Cikada tutti

Hva gjorde Ny Musikk i fjor?

Nylig presenterte Ny Musikk – den kunstnerstyrte landsforeningen for samtidsmusikk – sin årsrapport for 2001. I to øvrige artikler på Ballade i dag presenterer vi de verkene som Ny Musikk la inn i sine konserter i fjor, og ser også på organisasjonens virksomhet utover konsertpresentasjonene. Her kan du lese om de viktigste hendelsene som preget organisasjonen det året.

Kalender

7x7x7

02/12/2023 Kl. 19:00

Oslo

Toner og Tanker på Malerhjemmet

03/12/2023 Kl. 16.00

Viken

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 17:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 19:00

Oslo

Ny Musikk 2001

Ny Musikk er en kunstnerstyrt landsforening med et klart og forpliktende formål: å spre kjennskap til samtidsmusikk gjennom konserter seminarer, bestillinger, verksteder og utgivelser av plater, å hjelpe fram musikalske uttrykksformer som i liten grad er tatt hånd om av andre institusjoner, og å gi praktisk støtte til musikere og komponister som viser egenart, personlig stil og et aktivt engasjement i samtidsmusikken.
Cikada
Ensemblet Cikada har markert seg som en av Ny Musikks fremste aktører i det profesjonelle musikklivet. Året som gikk var i så måte intet unntak. Forskjellen ligger i at Cikadas prosjekter for hvert år fremstår som mer ambisiøse, mer omseggripende – ja, dristigere. Stikk i strid med spådommene om de statsstøttede ensemblenes forfall, fremtrer Cikada med et uuttømmelig kunstnerisk initiativ og en evne til å inspirere stadig nye grupper, være seg innad i fagmiljøet eller ute i verden. Prosjektet ”Dark Matter”, som hadde verdenspremiere i Australia i november, er et godt eksempel her.
En fullstendig oversikt over Cikadas konserter og repertoar i 2001 er å finne blant vedleggene til denne årsmelding, men følgende prosjekter nevnes likevel spesielt:

  * Dark Matter, verdenspremiere med forestillinger i Brisbane, Australia: Samarbeid med australske Ensemble ELISION, billedkunstner Per Inge Bjørlo og komponist Richard Barrett.
  * Huddersfield Contemporary Music Festival, Cikada tutti konserter
  * Innspillinger av 2 CDer for ECM, Cikada tutti og strykekvartett.
  * Konsert under Ultima, urfremførelser av Richard Barrett og Bent Sørensen.
  * Radio Deutschlandfunk Köln, Cecilie Ore portrett
  * Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, Cikada tutti og strykekvartett konsert.

  Musikere og gjester:

  Kenneth Karlsson piano
  Bjørn Rabben slagverk
  Henrik Hannisdal fiolin
  Odd Hannisdal fiolin
  Marek Konstantynowicz bratsj
  Morten Hannisdal cello
  Magnus Söderberg kontrabass
  Kersti Walldén fløyte
  Terje Lerstad klarinett
  Christian Eggen dirigent
  Thorbjørn Tønder Hansen produsent
  Ingar Hunskaar lyd
  Audun Strype lyd

  I tillegg har Cathrine Nyheim, slagverk Hans Christian Bræin, klarinett, Anders Brunsvik, piano medvirket ved én eller flere konserter. Per Inge Bjørlo har samarbeidet tett som installasjonskunstner i Dark Matter, og Sten Cranner medvirket som installasjonsassistent ved premieren i Australia.

  Blålyd
  Ny Musikk viderefører konsertserien BLÅLYD i samarbeid med jazzklubben Blå i Oslo. BLÅLYD har etterhvert utviklet seg til å bli en etablert plattform for møter mellom ulike genre i samtiden, det være seg samtidsmusikk, improvisasjon eller elektronika. Konseptet er i stadig utvikling, og har i året som gikk omfattet prosjekter hvor integrering og forening av forskjellige musikalske uttrykk har stått i fokus. BLÅLYD har god oppslutning i tildels meget forskjellige publikumsgrupper, noe Ny Musikk ser meget positivt på. Det brede nedslagsfeltet er med på å gi nye grupper opplevelser knyttet til samtidsmusikk samtidig som båndene mellom de ulike musikkformene styrkes.

  Program Blålyd 2001

  14.02 Smebye/ Lien vs. Tony Oxley Trio
  14.03 Live electronics / [xyz]
  09.05 Åpne verker m/ Aagaard, Kjos Sørensen, Wallumrød/Henriksen/Sten
  06.10 Contemporanea – elektroakustisk fra København
  02.11 Barry Guy New Orchestra
  09.12 Trash’n Bastards

  Annen konsertvirksomhet sentrale produksjoner
  Med sentrale produksjoner legger Ny Musikk vekt på å hjelpe fram musikalske uttrykksformer som i liten grad er tatt hånd om av andre institusjoner, og gi praktisk støtte til utøvere som viser egenart, personlig stil og et aktivt engasjement i samtidsmusikken. Noen av prosjektene nedenfor er gjennomført i samarbeid med andre organisasjoner og/eller enkeltpersoner.

  2001 Fritt Fall: Samarbeid om utøverbasert og genrekryssende improvisasjonsmatineer på BLÅ gjennom hele året.
  27.05 Isang Yun Ensemble samarbeidskonsert med World View
  25. 08 Kenneth Karlsson piano solo Sofferte Onde Serene
  16.09 Frode Haltli lanseringskonsert, samarbeidskonsert
  17.11 Rolf-Erik Nystrøm lanseringskonsert, samarbeidskonsert
  01.12 POING / Solveig Slettahjell Ny Musikk plinger julen inn

  Jord og himmel

  Jord og himmel er et landsdelsdekkende prosjekt som i første hånd er lokalisert til Finnmark. Dette er et større langsiktig prosjekt i flere faser, som skal gi et nytt repertoar for amatørmusikere/sangere, og invitere til samarbeid med tilgrensende uttrykksformer. Foruten aktuelle komponister som har kjennskap eller tilknytning til landsdelens musikktradisjon, vil hovedaktører være små orkestre, band, kor, distriktsmusikere, musikkskoler, spelemannslag og musikkforeninger. I 2001 ble det bestilt et samtidsmusikalsk verk i form av et oratorium på 60 min. Verkets komponist er Henrik Ødegaard og tekstforfatter er Laila Stien. Prosjektet har som mål å virke vitalisererende og fornyende på det utøvende musikklivet lokalt, og for forholdet til samtidsmusikk og historie. Prosjektet, som er et samarbeid med Musikk i Finnmark, skal bidra til at musikklivet tilføres et nytt, aktuelt repertoar med basis i landsdelens historie, samtidsuttrykk og musikkultur.

  Avdelinger

  Ny Musikks lokalavdelinger er økonomisk selvstendige og finansierer sin virksom-het dels gjennom overføringer fra Ny Musikk sentralt, og dels gjennom lokale kilder. Følgende er en kort oppsummering over hver av-delings virksomhet i 2001. For mer detaljert informasjon henvises det til den enkelte avdelings årsmelding, samt fullstendig verkoversikt (se vedlegg).

  Ny Musikk Troms arrangerte ILIOS-festivalens for 9. gang i Harstad, 1. – 4. februar 2001. Festivalen satset nok en gang på flere norske urfremføringer. I tillegg fikk festi-valen besøk av internasjonale artister og festivalkunstnere. ILIOS Festivalen bekreftet igjen kvaliteten av de profesjonelle musikere, musikkstudenter og dansere som var involvert i festivalen.
  Avdelingsleder 2001: Arvid Eliseussen.

  Ny Musikk Nordland gjennomførte ”Ny Musikkuka” også 2001, i samarbeide med Sortland videregående skole og Sortland Musikkskole. I tillegg ble det arrangert flere lo-kale konserter og seminarer, der lokale komponister og musikere var godt re-presentert. Avdelingen arrangerte dessuten en konsert med slagverktrioen SISU.
  Avdelingsleder 2001: Marianne Haug

  Ny Musikk Trondheim arbeidet aktivt med å etableringen av et større styretilfang i avdelingen i 2001. Det ble ikke avholdt konserter, men avdelingen arbeidet med programfesting for 2002. Avdelingsleder 2001: Arnulf Johansen.

  Ny Musikk Bergen satset i 2001 først og fremst på etableringen av nettradioen Pilota.fm, som har vært aktive med månedlige radiose-ndinger spekket med kunstmusikk og alternative vinklinger. Avdelingen avholdt flere samarbeidskonserter, samt workshop bl.a. med Peter Castine.
  Avdelingsledere 2001: Nils Olaf Solberg og Christian Blom.

  Ny Musikk Rogaland holdt et høyt aktivitetsnivå med flere konserter som spenner fra den klassiske samtidsmusikk-konserten, til mer eksperimen-telle uttrykk og konsepter. Avdelingen har vært aktiv i forhold til etableringen av den nye kunst- og musikkscenen Gamle TOU, et nedlagt bryggeri som nå fremstår som en av landets mest interessante scener. I tillegg til workshops, ble det presentert konserter med bl. a. det australske ELISION ensemble, Isang Yun ensemble og Saxofon Concentus.
  Avdelingsleder: Nils Henrik Asheim.

  Hedmark Ny Musikk rettet i 2001 fokus mot formidling av samtidsmusikk på flere måter enn tradisjonell konsertvirksomhet. Avdelingen produserte i alt 6 produksjoner, bl.a. et større arrangement under Jakt og fiskedagene i Hamar med komponist Natasha Barrett. Prosjektet Ørelyd er et tilbud til korps og kor i fylket, og der det ble arrangert seminar med påfølgende konsert. For øvrig har avdelingen arrangert konserter med pianist Kenneth Karlsson, samt TriDim, POING og The Source. Avdelingsleder 2001: Rune Rebne.

  Ny Musikk Oslo arrangerte 5 konserter i 2001, og avdelingen kan vise til interessante konserter med både norske og internasjonale ensembler. Både engelske Apartment House fra London og det australske ELISION ensemble gjestet Oslo i 2001. Avdelingen har i tillegg hatt konsert med Ametri strykekvartett, improvisasjonsensemblet MPPM, og det unge ensemblet Assamisamasa. Avdelingsleder er Thorbjørn Tønder Hansen.

  Ny Musikk Kristiansand etablerte nytt styre i 2001, og presenterte to konserter med henholdsvis Thomas Kjekstad og Ellen Aagaard / Marianne Haug. Avdelingsleder 2001: Liv Kristin Holmberg.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.