Ole Bøhn

Hvor mange skal man være for å synes?

Aldri har det vært så mange utøvere av klassisk musikk i Norge. Arrangement blir godt besøkt, kor og korps rundt i landet blomstrer og vi får snart et nytt operahus. Likevel er folk mindre bevisst på klassisk musikk, og den blir sjelden synliggjort i media. Hvorfor? Mandag 3. april kl 1930 arrangerer Norsk Tonekunstnersamfund seminaret «Den klassiske musikkens plass i dagens samfunn» i Levin-salen på Norges Musikkhøgskole.

Kalender

Engegård, Svendsrud og Haugen trio i Trysil

13/04/2024 Kl. 15.00

Innlandet

Operapub på Grønland Boulebar

13/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

Lørdagsopera

13/04/2024 Kl. 16:00

Oslo

Seminaret er åpent for publikum og vil sette fokus på klassisk musikk i Norge i dag. Foruten konsertmester Ole Bøhn fra Norsk Tonekunstnersamfund blir det innlegg fra rektor Eirik Birkeland om emnet fra undervisningsinstitusjonenes perspektiv, dirigent Terje Boye-Hansen om musikers ståsted, redaktør Mona Levin om emnet sett ut fra media, leder for Lytterforeningen for klassisk musikk Tore Brantenberg om «hvem er interessert i klassisk musikk?», musikkritiker Ståle Wikshåland fra musikkjournalist/anmelders ståsted, samt innslag fra prosjektsjef for musikk i NRK, Alf Magnus Reistad. Innleggene etterfølges av musikk, og så åpen debatt.

Norsk Tonekunstnersamfund (NTKS) er en interesseorganisasjon for solister og kammermusikere innen seriøs musikk, opprinnelig dannet i 1912 for å organisere og sikre rettighetene til utøvende og skapende kunstnere. I 1917 besluttet en del skapende kunstnere å danne Norsk Komponistforening, og i dag omfatter NTKS’ medlemmer kun utøvere. Ingrid Bjoner og Aase Nordmo Løvberg er æresmedlemmer.

Norsk Tonekunstnersamfund har invitert Lytterforeningen for klassisk musikk (LKM), som holdt et lignende seminar i 2005. til å delta på møtet. LKM har blir betegnet som en «Musikkens Bellona» og er en uavhengig interesseorganisasjon som arbeider for å øke innslaget av klassisk musikk i eteren. Siden 2002 har LKM kjempet mot forslagene om nedleggelse av radiokanalen Alltid Klassisk og Kringkastingsorkesteret. De har bidratt til å få Hovedscenen tilbake på NRK 2, og forlanger nå forum for unge utøvere, bruk av klassisk musikk i barneprogram og engasjerende opplysningsprogrammer om klassisk musikk i kanalene.

For mer informasjon, se www.lytterforeningen.org.

ÅPEN DEBATT OM DEN KLASSISKE MUSIKKENS PLASS I SAMFUNNET
Arrangør: Norsk Tonekunstnersamfund
Innledere: Ole Bøhn, Eirik Birkeland, Terje Boye-Hansen, Mona Levin, Tore Brantenberg, Ståle Wikshåland, Alf Magnus Reistad.
Tid & Sted: Mandag 3. april kl 19.30 i i Levin-salen på Norges Musikkhøyskole
Gratis adgang

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.