en komposisjon. Verket utforsker interaktiv og syntetisk sanntidslyd. Instrumentet er bygget opp som en kombinasjon av en tautologi og et hybrid system som diskret registrerer empiriske sensor-data. Disse oppdaterer algoritmer i software utfra et prinsipp om lyd som matematisk modellerbar masse i form av digital prosessering. Elektroakustiske sekvenser fremstår som skulpturelle audielle strukturer, kontinuerlig formet og gjenformet i tid. Bjørn Askefoss, som står bak installasjonen, er kunstner og arbeider med computermusikk. Denne installasjonen åpnet fredag 6. oktober.

Kulturkirken Jakob
”String Quartet” er en interaktiv lydinstallasjon av Inger Lampe Søholt og Tor Halmrast, som består av fire plexiglassfigurer stående på stålben. Når man nærmer seg installasjonen hører man en «grunnkomposisjon» basert på forskjellige manipulasjoner av strengelyder. Når publikum beveger seg inn mellom figurene begynner ting å skje. Figurenes form og plassering og installasjonens «grunnkomposisjon» gjenspeiler denne familiære likhet og strengene som holder dem sammen, men også de iboende motsetninger. Når noen nærmer seg installasjonen og går mellom de fire figurene, trigges infrarøde sensorer som påvirker kvartettens musikk, avhengig av bevegelsesmønstret. Publikum kan også berøre strenger som er montert på figurene og dermed gi helt konkret medvirkning til komposisjonen. Disse signalene forsterkes via kontaktmikrofoner/accelerometre og distribueres via diverse romskapende tidsforsinkelser til det kvadrofoniske hovedavspillingsanlegget. Installasjonen åpnet lørdag 7. oktober, og kan bl.a. oppleves i forbindelse med forestillingen til Dans Design i kulturkirken fredag, lørdag og søndag.

Henie Onstad Kunstsenter
Henie Onstads Ultima-utstiller er i år den britiske kunstneren Keith Piper, som vil presentere en helt ny installasjon under Ultima. Med sin flerkulturelle bakgrunn er Piper en av flere unge svarte briter som i løpet av 80- og 90-tallet har spadd ny grunn for andre kunstnere som ikke er av britisk opprinnelse. Pipers foreldre kom fra de karibiske øyer og representerte førstegenerasjons immigranter med sterke romantiserende bånd til moderlandet, noe Pipers generasjon tok avstand fra. Dette negative synet skulle endre seg på 80 tallet. Da anerkjente Pipers generasjon den kampen foreldrene hadde ført som immigranter og styrken dette representerte. Musikk er en naturlig del av Pipers kunstuttrykk, gjerne i form av reggae eller rap. Piper kombinerer det visuelle med musikk, og ser at musikken reiser debatter på linje med hans eget kunstneriske arbeid. Han gir de unge en reise inn i egen historie og en flerkulturell bakgrunn mange kan identifisere seg med. Mer om Piper kan du finne på denne internettadressen. Utstillingen åpner lørdag 14. oktober klokken 14, og har tittelen «The Monster, the mechanised body, and Racial Metaphor in Science Fiction».

Festningsplassen
Vi minner ellers om installasjonen ”Embryonic” ved Akershus Festning, som vi også skrev om i forbindelse med åpningen av festivalen. Dette er et tverrfaglig samarbeid mellom personer med bakgrunn fra forskning innen paleontologi og mikrobiologi, og kombinerer billedkunst, 2D- og 3D- animasjon, film, musikk, Internett, lys, programmering, styringsmekanismer, interaktivitet, teknisk kompetanse og arkitektur.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.