Stavanger Symfoniorkester

Ingen musikerstreik

Flere timer på overtid førte meglingen mellom Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) og arbeidsgiverforeningen NAVO tidlig i dag fram til et resultat begge parter kan leve med. Den varslede streiken i Stavanger Symfoniorkester, Nationaltheatret og/eller Den Norske Opera er dermed avlyst, og alle forestillinger går som planlagt.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Kl. 06.30 i dag tidlig kunne meglingsmannen Geir Engebretsen fornøyd konstatere at nattens megling, etter at fristen egentlig utløp ved midnatt, førte fram. Det største stridsemnet i konfliktens siste fase har hele tiden vært penger, og meglingsmannens forslag som LO Stats og MFOs forhandlingsdelegasjon har anbefalt overfor sine medlemmer innebærer i hovedtrekk at:

* MFOs medlemmener i symfoniorkestrene får et generelt tillegg på kr. 20.000 og en avsetning til lokale forhandlinger på gjennomsnittlig kr. 3000 pr årsverk.
* MFOs medlemmer i teatrene får et generelt tillegg på kr. 12.000 og en avsetning til lokale forhandlinger på gjennomsnittlig kr. 4.000 pr. årsverk
* MFOs medlemmer i operaen får et generelt tillegg på kr. 18.0000 og en avsetning til lokale forhandlinger på gjennomsnittlig kr. 3.000 pr. årsverk.

Det anbefalte forslaget inneholder også økte time- og forestillingssatser samt en del andre endringer i overenskomstenes øvrige bestemmelser.Ifølge NAVo utgjør resultatet av lønnsoppgjøret ca 5 prosent. Resultatet blir nå sendt ut til uravstemning blant MFOs medlemmer i disse tariffområdene, med svarfrist (til forbundet) 28. oktober.

— Vi er veldig glad for at vi klarte å nå fram til en løsning, men det satt langt inne, kommenterer en sliten men fornøyd avdelingsleder i MFO, Odd Langklopp.
Han var med i MFOs forhandlingsdelegasjon, og hevder at det var først ved 2-3-tida på natta at man begynte å se lys i enden av tunnelen.

— Seint i går kveld hadde vi ikke mottatt noe nytt forslag om lønnstillegg, og det arbeidsgiversiden presenterte ved midnatt hadde en profil som var helt uspiselig for oss. Riktignok var totalbeløpet akseptabelt, men vi hadde hele tiden lagt vekt på en størst mulig generell lønnsøkning, mens forslaget motparten la fram i altfor stor grad prioriterte en lokal pott på bekostning av det sentrale tillegget, uttaler Langklopp.

Lang prosess
Nattens vellykkede megling setter punktum for forhandlinger som startet i april. Det første store hinderet som skapte problemer, var endringene i arbeidstidsbestemmelser som arbeidsgiversiden ønsket innført, og som MFO blankt avviste. Mens det siste hinderet som altså ble forsert på overtid i natt gjaldt lønnstillegget.

— Forslaget vi nå anbefaler ligger langt unna vårt utgangskrav, men ganske nært opptil det som er realistisk mulig å få til i dagens situasjon. MFO-medlemmenes utdanningsnivå tilsier et lønnsnivå tilsvarende høyskolelektorer, men siden midten av 1990-tallet har vi tapt vesentlig terreng i forhold til lektorer og andre grupper det er naturlig å sammenlikne seg med, påstår Langklopp.

Dersom MFO-medlemmene i uravstemningen sier ja til meglingsforslaget, vil den totale gjennomsnittslønnen for MFO-medlemmer i orkestrene og operaen ligge på 320.000-325.000 kroner, mens teatermusikerne ligger om lag 20.000 kroner lavere.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev