Trond Giske, helfigur 2007 (Foto: Guri Dahl/ Statsministerens kontor)

Giske om budsjettet: – Kulturløftet innfris

BUDSJETTET: – Aldri før har bevilgningene til kunst- og kulturformål økt så mye som i budsjettet for 2008, og aldri før har kulturbudsjettet utgjort en så stor andel av statsbudsjettet, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske i dag. Han sier at regjeringen følger opp kulturløftet og omtaler budsjettet som en «historisk satsning». Opera og populærmusikk ser ut til å være årets «vinnere»: Rockmuseet bevilges 90 millioner over tre år, mens Operaen får en økning på snaut 50 millioner.

Kalender

Karethe Eriksen // Hos Solveig

31/10/2020 Kl. 19.00 og 21.30

Viken

Opera for Kidsa – OPERA

01/11/2020 Kl. 14.00

Innlandet

Popquiz på Røverstaden

02/11/2020 Kl. 19:00

Oslo

Av Bjørn Hammershaug

I dag ble Statsbudsjettet lagt frem. Kultur- og kirkedepartementet melder at det totale budsjett for 2008 økes med 545 millioner. KKDs totale budsjettramme for 2008 er foreslått til 7,687 milliarder, noe som er en økning på 7,6 prosent.

Løft for kulturløftet

513 millioner kroner går til oppfølging av Kulturløftet, hvorav 505 millioner kroner over Kultur- og kirkedepartementets budsjett og 8 millioner kroner mer til presse-, kultur- og informasjonsformål under Utenriksdepartementet.

— Regjeringen skriver historie med dette kulturbudsjettet. Aldri før har bevilgningene til kunst- og kulturformål økt så mye som i budsjettet for 2008, og aldri før har kulturbudsjettet utgjort en så stor andel av statsbudsjettet, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske i dag.

Kulturløftet ble lansert de rød-grønne partiene ved behandlingen av kulturmeldingen i 2004, og målet for dette er at én prosent av statsbudsjettet skal gå til kulturformål innen 2014.

— Gjennom en historisk styrking av kunst-, kultur- og frivillighetsformål på statsbudsjettet, følger regjeringen opp Kulturløftet, sier statsråd Trond Giske.

60,6 millioner mer til musikk

Musikkområdet får en samlet økning på 60,6 millioner kroner.

Orkestrene får samlet en økning på 24,7 millioner kroner. Det er i tillegg lagt inn 10,3 millioner kroner til Kristiansand Symfoniorkester og det Norske Blåseensemble anno 1734 for å kompensere bortfall av støtte fra Forsvarsdepartementet.

Ny knutepunktfestival er Stiftelsen Horisont/Mela. Rikskonsertene får mer, bl.a til satsningen ”Hele Norge synger”. Tilskudd til ensembler, festivaler, riksscenen for folkemusikk og folkedans og øvingslokaler økes. Det samme gjelder for Music Export Norway og musikkformål under Norsk kulturfond. Innkjøpsordningen for fonogram styrkes.

I rene tall omfatter dette bl.a. følgende forslag:
24,7 mill. kroner i samlet økning til orkestrene, i tillegg er det lagt inn 10,3 mill. kroner til Kristiansand Symfoniorkester og Det Norske Blåseensemble i Halden for å kompensere bortfall av støtte fra Forsvarsdepartementet
6,2 mill. kroner i økning til musikkfestivaler/knutepunktinstitusjoner
4,7 mill. kroner i økning til Rikskonsertene
12,8 mill. kroner i samlet økning til diverse faste ensembler og musikktiltak.

8,5 mill. kroner til styrking av ordninger under Norsk kulturfond:
— ensemblestøtten: 1,5 mill. kroner
— festivalstøtten: 1,0 mill. kroner
— TARP-ordningen: 1,0 mill. kroner
— innkjøpsordningen for fonogram: 1,0 mill. kroner
— kirkemusikkordningen: 1,0 mill. kroner
— musikktiltak i forbindelse med Mangfolds­året: 3,0 mill. kroner.

41 millioner til utvikling av Rockesenteret i Trondheim

I løpet av de neste tre årene vil det bli bevilget totalt 90 millioner kroner til utvikling av det virtuelle innholdet, utstillinger og attraksjoner i Opplevelsessenteret for pop og rock i Trondheim.

For 2008 er det foreslått en bevilgning på 35 millioner kroner til disse investeringene og 6 millioner kroner til det videre arbeidet med utviklingen av senteret og driften av Det virtuelle Rockheim.

Mer til opera

Den Norske Opera flytter ved årsskiftet 2007/2008 inn i det nye operahuset i Bjørvika. For at Operaen skal kunne utnytte husets potensial og hevde seg som en fremstående produsent og formidler av opera og ballett, er det lagt inn en vesentlig økning av driftstilskuddet for 2008.

Den Norske Opera får i 2008 dermed en økning på 49,7 millioner kroner.

Økningen skal gi rom for økt kunstnerisk produksjon og ansettelse av personale, kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold av bygningen i henhold til opptrappingsplan samt engangskostnader i forbindelse med nytt hus.

Til 9 region- og distriktsoperainstitusjoner er det foreslått en samlet økning på 6 mill. kroner, herav 1,7 millioner kroner til den konsoliderte institusjonen i Bergen, Den Nye Opera. Denne støtte fordeler seg slik:

Den Nye Opera
1,7 million kroner

Operaen i Kristiansund
1,4 million kroner

Opera Nord
0,35 million kroner

Opera Sør
0,3 million kroner

Musikkteatret i Trondheim
0,3 million kroner

Opera Nordfjord
0,5 million kroner

Musikkteatret i Bodø
0,35 million kroner

Ringsakeroperaen
0,3 million kroner

Steinvikholm Musikkteater
0,3 million kroner

Trond Giske holder pressekonferanse om budsjettet i dag klokken 13.00. Ballade vil følge denne, og kommer tilbake med mer om budsjettet senere i dag.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Førsteamanuensis II i klarinett

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i musikkvitenskap

NTNU – Institutt for musikk

Kulturhusleiar

Sogndal kulturhus

Salgs- og publikumsansvarlig

Arktisk Filharmoni

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev