Lene Grenager (foto: Lisbeth Risnes)

Hagearbeid med Lene Grenager

24. april inviterer komponisten Lene Grenager til komponistaften med egne verk. – Tidligere tiders komponister holdt slike aftener i sin egen stue eller i en salong. Jeg har ingen stue som er stor nok, men har prøvd å finne en konsertsal som gir noe av den samme intime rammen, sier Lene Grenager. – I disse verkene utforsker jeg på forskjellige måter forholdet mellom utøvernes frihet og de føringene jeg legger som komponist, og det er en spennende problemstilling! I tillegg svever både Richard Strauss og en mops over vannene på Deichman søndag, sammen med plantegningene for hagen rundt Invalidedomen i Paris.

Kalender

Av Hild Borchgrevink

Konserten har fått tittelen ”Hagearbeid”, som er hentet fra verket ”Garden works” som blir framført for første gang søndag. Tittelen henspiller på at formen på verket er utledet av planen for parkanlegget rundt Invalidedomen og Militærakademiet i Paris.

— Jeg har sett på former som finnes i planen over parkanlegget, forteller Grenager. – Deretter har jeg laget forskjellige fargekoder, for eksempel for grøntarealet, busker, grusganger… Alle disse forskjellige tingene har fått forskjellige musikalske signaturer. Verket er satt sammen av ulike «planter» som står hver for seg, og det handler om hvordan disse må kultiveres på forskjellige måter slik at «hagen» framstår som en enhet. Jeg har beveget meg fra den ene enden av parken til den andre, som en slags scanning av planen for området.

Hvor kort er kjempekort?
Men et element som er vel så viktig i Lene Grenagers verk er utforskningen av et grenseland mellom komponert, forutbestemt struktur og musikernes muligheter til å improvisere og fortolke. Lene Grenager er selv improviserende utøver, og denne erfaringen speiles også i hennes komposisjoner.

— «Hagearbeid» er satt sammen av verk som på hver sin måte utforsker forholdet mellom komponistens materiale og musikernes egen musikalitet. Jeg er opptatt av at verkene mine skal bli preget av den eller de som spiller dem, sier Grenager. – Forskjellige utøvere setter forskjellig farge på verkene. Samtidig ønsker jeg at kjernen i verket er tydelig formet fra min side.

Fokus er med andre ord ikke bare på hva som skjer i møtet mellom publikum og musikken, men også i møtet mellom musikeren og partituret.

— I «Recycle» for slagverk har jeg i perioder ikke definert selve rytmen, men lagt rammer for noen områder. Jeg har for eksempel bestemt at dette skal være langt, dette skal være veldig langt og dette skal være kjempekort. Så er det opp til Cathrine å bestemme – hvor langt er langt, hvor kort er kort? Noen steder kan hun også velge mellom ulike typer anslag. Jeg har sagt noen om hvilke varigheter som skal komme etter hverandre, rekkefølgen på instrumenter, men detaljene i forløpet er opp til henne. Verket veksler mellom sånne partier og seksjoner som er presist notert, forteller komponisten.

I «Garden works» er hovedfokuset på interaksjonen mellom de to musikerne, en klarinettist og en sanger. Musikernes stemmer er nøyaktig notert, men det finnes også partier hvor de velger varighet selv. Det siste stykket på konserten har Grenager skrevet for hele Affinis Ensemble.

— Her er det korte, improviserte partier, som settes opp mot lange sekvenser som er strengt notert, sier Grenager.

Kvalifiserte utøvere
Og utøverne tar denne utfordringen. Musikerne som skal i sving i Lene Grenagers hage er Affinis Ensemble, slagverkeren Cathrine Nyheim, sangeren Lisa Dillan og klarinettisten Rolf-Steinar Borch. Alle har lang erfaring både fra ny partiturmusikk og friere improvisasjon.

Affinis Ensemble ble startet i 1990. Gruppens hovedfokus har hele tiden vært samtidsmusikk. De har bestillt verk av en rekke norske komponister og har jobbet bevisst med å utvikle konsertformen. I 1995 vant de konkurransen ”Internationaler Musikwettbewerb für Junge Kultur” i Düsseldorf. I juni 2004 kom deres første CD «Anatomic Notebook» ut. Cathrine Nyheim har diplomeksamen i slagverk fra Norges Musikkhøgskole. Hun har fordypet seg i samtidsmusikk og har spilt med en rekke av landets spesialiserte ensembler på dette området, bl.a. BIT 20 og Oslo Sinfonietta. Lisa Dillan er improvisasjonssanger med et bredt repertoar av sangteknikker. Hun har sin utdannelse fra Norges Musikkhøgskole med blant andre Sidsel Endresen. Hun samarbeider med musikere, dansere og videokunstnere og underviser i improvisasjon ved Norges Musikkhøgskole. Rolf Steinar Borch er klarinettist og har studert ved Norges Musikkhøgskole med Hans Christian Bræin. I de senere årene har han fordypet seg i nyere spilleteknikker og har holdt en rekke solokonserter med nyskrevet repertoar for klarinett, både verk han selv har bestilt og verk av sentrale utenlandske komponister.

En mops og litt Strauss
«Hagearbeid» inneholder også en annen urframføring – av et verk med tittelen «Ein Hundeleben». Hva er det for noe?

— «Ein Hundeleben» er for piano, slagverk, gitar og trompet. Det bygger på et gammelt verk som jeg har laget tidligere, som handler om en hund og heter «Ottos mops». Samtidig siterer jeg Richard Strauss noen steder, fra «Ein Heldenleben», og dermed ble tittelen en slags blanding, forteller Grenager.

I verket om hundelivet er musikken presist notert hele tiden, bare med den friheten utøvernes interpretasjon gir.

Lene Grenager er komponist, cellist og dirigent utdannet fra Norges Musikhøgskole. Hun er selv utøver i improvisasjonsensemblet SPUNK og skriver også musikk til andre kunstformer som dans og billedkunst. Senere denne måneden skal hun i aksjon i impro-serien Fritt Fall med en duo hun har sammen med Harald Fetveit. Han er billedkunstner og arbeider med lys og lyd, men i duo med Lene er han en slags DJ.

— På Fritt Fall har vi tenkt å ha kontaktmikrofoner over hele kroppen, og så skal vi slåss, ler Grenager.

Men «Hagearbeid» er en god, gammeldags lyttekonsert?

— Ja! Jeg hadde ikke lyst til å lage noen sensasjonell ramme rundt denne musikken, men bare høre den. Det er den riktige rammen for akkurat denne musikken. Jeg har tenkt mye på helheten når jeg har satt konserten sammen, jeg har nesten forholdt meg til verkene som en slags suite, sier Lene Grenager.

Du kan høre Lene Grenagers «Hagearbeid» søndag 24. april kl 18.00 i foredragssalen på Deichmanske bibliotek (Hovedfilialen). Programmet er som følger:

Ein Hundeleben (urframføring) (2005)
Recycle (2002)
Garden works (urframføring) (2003)
Attitude (2004)

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Stillinger

Treblåslærer

Hemnes Kulturskole

Prosjektmedarbeider i Bodø

Musikkontoret Nord

Daglig leder

Sørnorsk jazzsenter

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev