Julian Rachlin_KSO

Håp om nordnorsk kammerorkester

Landsdelsutvalget for Nord-Trøndelag og Nord-Norge gir 200.000 kroner i støtte til en utredning om kammerorkester i Nord-Norge.

Kalender

Opera for barna – I gudenes rike

01/12/2022 Kl. 11:30

Oslo

Roligt att höra – Kenneth Karlsson 70

02/12/2022 Kl. 20.00

Oslo

Styret for Harstad Kulturhus har nedsatt et utvalg for å utrede mulighetene for etablering av et kammerorkester i Nord-Norge, og utvalget har søkt om midlene fra landsdelsutvalget, melder NTB. Kulturhusdirektør Ola M. Løkholm leder utredningskomiteen. som også består av Knut Kirkesæther, produsent for divisjonsmusikken, og Arvid Engegård.

Målet er å komme fram til et forslag om opprettelse av et kammerorkester. Forslaget skal blant annet belyse eierskap og styringsform, økonomi, organisering og driftsmodell i tillegg til virksomhetsområder og ringvirkninger av en eventuell etablering.

Sentralt i utredningen blir å undersøke elementene i allerede eksisterende kammerorkesteret i inn- og utland. Forslaget skal være ferdig i midten av september.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Stillinger

Daglig leder

Sørnorsk jazzsenter

Programplanlegger

Stavanger Symfoniorkester

Administrerende direktør

Stavanger Symfoniorkester

Rådgiver kommunikasjon og marked

Norske Kulturarrangører

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev