MiN-ensemblet

God støtte til Musikk i Nordland

Musikk i Nordland (MiN) er innvilget 483 000 NKR i støtte til prosjektet «Komponistmøte Nordkalotten». Støtten kommer fra Nordisk Kulturfond, Finsk Kulturfond og Nordkalottrådet. Norske komponister vil bli Bjørn Andor Drage, Knut Lamvik, Bodvar Moe og Sigmund Lillebjerka.

Kalender

Stabat Mater av Antonín Dvořák

28/03/2020 Kl. 19:00

Oslo

Fatoumata Diawara

28/03/2020 Kl. 20:00

Oslo

Stabat Mater av Antonín Dvořák

29/03/2020 Kl. 16:00

Oslo

Kampenjazz: Skarbø Skulekorps

29/03/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Musikk i Nordland er hovedansvarlig for «Komponistmøte Nordkalotten». Dette er et samarbeidsprosjekt over 4 år og et prosjekt i Nordkalottrådets Kulturprogram 2000-2004.

Komponistmøte Nordkalotten har vært en suksess for medvirkende og publikum fra første dag. Prosjektet er organisert som seminar og work-shops, og samler 15 komponister fra Norge, Sverige, Finland og Færøyene. Opplegget er utadrettet med konserter og forelesninger åpne også for publikum.

Første komponistmøte gikk av stabelen i Bodø under den første Mørketidsfestivalen i 2000, året etter var det Musikhögskolan i Piteå som tok ansvar for arrangementet. I Piteå munnet komponistmøtet ut i en helt ny festival: «SuB ArcTic Open». Festivalen som fikk stor oppmerksomhet i Sverige og ble en bred markering av samarbeid over grenser.

Neste møte planlegges nå i Oulo, Finland 11.-17. november 2002. Denne gang er det Konstkommisjonen i Uleåborg län som tar ansvar for den lokale organiseringen. Så vel MiN-ensemblet som Bodø Sinfonietta vil delta, og Oulu Stads Symfoniorkester har lagt inn en festivalkonsert i sitt hovedprogram. Følgende norske komponister er ellers invitert til å delta: Bjørn Andor Drage, Knut Lamvik, Bodvar Moe og Sigmund Lillebjerka.

Prosjektansvarlig er Kristiina «Stina» Kallioinen ved Uleåborg Konstkommisjon. Til hjelp har hun en arbeidsgruppe der flere av de medvirkende komponistene inngår. Et profesjonelt blåserensemble vil stå til disposisjon for komponistenes work-shops, og elektroakustisk musikk kommer også å være et tema for arbeidsuken.

Komponistmøte Nordkalotten skal avsluttes på Færøyene under festivalen «Summartònar» i juni 2003. Musikksjef ved Musikk i Nordland, Karin Holdar håper at prosjektets intensjoner skal leve videre også etter dette, gjennom de nye nettverk og kontakter som nå er knyttet. Holdar er fornøyd med støtten og presiserer at samarbeid over landegrensene er viktig for å utvikle og dra nytte av den musikkompetanse som finnes på Nordkalotten.

Se også:
Nordisk Kulturfonds hjemmesider: www.nordiskkulturfond.dk
Nordkalottrådet: www.nordkalottradet.nu
Komponistmøtet 2001: www.arctic01.org
Musikk i Nordland: www.min.nl.no

Stillinger

Stipendiat i musikk

Universitetet i Stavanger

Kantor/organist – 100%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor – 50%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor/ organist

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Forskningsbibliotekar

Nasjonalbiblioteket

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev