Inger Dirdal

– Ikke for utøvere som har Norge som hovedmarked

Music Export Norway fortsetter produksjonen av sin CD-serie til internasjonal promotering av norsk musikk. MEN ønsker seg forslag til spor på fire nye CDer med norsk jazz, elektronika, klassisk og blues/country innen 22. februar. Reaksjonene på de fire første CDene var blandet. Frode Rolandsgard fra folkemusikklabelen Ta:lik mente at MENs utvalg av folkemusikk «underslo halve historia», fordi den sentrale sologenren nesten var utelatt. – CDene er ikke ment for utøvere som har Norge som sitt hovedmarked, sier MENs Inger Dirdal til Ballade.

Kalender

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Lørdagsopera i Posthallen

24/02/2024 Kl. 16:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Av Hild Borchgrevink

MEN fikk enorm respons på forespørselen om forslag til spor på åtte planlagte promoteringsCDer for norsk musikk, som ble sendt ut i midten av desember i fjor. De fire første CD-ene som skulle presentere feltene metal, pop, rock og folkemusikk/verdensmusikk var klare til MIDEM i januar. Hele 3000 CD-er ble delt ut. Nå skal produksjonen av de fire neste CD-ene i gang. Disse skal inneholde henholdsvis norsk jazz, elektronika, klassisk og blues/country. CD-ene skal etter planen bli distribuert på alle messer og konferanser som MEN deltar på. I tillegg vil de bli sendt til viktige kontakter i MENs nettverk.

Både Frode Rolandsgard i Ta:lik, Ola K. Berge i Norsk Folkemusikkformidling og redaktør i metal-magasinet Scream, Frode Øien, var avmålt begeistret for MENs utvalg i deres genre.

— Jeg synes utvalget forsåvidt er relativt greit. Men jeg er lei for at man ikke har tatt med rene solister, som er en veldig viktig del av den norske folkemusikktradisjonen, sa Ola Berge til Ballade. – Det er alltid vanskelig å spå hva som kan slå an i utlandet, men akkurat her føler vi at MEN har hoppet bukk over et viktig felt.

Tenker MEN først og fremst på kommersielt potensiale eller på en utfyllende presentasjon av hva som rører seg de forskjellige genrene når dere velger ut spor til disse CDene, Inger Dirdal?

— Først må jeg si at det ikke er MEN som velger ut, vi har satt sammen juryer for hver genre med medlemmer som gjør sin vurdering uavhengig av oss. Da vi skulle sette sammen de fire første CDene, var det faktisk ganske lett å se hva som skulle med, når vi sammenlignet valgene som de seks personene i hver jury hadde sendt inn.

MEN skriver i utlysningen at det vil bli tatt hensyn til hvilke internasjonale planer som er lagt for de enkelte utgivelsene.
Har det betydning for utvelgelsen om en artist allerede har et markedsføringsapparat bak seg som kan jobbe internasjonalt?

— Nei, markedsføringsapparat er å ta munnen for full. Artistene trenger heller ikke skrive side opp og side ned til oss om planer for å promotere seg i utlandet. Men det er jo noen genre som først og fremst henvender seg til et norsk marked. CDene skal være et arbeidsverktøy i profileringen av norsk musikk internasjonalt, og vil brukes aktivt i arbeidet for å oppnå lansering og presseomtale for aktuelle artister.

Men utfra et kvalitetskriterium er det vel ingen ting i veien for å eksportere norske folkemusikksolister?

— Neida. Men vi vektlegger at man har en intensjon om å henvende seg til et internasjonalt marked. MENs CD må være et supplement til annen aktivitet. Hvis hele promoteringen består av ett spor på en CD, har det ikke så stor effekt, tror jeg. Dette skal ikke være noe Best of Norway-CD.

Hvordan har dere satt sammen de forskjellige juryene?

–Alle juryene er satt sammen av ressurspersoner som kjenner de forskjellige genrene og miljøene godt. Det finnes jo mange områder som MEN ikke er eksperter på. Jeg har snakket med folk i bransjen og fått tips til gode navn.

Dirdal sier at det ikke er hemmelig hvem jurymedlemmene er, men det er opp til hvert enkelt medlem om de vil fortelle at de sitter der. – Noen av dem har bedt om at vi ikke går ut med navnet deres, fordi de nettopp vil slippe diskusjoner og press fra miljøene, sier MENs daglige leder.

MEN har tro på at de åtte CDene vil bidra til en bedre kontinuitet i arbeidet med å profilere norsk musikk i utlandet. Det at utgivelsene ikke er knyttet til spesifikke messer og ikke inkluderer alle sjangere på én CD, skal gi en mer målrettet promotering. Pågangen har etter sigende vært stor spesielt fra internasjonal radio og andre medier for å motta samleCD-er.

CD-serien vil kontinuerlig bli evaluert og fornyet i henhold til utviklingen av markedet både her hjemme og internasjonalt.

Produksjonen av de fire neste CDene starter snart. Fristen for innsending av forslag til genrene jazz, elektronika, klassisk og blues/country er satt til 22. februar, fordi Dirdal håper å ha noen av CDene ferdige til South by Southwest-messen (SXSW)i Austin, Texas i mars. MEN sitter på mange forslag i disse genrene allerede som de fikk inn da hele prosjektet ble utlyst i midten av desember ifjor. – Fire av åtte CDer ble ferdigstilt i første runde, så dette er en ny sjanse til dem som ikke fikk det med seg i første omgang, forteller Inger Dirdal.

Detaljer for innsending finner du et annet sted her på Ballade.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.