Jan Garbarek 1 2004 (Foto: www.bremme-hohensee.de

God respons for norsk musikk i Frankrike

Kultursektoren dominerte fransk presses omtale av Norge og Norgesrelaterte begivenheter i andre halvdel av 2004. Særlig norsk musikk vies mye oppmerksomhet, med omtale av både veletablerte utøvere som Jan Garbarek og yngre utøvere som Trygve Seim og Henning Kraggerud. Det er den norske ambassaden i Paris som melder dette.

Kalender

Av Bjørn Erik Brustad, førstesekretær, Den kgl. norske ambassade, Paris

Den kongelige norske ambassade i Paris har nylig utgitt en rapport rundt dekningen av Norgesrelaterte begivenheter i andre halvdel av 2004. Rapporten er basert på ambassadens gjennomgang av sentrale franske media, hovedsakelig den trykte presse, og også omtale i radio og fjernsyn. I tillegg gjennomgås også sentrale sektortidsskrifter innen kultur, vitenskap og reiseliv.

Ambassaden sier selv at de har et tett og godt samarbeid med fransk presse, og en rekke franske journalister har vært på pressereiser til Norge i denne perioden. Bare på kultursiden har tilsammen 15 franske journalister vært i Norge andre halvår 2004 på ambassadens invitasjon.

Utvalget av media representerer de viktigste referansene i det franske mediebildet, men inneholder således ikke en fullstendig gjennomgang av total Norgesomtale i samtlige franske mediekanaler. «Norgesomtale» som begrep defineres bredt, for rapporten tar for seg både den direkte Norgesfokuseringen, men også stoff som er indirekte Norgesomtale.

Norsk jazz i vinden

Kulturfeltet representerer den største delen av Norgesomtalen i sentrale franske medier også denne perioden. Den største bredden finner man i omtalen av norsk musikk. Det er mye fokus på moderne musikk, innenfor jazz/pop/rock/elektro samt klassisk musikk.

Spesielt mye omtale har vært viet saksofonisten Jan Garbarek, som i tillegg til lansering av sin siste CD «In Praise of Dreams», deltok påfestivalen Nancy Jazz Pulsations. Le Monde og Le Figaro, samt jazztidsskriftet Jazzman, inneholdt alle større artikler og intervjuer med Garbarek, som beskrives som en av samtidens største jazzutøvere. Journalistene tror ham når Garbarek tilbakeviser at hans musikk er spesielt norsk eller nordisk (han hadde ikke sett en fjord før han ble 25 og var aldri spesielt opptatt av vikingene!) – i stedet fremheves det tverrkulturelle, kontemplative uttrykket i musikken hans, som ikke minst kommer til uttrykk i «drømmene» på hans siste CD.

Også andre velkjente norske jazzutøvere som Bugge Wesseltoft, Nils Petter Molvær, Arild Andersen og trioen Sissel Endresen, Christian Wallumsrød og Helge Sten, er omtale i franske medier i forbindelse med CD-utgivelser og konserter. Sistnevnte trios CD “Merriwinkle” fikk forøvrig spesielt god omtale. Også saksofonisten Trygve Seim, beskrevet som en av Garbareks “arvtakere” i Norge, er portrettert i flere tidsskrift, bl.a. i et større oppslag i novemberutgaven av Jazzman. Seims spill beskrives her som “sublimt”. Nova Magazine inneholdt forøvrig i sitt julinummer en flere siders illustrert omtale av norsk musikkliv der bl.a. det nyskapende miljøet for akustisk jazz i Norge fremheves (se melding av 16.07.04). Begge sistnevnte oppslag er resultat av pressereiser arrangert av ambassaden.

Klassisk og populærmusikk

Det anerkjente musikktidsskrifter Diapason bragte i sitt oktobernummer et lengre intervju med fiolinisten Henning Kraggerud der han beskrives i meget positive ordelag. Journalisten, invitert til Norge av ambassaden, karakteriserer Kraggerud som en meget allsidig og åpen musiker som forener spontanitet, organisasjonssans og disiplin. I artikkelen ble det også gjort et nummer av at Kraggerud ikke har vært å høre i Frankrike siden 1992 – Kraggerud er imidlertid senere blitt invitert til å være solist med Strasbourg Filharmoniske orkester i mars 2005.

Le Point presenterte i en av sine juli-utgaver de mange kammermusikkfestivalene i Norge. Journalisten viser til at både de beste musikere og det kresne publikum søker eksklusive opplevelser og at den norske naturen åpner for ypperlige muligheter i så henseende. Artikkelen er illustrert med et bilde fra en av Stavanger Kammermusikkfestivals konserter på Prekestolen. Pianisten Leif Ove Andsnes er godt kjent i Frankrike og er omtalt i forbindelse med flere konserter her sommeren og høsten 2004. CD-utgivelser av bl.a. Bergen filharmoniske orkester (Grieg) og Stavanger symfoniorkester (Tveitt) er også omtalt i musikktidsskrifter Classica-Réportoire.

Norsk populærmusikk legges også merke til i franske medier. Musikkbladene Nova Magazine og Les Inrockuptibles bragte begge artikler om King of Convenience i forbindelse med utgivelsen av deres siste CD «Riot on an empty street» i Frankrike. Videre ble Thomas Dybdahls CD-utgivelse sist høst omfattet med interesse i de viktigste musikktidsskriftene.

Godt gjennomslag i fransk presse

For denne perioden som for de foregående rapporteringsperioder er hovedkonklusjonen at ambassaden får godt gjennomslag for arbeidet med fransk presse. Pressereiser fører til mye god Norgesomtale, og ambassaden har et tett og innholdsrikt samarbeid med fransk presse. Det er en klar sammenheng mellom ambassadens pressearbeid og publisert stoff. Kulturfeltet, og spesielt musikk og litteratur, har fått bredest omtale, noe som reflekterer ambassadens satsning på disse feltene i 2004.

Det ligger et stort potensiale for Norgesprofilering i pressearbeidet, og dette er høyt prioriert i ambassadens virksomhet. I tillegg til pressereiser legger ambassaden stor vekt på å yte bistand til fransk presse vedrørende reportasjetips, råd og kontakter i Norge, samt å følge opp medier som viser interesse for Norge og norske begivenheter.

Det bilde som tegnes av Norge i fransk presse er positivt. De fleste reportasjer og artikler gir et godt inntrykk av Norge, og det er i meget begrenset grad ambassaden registrerer tegn på det motsatte.

Pressearbeidet er i stadig økende grad integrert i hele ambassadens virksomhet. Dette bidrar til å utnytte de muligheter for Norgesprofilering som finnes på de ulike feltene ambassaden er involvert i. Ambassaden har et nært og meget fruktbart samarbeid med Innovasjon Norge på pressefeltet.

Artikkelen er noe forkortet og tilrettelagt for nett av Ballade-redaksjonen.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Kirkemusiker

Aurskog-Høland kirkelige fellesråd

Salgs- og markedsansvarlig

Festspillene i Bergen

Daglig leder

Balansekunst

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev