Gåte - Gunnhild E. Sundli 2003

Innkjøpsordningen og festivalstøtteordningen foreslås styrket

Innkjøpsordningen for fonogram under Norsk kulturråd foreslås økt med 3 mill. kroner i forslaget til statsbudsjett for 2004. Dette vil i så fall innebære en økning på 46 prosent i forhold til 2003. Også festivalstøtten foreslås økt med to millioner kroner. Andre satsninger innenfor musikkfeltet er en styrket turnéstøtteordning for orkestrene, økt driftsstøtte til Den Norske Opera og mer midler til folkemusikk og folkedans.

Kalender

Flagstad – The Opera VERDENSPREMIERE

11/06/2021 Kl. 18:00

Innlandet

Regimentets Datter av Gaetano Donizetti

11/08/2021 Kl. 19.30

Viken

Judith Hill

15/10/2021 Kl. 19:00

Viken

Av Arvid Skancke-Knutsen

— Kultur- og kirkedepartementets budsjettforslag for 2004 gir en realvekst som sammen med enkelte omprioriteringer gir rom for flere satsinger, heter det i en meddelelse fra Kultur- og Kirkedepartementet i dag. Budsjettforslaget er på 5,6 milliarder kroner, noe som utgjør en økning i departementets totale budsjettramme på 233 mill. kroner – eller 4,3 prosent.

— Regjeringen ønsker å føre en offensiv kulturpolitikk. Målet er å sikre et utfordrende og stimulerende kulturtilbud for alle. Jeg er fornøyd med at vi ikke bare viderefører de satsingene som Stortinget alt har sluttet seg til. Vi har også funnet rom for å prioritere flere områder som er omtalt i kulturmeldingen, sier kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland.

Økt tilskudd til Den Norske Opera

Kultur- og kirkedepartementet foreslår å øke driftstilskuddet til Den Norske Opera med 17,9 mill. kr i 2004. Budsjettforslaget betyr at Operaen kan komme i gang med nødvendig omstilling og utvikling av virksomheten fram mot innflytting i nytt operahus.

Departementet sier at de ser svært positivt på at det er inngått en avtale mellom Operaen og alle de interne utøvergrupper som innebærer at det blir enklere å overføre av forestillinger i fjernsyn og andre etermedier. I budsjettforslaget det lagt inn midler til dekning av Operaens ekstrakostnader til dette formålet.

— Scenekunsten må gjøres tilgjengelig for flere. Den Norske Opera er en drivkraft for opera- og ballettinteressen over hele landet, sier Svarstad Haugland i en kommentar. – Vår ambisjon er å vinne erfaringer, noe som etter hvert vil danne grunnlag for flere overføringer fra de ulike teatrene, slik det også fremkommer i kulturmeldingen.

Generelle støttetiltak for musikklivet

Regjeringen la nylig frem St.meld.nr.48 – ”Kulturpolitikk fram mot 2014”, som Ballade har bragt videre store utdrag fra. Siktemålet med meldingen var å trekke opp hovedlinjene for de kulturpolitiske prioriteringene det kommende tiåret. I budsjettforslaget for 2004 er det lagt inn økte midler til det frie feltet, bl.a. er festivalstøtteordningen under Norsk kulturråd foreslått styrket med 2 millioner kroner, og diverse andre festivaler med totalt 2,5 mill. kroner.

På musikkområdet blir det utover dette foreslått å styrke tilskuddet til utenlandsturnéer med 1 mill. kroner. Fra 2004 kan også Det Norske Kammerorkester søke om slik støtte. Innkjøpsordningen for fonogram blir foreslått styrket med 3 mill. kroner. Dette vil sikre innkjøp av en større del av viktige produksjoner med norske musikere og norskkomponert musikk. Produksjon og formidling av folkemusikk og folkedans blir foreslått styrket med 1 mill. kroner.

Trønder-Operaen og Musikkteatret i Trondheim har inngått avtale om samordning av aktivitetene. Formålet Regionopera i Trondheim er som følge av dette foreslått styrket med 0,5 mill. kroner i budsjettforslaget.

Mer detaljert om økt til festivaler og formidling av norsk musikk

I budsjettforslaget for 2004 foreslår departementet å styrke turnéstøtteordningen for orkestrene med 1 mill., støtten til festivaler og festspill med 4,4 mill. og innkjøpsordningen for fonogram med 3 mill. kroner.

Tilskuddet til utenlandsturnéer for orkestrene foreslås økt med 1 mill. kroner. Fra 2004 kan Det Norske Kammerorkester søke om slik støtte, i tillegg til Den Norske Opera og symfoniorkestrene i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Kristiansand og Tromsø.

Departementet har prioritert festivaler og festspill. Disse får en økning på i alt 4,4 mill. kroner i 2004. Tilskuddet til musikkfestivaler under Norsk kulturråd foreslås økt med 2 mill. kroner. På neste års budsjett er det også foreslått en økning på 1 mill. kroner til Per Gynt Stemnet på Vinstra og 1 mill. kroner til Olavsfestdagene i Trondheim, samt et tilskudd til Valdres sommersymfoni på 0,4 mill. kroner.

Departementet vil sikre innkjøp av en større del av viktige produksjoner med norske musikere og norskkomponert musikk. Innkjøpsordningen for fonogram under Norsk kulturråd foreslås økt med 3 mill. kroner. Dette er en økning på 46 prosent i forhold til 2003.

Mer midler til folkemusikk og folkedans

Det heter videre at Departementet styrker grunnlaget for produksjon og formidling av folkemusikk og folkedans i framlegget til statsbudsjett for 2004. Det er lagt inn 1 mill. kroner fordelt på prosjekta Bygda-dansar-Fjordapuls, Den norske folkemusikkscena og Sogn og Fjordane Teaters arbeid med utvikling av folkedans som scenespråk.

— Norge har et selvsagt ansvar for å verne, forvalte, og føre videre den norske folkemusikken og folkedansen. Her kan vi ikke få hjelp av verdssamfunnet slik vi kan med mange andre kulturuttrykk. Folkemusikken og folkedansen er tufta på dels nasjonale og dels lokale kompetansefundament og normer. Det er ei viktig oppgåve å syta for at denne kulturressursen er konkurransedyktig i et moderne, profesjonelt kulturliv, seier kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland.

— Folkemusikken har de siste tiårene fått flere utøvere på høgt nivå, flere arenaer og et større publikum. Det skjer dessuten nytenking når det gjeld formidlings- og samværsformer. Men det er behov for større innsats i produksjon og formidling. Interessen for og rekrutteringa til folkedansen har gått tilbake, og dette stiller folkedansmiljøa overfor særlige utfordringer.

Om dans

Det blir ellers foreslått tre millioner kroner til Senter for dansekunst til etablering og drift av en scene for dans, Dansens Hus AS, i løpet av 2004.

– Dansescenen er et viktig tiltak for å gjøre dansen mer tilgjengelig for et større publikum. Jeg er glad for at denne kunstformen nå får et gjennomslag, seier kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland.

Om representanter for kulturlivet generelt, og musikkfeltet spesielt, ønsker å tilkjennegi sitt syn på det foreslåtte kulturbudsjettet for 2004, kan kommentarer og innspill som vanlig sendes til ballade@mic.no.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Videoprodusent

Den Norske Opera & Ballett

Solo SLAGVERK m/pl.til pauker

Arktisk Filharmoni

Prosjektleder

Kulturkollektiv Bodø

Programmedarbeider

Safemuse – Safe Havens for Artists

Hovedinstrumentlærer trompet

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Hovedinstrumentlærer tuba

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Samspill/ interpretasjon klaver

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Leder for strykeorkester aldersgruppen 8-12

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev